no-img
پرشیا فایل

دانلود رایگان پرسشنامه هویت ورزشی برور - Sport identity - پرشیا فایل


پرشیا فایل
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رایگان پرسشنامه هویت ورزشی برور – Sport identity
doc
اسفند 18, 1396
۰ تومان
رایگان – خرید

دانلود رایگان پرسشنامه هویت ورزشی برور – Sport identity


دانلود رایگان پرسشنامه هویت ورزشی برور

دانلود رایگان پرسشنامه هویت ورزشی برور - Sport identity

معرفی پرسشنامه هویت ورزشی برور :

مقیاس هویت ورزشی در سال ۱۹۹۳ توسط برور و همکاران به منظور سنجش هویت ورزشی ورزشکاران ساخته شده است. این آزمون یک ابزار خودگزارشی ۱۰ عبارتی است که آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات آن را مشخص سازد

در این پژوهش منظور از  نمره استاندارد هویت ورزشی  نمره­ای است که فرد به سوالات ۱۰ گویه ای  پرسشنامه می­دهد.

روایی پرسشنامه هویت ورزشی برور :

اعتبار همگرای آزمون از طریق همبستگی متوسط آن با مقیاس نقش خود(کوری و ویز ۱۹۸۹ ۶۱/۰=r) و ۳ زیر مقیاس پرسشنامه جهت گیری ورزشی (گیل و دیتر ۱۹۸۸ ۰/۵۳ تا ۲۶/۰=r) به اثبات رسیده است. از طرف دیگر نتایج پژوهش حاکی از معنادار نبودن همبستگی میان مقیاس هویت ورزشی و مقیاس عزت نفس روزنبرگ (روزنبرگ ۱۹۶۸، ۰۱/۰-=r) و هر زیرمقیاس نیم رخ ادراک خود فیزیکی (فامس و کوربین ۱۹۸۹ ۰۳/۰- تا ۱۹/۰=r) است که این امر نشان دهنده روایی افتراقی مقیاس هویت ورزشی است.موضوعات :

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من ربات نیستم *