پرشیا فایل | پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان TISS-دانلود رایگان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان TISS-دانلود رایگان

  • دسته:
  • قیمت: ۰ تومان
  • تاریخ ارسال : 26 دی 1396
  • بازدید : 324 بار
  • تعداد دانلود : 4
  • فرمت فایل : pdf

دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان TISS

دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان TISS

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر ( ۲۹۹۱)، حاوی ۹۹ عبارت پنج گزینه ای است که
آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه ای از گزینه های اصلا نمی کند تا همیشه صدق می کند
ابزار می نماید.
نسخه اصلی این سیاهه دارای ۴۰ عبارت است که یک عبارت به دلیل عدم انطباق با فرهنگ ایران حذف شد
(عبارت شماره ۲۲)

کلیدواژه:پرسشنامه،مهارت های اجتماعی،نوجوانان TISS.
شیوه نمره گذاری
عبارات این پرسشنامه در دو زمینه رفتارهای مثبت و منفی هستند. هر عبارت دارای شش گزینه است. در
گزینه های مثبت، نمره مربوط به :
گزینه اصلا درست نیست(صفر)، خیلی کم درست است(یک)، کمی درست است (دو)، تا حدی درست است
(سه)، بیشتر اوقات درست است (چهار)، همیشه درست است (پنج) است، در گزینه های منفی روش نمره
گذاری معکوس است.
نحوه ارزیابی مهارت های اجتماعی هر فرد توسط این پرسشنامه بدین صورت است که اگر فردی نمره اش
بالاتر از میانگین باشد، دارای مهارت های اجتماعی بالا است و اگر پاییین تر از میانگین باشد، مهارت های
اجتماعی پایین دارد. لازم به ذکر است که نمره ۹۱ بر اساس استاندارد تست به عنوان میانگین در نظر گرفته
شده است.
ویژگی های روان سنجی(روایی و پایایی)
اعتبار این سیاهه توسط ایندربیتزن و فوستر ( ۱۹۹۲) ۰.۰۹ گزارش شده است.
روایی همگرایی پرسشنامه مهارت اجتماعی ایندربیتزن و فوستر به شیوه های مختلف مانند مقایسه آن
با طالاعات ارزیابی خویشتن، ارزیابیهمسالان و داده های جامعه سنجی و روایی تشخیص آن بوسیله بررسی
همبستگی بین نمرات مهارت هایاجتماعی و مطلوبیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و دیگر ابزارهای
مداد کاغذی به وسیله ایندربیتزن و فوستر مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج به دست آمده، دلالت بر روایی
همگرا و روایی تشخیص قابل قبول این پرسشنامه بوده است (دوران، ۲۹۱).

منابع:

امینی، آرزو، ) ۲۹۱۷ (، مهارت های اجتماعی نوجوانان اعتباریابی پرسشنامه
دانشگاه آزاد
دوران، بهناز، ) ۲۹۱۴ (، بررسی رابطه بازی های کامپیوتری و مهارت های اجتماعی نوجوانان،
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
Inderbitzen. H.M., &, Garbin. C.P.(2991). An investigation of the
construct validity of the teenage inventory of social skills: a convergent
multivariate approach.. Psychological assessment. 4. ۴۵۲-۴۵۹.
Inderbitzen. H.M., &, foster.S.L (2991). The teenage inventory of social
skills: development, reliabity. Behavior therapy. 21. 251.

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *