پرشیا فایل | پرسشنامه سرمایه روان شناختی مک گی - McGee Psychological Capital | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

پرسشنامه سرمایه روان شناختی مک گی – McGee Psychological Capital

  • دسته:
  • قیمت: ۰ تومان
  • تاریخ ارسال : 5 بهمن 1396
  • بازدید : 965 بار
  • تعداد دانلود : 63
  • فرمت فایل : pdf

دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه روان شناختی مک گی

پرسشنامه سرمایه روان شناختی مک گی

معرفی و کاربرد:
برای سنجش سرمایه روانشناختی از پرسشنامه ۲۶ سوالی که توسط مک گی و همکارانش به منظور سنجش سرمایه
روانشناختی کارکنان با چهار خرده مقیاس خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و جهت گیری به زندگی ساخته و
ارائه شده است استفاده می شود. این پرسشنامه را گل پرور( ۱۳۹۰ ) در ایران ترجمه و آماده کرده است.
شیوه نمره گذاری و تفسیر:
مقیاس پاسخگویی به سوالات این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت شش درجه ای به شرح زیر می باشد:
کاملاً مخالفم = ۱ ، مخالفم= ۲ ، تاحدی مخالفم= ۳ ، تاحدی موافقم= ۴ ، موافقم= ۵ و کام لاً موافقم= ۶ .
دامنه نمرات این پرسشنامه بین ۳۶ تا ۱۸۰ در نوسان می باشد که نمرات بالاتر نشان دهنده سرمایه روانشناختی
بالاتر است.
– خرده مقیاس خودکارآمدی شامل سوالات شماره ۱ تا ۷ می شود .
– خرده مقیاس امیدواری شامل سوالات شماره ۸ تا ۱۴ می شود .
– خرده مقیاس تاب آوری شامل سوالات شماره ۱۵ تا ۲۰ می شود .
– خرده مقیاس خوش بینی شامل سوالات شماره ۲۱ تا ۲۶ می شود .
برای بدست آوردن نمره سرمایه روانشناختی، ابتدا نمره هر خرده مقیاس به صورت جداگانه بدست می آید و
سپس مجموع آنها به عنوان نمره کل سرمایه روانشناختی محسوب می شود.

روایی و پایایی:

روایی و پایایی این پرسشنامه را همراه با فرم های دیگری از سرمایه روانشناختی به طور گسترده و وسیعی بررسی
نموده و شواهد متقنی از روایی و پایایی این پرسشنامه ارائه نموده است.
روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه توسط تنی چند از متخصصین در پژوهش گلپرور و همکاران( ۱۳۹۲ )
بررسی و تایید گردید. در ایران تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس بر روی بیست و شش سوال این
پرسشنامه همان چهار عامل معرفی شده توسط مک گی) ۲۰۱۱ ) را در نسخه فارسی ترجمه شده به دست داده و
آلفای کرونباخ به ترتیب برای خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و جهت گیری به زندگی برابر با ۸۸ ،./ ۸۶ ،./ ۸۳ ./
و ۸۳ /. به دست آمده است. در پژوهش گلپرور و همکاران) ۱۳۹۲ ) آلفای کرونباخ خودکارآمدی، امیدواری، تاب
آوری و جهت گیری به زندگی به ترتیب برابر با ۹۱ ،./ ۸۹ ،./ ۸۳ /. و ۷۰ ./ به دست آمده است.
منبع پرسشنامه سرمایه روان شناختی مک گی:
گلپرور، محسن. جعفری، مریم و جوادیان، زهرا.( ۱۳۹۲). پیش بینی سرمایه روانشناختی از طریق مولفه های
معنویت در پرستاران. روان پرستاری، دوره ۱ ، شماره ۳ ، پاییز ۱۳۹۲ ، صص ۳۵ – ۴۴ .

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *