no-img
پرشیا فایل

پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو - Bourdieu Cultural Capital Inventory - پرشیا فایل


پرشیا فایل
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو – Bourdieu Cultural Capital Inventory
pdf
بهمن 6, 1396
۰ تومان
رایگان – خرید

پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو – Bourdieu Cultural Capital Inventory


دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو

پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو

پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو ۲۲ سوال داشته و هدف آن سنجش ارزشها و نمودهای فرهنگی و هنری در سه شاخص:
-۱ تجسم یافته یا سرمایه بدنی و فردی (مهارت ذهنی، مهارت در بیان مطالب درسی) ۲- عینی (مصرف کالاهای فرهنگی،
تملک کالاهای فرهنگی، علاقمندی به هنر) ۳- نهادی (مدارک تحصیلی) می باشد.
این پرسشنامه شامل انباشت ارزش ها و نمودهای فرهنگی و هنری ارزشمند، صلاحیت های تحصیلی و آموزش رسمی و
و فرهنگ پذیری حاصل می شود. « جامعه پذیری » تمایلات و عادات دیرینی است که در فرایند
بوردیو سرمایه فرهنگی را عبارت از شناخت و ادراک فرهنگ و هنرهای متعالی، داشتن ذائقه خوب و شیوه های عمل
متناسب تعریف می کند.
از دیدگاه بوردیو در تقسیم بندی انواع سرمایه استفاده شده است. بوردیو سرمایه فرهنگی را به سه دسته تقسیم می کند.
-۱ سرمایه فرهنگی تجسم یافته یا متجسد(سرمایه بدنی وفردی)
-۲ سرمایه فرهگی عینیت یافته
-۳ سرمایه فرهنگی نهادی و ضابطه ای

روایی و پایایی:
روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است . ضریب آلفای
۸۵ درصد بدست آمد. بنابراین می توان گفت که پرسشنامه / کرو ب ناخ برای پرسشنامه محاسبه شد که مقدار آن برابر ا ب ۷
طراحی شده برای انجام این پژوهش از قابلیت اعتماد کافی برخوردار می باشدموضوعات :

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من ربات نیستم *