پرشیا فایل | پرسشنامه سرسختی روان شناختی لانگ و گولت -Long and Gullet psychological hardiness | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

پرسشنامه سرسختی روان شناختی لانگ و گولت -Long and Gullet psychological hardiness

  • تعداد دانلود : 6
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 746kb

دانلود رایگان پرسشنامه سرسختی روان شناختی لانگ و گولت

پرسشنامه سرسختی روان شناختی لانگ و گولت

معرفی پرسشنامه سرسختی روان شناختی لانگ و گولت :
پرسشنامه سرسختی روان شناختی لانگ و گولت  یک مقیاس خود گزارشی است که در بر گیرنده ۴۵ سوال می باشد و توسط لانگ و گولت ساخته شده است.روشن و شاکری در سال ۱۳۸۹ این پرسشنامه را به زبان فرارسی برگردانده اند و به اعتبار سنجی مقیاس ۴۵ سوالی سرسختی لانگ و گولت در میان یک نمونه ۳۰ نفری از دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد پرداخته اند. بر مبنای نتایج این تحقیق پرسشنامه ای ۴۲ سوالی که سه خرده مقیاس کنترل (۱۶ سوال)، خرده مقیاس تعهد (۱۵ سوال) و خرده مقیاس چالش جویی (۱۱ سوال) برای سنجش سازه سرسختی روان شناختی افراد تهیه کرده اند . در پژوهش حاضر از این پرسشنامه استفاده شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه سرسختی روان شناختی لانگ و گولت:

در مطالعه لانگ و گولت نتایج مربوط به سنجش پایایی مقیاس نشان داد که همبستگی بین نمرات کلی در پرسشنامه در حد متوسط تا بالایی بوده و همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه، همسانی درونی خوبی را برای آن گزارش کرد. در مورد پایایی مربوط به بازآزمایی نیز ضریب همبستگی بین اجرای اول و دوم پرسشنامه ۰/۷۳= r بوده که از این نتیجه می توان ثبات نسبی مقیاس و حساسیت آن به تغییرات در طول زمان را استنباط کرد. بر اساس تحقیق روشن و شاکری( ۱۳۸۹) ضریب پایایی به روش آلفا برای این مقیاس۰/۸۳ متغیر گزارش شده است و روایی این مقیاس استاندارد گزارش شده است .

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *