پرشیا فایل | پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ - Freiburg Mindfulness Questionnaire | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ – Freiburg Mindfulness Questionnaire

  • دسته:
  • قیمت: ۰ تومان
  • تاریخ ارسال : 6 بهمن 1396
  • بازدید : 1828 بار
  • تعداد دانلود : 118
  • فرمت فایل : pdf

دانلود رایگان پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ

با توجه به  محبوبیت زیادی که ذهن آگاهی در سال های اخیر در علوم مرتبط با سلامت کسب نموده و مطالعه علمی ذهن­ آگاهی و استفاده از فنون ذهن­ آگاهی در آموزش و درمان­های روان­شناختی به شدت رو به افزایش بوده، کاربرد ابزارهای معتبر و روا برای سنجش این سازه ضروری است.

فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ[۱](FMI-SF)، به­طور گسترده­ای مورد مطالعه قرار گرفته و در بسیاری از فرهنگ­ها، از نظر خصوصیات روان­سنجی مورد بررسی قرار گرفته­است (۱). بوچهلد[۲] و همکاران فرم اولیه پرسشنامه ذهن اگاهی فرایبورگ که شامل ۳۰ سوال بود را طراحی کردند (۲). بعدها فرم کوتاه با ۱۴ گویه که برای استفاده در جمعیت عمومی مناسب­تر است توسط والاچ[۳] و همکاران طراحی شد (۳).  فرم بلند پرسشنامه ذهن­آگاهی فرایبورگ بیشتر برای اجرا در گروه­هایی مناسب است که با فرهنگ بودایی و اعمال مراقبه­ای آشنایی دارند، امّا فرم کوتاه آن برای اجرا در گروه­هایی که آشنایی زیادی با زمینه بودایی ذهن­آگاهی ندارند، مناسب­تر است و می توان از فرم کوتاه در فرهنگ های مختلف استفاده نمود و می تواند به خوبی همه جنبه های مربوط به حوزه ذهن آگاهی را پوشش دهد (۱، ۳).

در طی یک بررسی در داخل کشور که توسط قاسمی جوبنه، عرب زاده، جلیلی نیکو، محمدعلی پور و محسن زاده انجام شد، فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ ابتدا به به فارسی ترجمه شد و سپس روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت.

روایی و پایایی

به منظور بررسی روایی و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ، ۴۰۰ دانشجو به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ضریب پایایی به شیوه ضریب آلفای کرونباخ، تتای ترتیبی و بازآزمایی به دست آمد. روایی نیز از طریق روایی همزمان و مدل تحلیل عاملی تأییدی محسابه شد (۱).

به منظور بررسی روایی همزمان فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ از فرم کوتاه مقیاس خودکنترلی  تانگنی[۱] و خرده مقیاس تنظیم هیجانی مقیاس خودسنجی هوش هیجانی شات[۲] استفاده شد. در مجموع همبستگی بین فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ با مقیاس های خودکنترلی ( ۶۹/0r=) و تنظیم هیجانی (۶۸/0r=) در سطح معناداری ۰۱/۰ مناسب گزارش شد. نتایج مدل تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها داشته، از روایی عاملی مطلوبی برخوردار است و کلیه شاخص های نیکویی برازش، مدل کلی را برای افراد نمونه تأیید میکنند و الگوی کلی تک عاملی مفروض مورد تایید قرار گرفت. همچنین نتایج نشان داد که فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ از پایایی قابل قبول و کافی برخوردار است و ضرائب بدست آمده برای ضریب آلفای کرونباخ ۹۲/۰، تتای ترتیبی ۹۳/۰ و ضریب پایایی بازآزمایی به فاصله چهار هفته ۸۳/۰ به دست آمد (۱).

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *