پرشیا فایل | پرسشنامه استاندارد عملکرد بانک -Standard Bank Performance Questionnaire | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

پرسشنامه استاندارد عملکرد بانک -Standard Bank Performance Questionnaire

  • دسته:
  • قیمت: ۰ تومان
  • تاریخ ارسال : 10 بهمن 1396
  • بازدید : 628 بار
  • تعداد دانلود : 9
  • فرمت فایل : pdf

دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد عملکرد بانک

پرسشنامه استاندارد عملکرد بانک

پرسشنامه استاندارد عملکرد بانک شامل ۳۴ گویه و هدف آن ارزیابی عملکرد بانک در ارائه خدمات بانکی میباشد.
عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی و فعالیت های صورت گرفته است.بانک ها برای دستیابی به عملکرد بهتر باید
از شاخص های پیشرو یا آینده نگر استفاده کنند . شاخص های پسرو یا گذشته نگر تنها وقایع تاریخی را بیان
می کنند ،در حالیکه شاخص های آینده نگر ،باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می شوند.

مقیاس پرسشنامه استاندارد عملکرد بانک:
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم، ۱؛ مخالفم، ۰؛ نه موافقم نه مخالف، ۴؛موافقم، ۳؛ کاملا
موافقم؛ ۵)میباشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه میگیرد یعنی
اینکه ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد.
پایایی این پرسشنامه توسط لشکری و ساداتی( ۱۳۸۹ ) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای
spss بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

منابع:

لشکری ،محمد؛هژبر الساداتی،سید مرتضی( ۱۳۸۹ ).خصوصی سازی بانک ها و تاثیر آن بر افزایش کارایی و بهبود
عملکرد بانک ها ،مجله راهبرد ،شماره ۲۳
عباسقلی پور،محسن( ۱۳۸۹ ).عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک ها،مجله بانک و اقتصاد،شماره ۲۴

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *