پرشیا فایل | پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان ( SELSA-S ) | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان ( SELSA-S )

  • دسته:
  • قیمت: ۰ تومان
  • تاریخ ارسال : 7 بهمن 1396
  • بازدید : 680 بار
  • تعداد دانلود : 28
  • فرمت فایل : pdf

دانلود رایگان پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان ( SELSA-S )

پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان

هدف پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی: بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی افراد (تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی)

این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی افراد (تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی، تنهایی
اجتماعی) می باشد. شیوه نمره دهی آن بر اساس طیف لیکرت چهار گزینه ای ارائه گردیده است.

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم محاسبه نمائید. برای بدست آوردن امتیاز هر بعد، مجموع امتیازات
مربوط به سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائید. دقت داشته باشید که احساس تنهایی عاطفی مجموع امتیازات مربوط به ابعاد تنهایی رمانتیک و
تنهایی خانوادگی است. و احساس تنهایی اجتماعی مربوط به بعد بعد تنهایی اجتماعی است. امتیازات پایین تر در هر بعد نشان دهنده احساس تنهایی
بیشتر فرد پاسخ دهنده در آن بعد است و برعکس.

روایی و پایایی پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان:

در پژوهش جوکار و همکاران (۱۳۹۱ ) روایی و پایایی این پرسشنامه مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج همبستگی این مقیاس با سایر مقیاس هانشان
دهنده روایی همگرا و افتراق مطلوب این پرسشنامه بود.. همچنین برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار این ضریب برای ابعاد
این پرسشنامه ارائه شده است.

منبع: جوکار، بهرام، سلیمی، عظیمه، ( ۱۳۹۱ )، ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان، مجله علوم
. رفتاری، دوره ۵، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱ ، ص ص ۳۱۱ ۳۱۷

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *