پرشیا فایل | بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران

  • تعداد دانلود : 1
  • فرمت فایل : docx
  • حجم فایل : 388kb
  • تعداد برگه: 95

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدریت بازرگانی گرایش مالی
عنوان کامل:
بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران

شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی را در عملکرد بهتر شرکت‌ها بازی می‌کند. لذا تعیین سیاست‌های مناسب در این جهت می‌تواند تأثیر بیشتر و بسزائی داشته باشد. چراکه هرچه عملکرد شرکت‌ها بهتر گردد ارزش آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. از این رو می‌تواند گفت ثروت سهامداران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، صورت پذیرفته است. برای آزمون ارتباط بین متغیرهای پژوهش از مدل‌های رگرسیون چندمتغیره خطی استفاده شده است. همچنین دو فرضیه برای پژوهش تدوین گردید. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۳۷ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ (بازه ۵ساله) تعداد مشاهدات ۶۸۵ سال- شرکت است. یافته‌های پژوهش حاکی از این‌است که سیاست‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بر ثروت سهامداران اثر مثبت دارد و بر ۶۵ درصد تغییرات آن تأثیر دارد. درباره فرضیه دوم می­توان گفت سیاست‌های تأمین مالی جسورانه بر ثروت سهامداران اثر منفی دارد و ۶۳ درصد تغییرات ثروت سهامداران به وسیله سیاست‌های جسورانه تأمین مالی اتفاق می‌افتد.

 واژه‌های کلیدی:

مدیریت سرمایه در گردش جسورانه، مدیریت جسورانه سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه‌گذاری جسورانه، مدیریت تأمین مالی جسورانه، ثروت سهامداران

بخشی از بیان مسئله بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران :

دنیای اقتصادی به سرعت در حال تغییر و تحول می­باشد. تغییرات سریع فن­آوری همگام با افزایش رقابت جهانی مسئولیت مدیران را در فعالیت­هایشان سنگین­تر می­کند. یکی از فعالیت­های مدیران­، تصمیم­گیری می­باشد. مسئله تصمیم­گیری در تمام زمینه‌های امور مالی به چشم می­خورد و این قاعده از مدیریت سرمایه در گردش مستثنی نیست. از نظر زمانی می‌توان دارایی‌ها و بدهی‌ها را به دو طبقه کوتاه‌مدت (جاری) و بلندمدت (غیرجاری) تقسیم‌بندی کرد. همانطور‌که در متون مدیریت مالی بیان‌شده است، دارایی‌های جاری را سرمایه در گردش و مابه‌‌التفاوت دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری را سرمایه در گردش خالص می‌نامند. یکی از مسائل اساسی مدیریت مالی اداره انواع دارایی‌های و بدهی‌های جاری است…

تحقیقات تجربی نشان داد که مدیریت سرمایه در گردش کارا، ارزش بازار یک شرکت را افزایش می‌دهد؛ در نهایت تأثیر مثبتی بر ارزش صاحبان سهام دارد . حال مسئله‌ای که برای سرمایه‌گذاران مطرح است این می‌باشد که آیا سیاست‌های جسورانه مدیریت سرمایه در گردش تأثیری بر ثروت آن‌ها دارد. براین‌اساس مسأله اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

فهرست مطالب گرداوری شده

چکیده..……………………………..

فصل اول: کلیات تحقیق ………………………………………………….  ۱

۱-۱) مقدمه…………………………..   ۲

۱-۲) بیان مسئله………………………  ۲

۱-۳) اهداف تحقیق………………….     ۴

۱-۴) اهمیت موضوع تحقیق……….      ۴

۱-۵) سؤالات تحقیق………………….   ۴

۱-۶) فرضیه‌های تحقیق……………..    ۵

۱-۷) قلمرو تحقیق…………………….  ۵

۱-۸) روش تحقیق…………………….. ۵

۱-۹) تعریف واژه¬ها و اصطلاحات…………………………………………………          ۶

۱-۱۰) ساختار تحقیق ……………….    ۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ……………………………………….             ۸

۲-۱) مقدمه……………………………. ۹

بخش اول: ادبیات تحقیق ……….           ۱۰

۲-۲) ماهیت و اهمیت سرمایه ‌در گردش …………………………………….      ۱۰

۲-۳) عوامل مؤثر بر سرمایه ‌در گردش………………………………………..   ۱۱

۲-۳-۱) مدیریت وجوه نقد …………………………………………………..        ۱۱

۲-۳-۲) نسبت بدهی ………….              ۱۲

۲-۳-۳) جریان نقدی عملیاتی ………………………………………………          ۱۲

۲-۳-۴) ابزارهای کنترل ریسک …………………………………………….       ۱۲

۲-۴) راهبردهای مختلف سرمایه ‌در گردش و تامین مالی ……………..               ۱۳

۲-۴-۱) مدیریت دارایی‌های جاری ………………………………………..           ۱۶

۲-۴-۱-۱) مدیریت محافظه‌کارانه دارایی‌های جاری ……………           ۱۶

۲-۴-۱-۲) مدیریت جسورانه داراییهای جاری ………………….     ۱۶

۲-۴-۲) مدیریت بدهی¬های جاری ………………………………………..          ۱۷

۲-۴-۲-۱) مدیریت محافظه‌کارانه بدهی‌های جاری …………….           ۱۷

۲-۴-۲-۲) مدیریت جسورانه بدهیهای جاری …………………..       ۱۷

۲-۵) مدیریت سرمایه در گردش، ریسک و بازده ………………………….      ۱۸

۲-۶) ویژگی های ریسک و بازده با توجه به مدیریت داراییهای جاری و بدهیهای جاری …………….  ۱۹

۲-۷)نسبت‌های مالی و مدیریت سرمایه ‌در گردش …………………………          ۲۰

۲-۸) اجزاء سرمایه ‌در گردش ……       ۲۲

۲-۸-۱) دارایی‌های جاری ……              ۲۲

۲-۸-۱-۱) وجه نقد ……….    ۲۲

۲-۸-۱-۲) سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت …………………………………..  ۲۴

۲-۸-۱-۳) حساب‌های دریافتنی ………………………………………..                ۲۵

۲-۸-۱-۴) موجودی کالا …………………………………………………..          ۲۵

۲-۸-۲) بدهی‌های جاری …….               ۲۵

۲-۸-۲-۱) حساب‌های پرداختنی ……………………………………….                ۲۵

۲-۸-۲-۲) وام¬های کوتاه¬مدت ……………………………………………         ۲۶

۲-۸-۳) چرخه تبدیل وجه نقد ………………………………………………          ۲۶

۲-۹) سود، ثروت، ارزش و بازده ………………………………………………….            ۲۸

۲-۱۰)تئوری‌ ارزش ………………….  ۲۸

۲-۱۰-۱)انواع ارزش‌ها ………..           ۲۹

۲۱۰-۲) فرآیند ارزشیابی …….             ۳۰

۲-۱۰-۳) اصول تئوری ارزشیابی …………………………………………….     ۳۰

۲-۱۰-۴) رویکردهای ارزشیابی ………………………………………………    ۳۱

۲-۱۱) تعیین ارزش شرکت ……….       ۳۳

۲-۱۲) سرمایه در گردش و ارزش ………………………………………………..              ۳۳

بخش دوم: پیشینه پژوهش ……..            ۳۴

۲-۱۳) پژوهش‌های داخلی …………      ۳۴

۲-۱۴) پژوهش‌های خارجی ………        ۳۶

۲-۱۵) خلاصه تحقیقات انجام شده ……………………………………………..   ۳۹

۲-۱۶) خلاصه فصل …………………  ۴۱

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق……………………………………………..      ۴۲

۳-۱) مقدمه………………………………         ۴۳

۳-۲) روش تحقیق …………………..    ۴۳

۳-۳) تعریف جامعه آماری و حجم نمونه ……………………………………..     ۴۴

۳-۴) روش گردآوری داده‌ها و ابزارهای تحقیق …………………………….       ۴۵

۳-۵) روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات …………………………………..   ۴۵

۳-۵-۱)روش‌های آماری……..          ۴۵

۳-۵-۱-۱)آمار توصیفی………………………………………………….. ۴۵

۳-۵-۱-۲)آمار استنباطی…………………………………………………. ۴۵

۳-۵-۲)آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون ………………….           ۴۵

۳-۵-۲-۱)آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا ……… ۴۶

۳-۵-۲-۲) آزمون مناسب بودن الگوی خطی و نداشتن نقاط نامربوط …………………………….   ۴۶

۳-۵-۲-۳) آزمون عدم خود‌همبستگی خطاها………………………             ۴۶

۳-۵-۲-۴) آزمون همسانی خطا‌ها……………………………………..      ۴۶

۳-۵-۲-۵) آزمون هم‌خطی متغیرها …………………………………..       ۴۷

۳-۶) مدل‌های تحقیق ………………      ۴۷

۳-۷)خلاصه فصل ……………………. ۴۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………….           ۴۹

۴-۱) مقدمه ……………………………..              ۵۰

۴۲) آزمون‌های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره ………..             ۵۰

۴-۳) آزمون پیش‌ فرض‌های مدل رگرسیونی …………………………………     ۵۱

۴-۳-۱) آمار توصیفی مدل‌های نهایی …………………………………….      ۵۱

۴-۳-۲) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته ………………………..            ۵۲

۴-۳-۳) آزمون مانایی متغیرهای مدل …………………………………           ۵۳

۴-۳-۴) آزمون هم‌خطی ……            ۵۴

۴-۳-۵) برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه‌ها پژوهش……………………………….      ۵۵

۴-۳-۵-۱)‌آزمون F لیمر………………………………………………..     ۵۶

۴-۳-۵-۲)‌آزمون هاسمن……………………………………………….      ۵۶

۴-۳-۵-۳) نتایج آزمون فرضیه اول …………………………………         ۵۷

۴-۳-۵-۴) نتایج آزمون فرضیه دوم ………………………………..          ۵۸

۴-۳-۶) آزمون همسان بودن واریانس خطا ……………………………           ۶۰

۴-۳-۷) آزمون نرمال بودن جملات خطا ……………………………….         ۶۱

۴-۴) خلاصه فصل………………….    ۶۲

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه و پیشنهادهای تحقیق …………………..      ۶۳

۵-)مقدمه……………………………… ۶۴

۵-۲) خلاصه نتیجه گیری و نتایج تحقیق ………………………………………  ۶۴

۵-۳) نتیجه، بحث و مقایسه نتایج تحقیق ……………………………………..       ۶۶

۵-۴) محدودیت‌های تحقیق ……              ۶۶

۵-۵)پیشنهادهای تحقیق …………..        ۶۷

۵۵-۱)پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق …………………………….           ۶۷

۵-۵-۲)پیشنهاد برای تحقیقات آتی ……………………………………….        ۶۷

منابع و مأخذ……………………….       ۶۹

منابع فارسی…………………………….               ۷۰

منابع انگلیسی…………………………. ۷۲

پیوست-ها…………………………….. ۷۶

چکیده انگلیسی ………………………   ۸۸

۱۲,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *