پرشیا فایل | بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری

  • تعداد دانلود : 3
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 7mb

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش مهندسی نانو الکترونیک
با عنوان
بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری

بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری

چکیده پژوهش به شرح ذیل میباشد:

همانطوری که می دانیم انبرک های نوری در واقع برای مولکولها وذرات تله های نوری هستند که در آنها مطالعه و دستکاری ذرات در ابعاد نانومتری و میکرومتری مطالعه و انجام می شود.نیروهایی که در این کار برای ذرات و مطالعه انها لازم است در حد پیکومتری بوده و نیروهای حاصل از انواع پراکندگی در سطح ذرات مورد بررسی و مطالعه قرارمیگیرد.
در این روش می توان گفت که تله اندازی ذرات، با استفاده از امواج محوری و کانونی شده ی لیزری صورت می گیرد که نیروی گرادیان حاصل از این امواج کانونی می تواند براحتی در انتقال نیرو و نهایتا در جابه جایی ذرات استفاده شود.

پس می توان گفت که ذرات در این روش با تله اندازی بوسیله باریکه های لیزری فرودی بر سطح ذره، مورد شتاب قرار میگیرد و در چاه پتانسیلی آن محبوس می گردد.در پایان با توجه به کاربردهای وسیع انبرک های نوری بخصوص در سالهای اخیر در این پایان نامه ضمن مطالعه انبرک های نوری، بهینه سازی عوامل موثر در افزایش
پایداری این تله اندازی ذرات و عوامل موثر در انبرکهای نوری اعم از قطبش ذرات و باریکه های لیزری و خصوصیات مهم این باریکه بصورت کیفی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .

Investigate the ability to manage nanometer-sized objects by optical tweezers

همچنین اثرات همدوسی و قطبش در یک سیستم یا انبرکهای نوری بررسی شده و حالتهای همدوس یک سیستم و اثرات آن در انبرکها، پهنای خط همدوسی و میزان آن و همچنین در حالت کلی سیستم های واقعی که مطابق با دنیای واقعی مولکولهاست یعنی سیستمی که در آن مولکولها دارای حرکت هستند بررسی و میزان این تحرک و
اثرات آن در انبرکها لحاظ شد .همانطوری که نتایج نشان می دهند قطبش و میزان همدوسی سیستم برای به تله انداختن و جابه جایی مولکولها و ذرات بسیار مهم و با اهمیت می باشد و با استفاده از باریکه های همدوس و قطبش ذرات براحتی می توان یک ذره را به تله انداخته و یا آن را جابه جا کرد که در این راستا حرکت خود ذرات
و تاثیرات محیطی بسیار با اهمیت است که در انبرکهای نوری که بصورت تجربی ساخته و مورد استفاده قرار میگیرند باید به انها دقت شود.

در این پایان نامه حالتهای مختلف باریکه های لیزری در رژیم های مختلف و اثرات ان بر روی ذرات مطالعه و بررسی شده است . علاوه بر خصوصیات باریکه های لیزری در رژیم های رایلی و غیره و اثرات گرایان نیروی ایجاد شده در لیزری کانونی ،خصویات ذرات و قطبش انها و نیز تاثیرات ان در به دام انداختن ذرات و پایداری سیستم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مطالعه و شبیه سازی ما مطابق با ذرات و دنیای واقعی آنها بود ودر اینجا نشان دادیم که چگونه حرکت ذرات و برهمکنش آن با باریکه لیزری می تواند در به تله انداختن ذرات مورد بررسی و توجه قرار گیرد. کلیدواژه ها : نانو الکترونیک، انبرکهای نوری،فشار نوری ،نانو متر.

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اول پیشینه تحقیق و بررسی منابع…………….. ۱

مقدمه:……………………………………… ۲

۱-۱ نظریات دستکاری میکروسکوپی نوری…………….. ۳

۱-۲ نیروی اپتیکی:…………………………….. ۴

۱-۳ فشار اپتیکی:……………………………… ۶

۱-۴ معرفی انبرک های نوری………………………. ۷

۱-۵ دینامیک انبرک های نوری:…………………… ۱۰

۱-۶ تعدادی از کاربردهای انبرک های نوری:………… ۱۲

۱-۷ تله اندازی نوری………………………….. ۱۲

۱-۸ نیرو ها در رژیم رایلی……………………. ۱۳

۱-۹ نیرو در حوزه Mie…………………………. 15

۱-۱۰ اثر پهنای باریکه:……………………….. ۱۸

۱-۱۱ حوزه میانی…………………………….. ۲۱

۱-۱۲ تله اندازی اپتیکی مانند یک مساله پراکندگی…. ۲۲

۱-۱۳ تقریب پاراکسیال:………………………… ۲۶

۱-۱۴ نیروهای اضافی در انبرک های نوری:………….. ۲۷

۱-۱۵ اندازه گیری نیرو:………………………. ۲۹

۱-۱۶ اندازه گیری نیروهای عرضی………………… ۳۰

۱-۱۷ مشخص کردن موقیعت ذره:…………………… ۳۲

۱-۱۸ روش های کالیبره کردن:……………………. ۳۳

۱-۱۹ کالیبره کردن اندازه گیری نیرو:……………. ۳۵

۱-۲۰ کالیبره کردن نیروی کشش ویسکوزیته:…………. ۳۶

۱-۲۱ کالیبره کردن حرکت براونی:………………… ۳۶

فصل دوم:مواد و روشهای مورد استفاده تحقیق………. ۳۸

مقدمه:…………………………………….. ۳۹

۲-۱ تله اندازی نوری:…………………………. ۳۹

۲-۲ مطالعه دینامیک انبرک نوری در برهمکنش رامان….. ۴۲

۲-۳ برهمکنش با ماده:…………………………. ۴۳

۲-۴ بررسی اثرات ثابت توان لیزر بر ثابت سختی تله:… ۴۶

۲-۵ تصویر برداری و آشکار سازی نانوذرات.………… ۴۸

۲-۶ نیروهای نوری بر روی نانوذرات………………. ۴۹

۲-۷ نیروها در تقریب دو قطبی…………………… ۴۹

۲-۸ نیروهای خارج از تقریب دو قطبی……………… ۵۰

۲-۹ نیروهای همبستگی نوری:…………………….. ۵۳

۲-۱۰ دینامیک نانوذرات به دام افتاده……………. ۵۴

فصل سوم نتایج وپیشنهادات…………………….. ۵۷

۳-۱توان و انرژی لیزری در جابه جایی ذرات :………. ۶۴

نتیجه گیری :……………………………….. ۶۸

پیشنهادات:…………………………………. ۶۸

مراجع:…………………………………….. ۶۹

متون فایل قابل کپی برداری میباشد.

۷,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *