پرشیا فایل | عوامل موثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه های اجتماعی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

عوامل موثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه های اجتماعی

  • تعداد دانلود : 15
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 988kb

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی
بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه های اجتماعی
عوامل موثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه های اجتماعی

خلاصه پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

سلامت اجتماعی تابعی از عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی است و دانشجو پس از ورود به دانشگاه با محیط جدیدی روبرو می شود که با زندگی قبلی او و محیط اجتماعی گذشته ش متفاوت می باشد و در طی دوران تحصیل نیز با مسایل و مشکلات عدیده ای روبرو خواهد گشت که هر کدام می تواند به سلامت اجتماعی او خدشه وارد کند .. هدف این پژوهش بررسی میزان سلامت اجتماعی در بین دانشجویان با تأکید بر شبکه های اجتماعی دانشجویان که فرضیات آن از تئوریهای مختلف سلامت اجتماعی و نظریه های شبکه اجتماعی وسرمایه اجتماعی استخراج و مورد آزمون قرار گرفته اند. روش بررسی، تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی است.در بررسی میدانی ۳۸۳ نفر ازدانشجویان دانشگاه علامه ۱۳۸۸ با استفاده از پرسشنامه سلامت اجتماعی و پرسشنامه محقق – طباطبایی در سال ۸۹ ساخته به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.سلامت اجتماعی دانشجویان به صورت توزیع تقریباً نرمال و در حدمتوسط به دست آمده است.بین شبکه های اجتماعی، منابع حمایت اجتماعی شبکه ها، ارتباط شبکه ای و پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانشجو با میزان سلامت اجتماعی او ارتباط معنی دار آماری به اثبات رسید و در تحلیل رگرسیونی متغیرهای وارد شده در مدل توانسته اند درحدود ۲۷ درصد تغییرات واریانس متغیر سلامت اجتماعی دانشجویان را تبیین کنند که قوی ترین پیش بینی کننده، متغیر ارتباط شبکه ای بوده است. سلامت اجتماعی دانشجویان به عنوان سازه ای اجتماعی از کمیت و کیفیت حضور و فعالیت در شبکه های اجتماعی تاثیر می پذیرد.
کلیدواژه:سلامت اجتماعی،دانشجویان ،شبکه های اجتماعی،مددکار اجتماعی،پایان نامه ارشد.

فهرست مطالب گرداوری شده در این پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

فصل اول : کلیات تحقیق
-۱-۱ طرح مساله ………………………………………………………………………………… ۲
۱ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۴
۳-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………. ۵
-۴-۱ فوا د ی تحقیق ………………………………………………………………………………. ۶
-۵-۱ انگز یه پژوهشگر ……………………………………………………………………….. ۷
-۶-۱ واژگان کلد یی پژوهش ………………………………………………………………. ۷
-۷-۱ سازماندهی پژوهش ……………………………………………………………………. ۷
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
-۱-۲ مقدمه ………………………………………………………………………………………… ۱۰
-۲-۲ سلامت …………………………………………………………………………………….. ۱۱
-۳-۲ سلامت اجتماعی ………………………………………………………………………. ۱۲
-۱-۳-۲ عوامل موثر بر سلامت ……………………………………………………… ۲۱
-۱-۱-۳-۲ پایگاه اقتصادی اجتماعی ………………………………………………….. ۲۱
-۲-۱-۳-۲ وضعیت تاهل ……………………………………………………………………… ۲۶
-۳-۱-۳-۲ عوامل روانی اجتماعی ……………………………………………………….. ۲۷
-۴-۱-۳-۲ مهارتهای ارتباطی ……………………………………………………………… ۳۳
-۵-۱-۲-۲ مذهب ……………………………………………………………………………. ۳۵
-۴-۲ شبکه های اجتماعی ………………………………………………………………….. . ۳۸
-۱-۴-۲ ابعاد سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………… ۴۳
-۲-۴-۲ سرمایه اجتماعی در شبکه های اجتماعی ………………………………… ۶۰
-۳-۴-۲ انواع شبکه ها ……………………………………………………………………… ۶۴
-۴-۴-۲ منابع حمایت اجتماعی شبکه ………………………………………………. ۶۹
-۵-۲ مروری بر تحقیقات انجام شده …………………………………………………….. ۷۳
-۶-۲ چارچوب نظری …………………………………………………………………….. ۷۷
-۷-۲ فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………… ۷۹
فصل سوم : روش شناسی
-۱-۳ مقدمه ………………………………………………………………….
روش پژوهش ……………………………………………………………………………. ۸۱
-۳-۳ تکنیک ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات ……………………………………… ۸۲
-۴-۳ جامعه آماری پژوهش ……………………………………………………………. ۸۳
-۵-۳ حجم نمونه وروش نمونه گیری ………………………………………….. ۸۳
-۶-۳ اعتبار و پایایی ……………………………………………………………………… ۸۵
-۷-۳ تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق … ………………………………… ۸۷
-۸-۳ فنون مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………… ۹۵
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴ مقدمه……………………………………………………………………………. ۹۷
-۲-۴ توصیف داده ها………………………………………………………………………… ۹۷
-۳-۴ تحلیل داده ها………………………………………………………………………… ۱۰۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
-۱-۵ مقدمه ……………………………………………………………………………… ۱۱۳
-۲-۵ نتایج توصیفی تحقیق…… …………….. ……………………………………………. ۱۱۳
-۳-۵ نتایج تحلیلی تحقیق ……………………………………………………………. ۱۱۷
-۳-۵ پیشنهاد های کاربردی ……………………………………………………………… ۱۱۸
-۳-۵ پیشنهاد های پژوهشی …………………………………………………………. ۱۲۰
فهرست منابع . ……………………………………………………………………….

قسمتی از منابع فارسی:
ا ثنی عشری ، مریم ( ۱۳۷۸ ) بررسی رابطه الگوهای خانواده و باورهای مذهبی با وضعیت
هویت در نوجوانان شهر اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه فردوسی مشهد.
۲. ا فروز، زبیده( ۱۳۸۸ ). بررسی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی سالمندان با تاکید بر شبکه
اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
۳. ت بار درزی ، هادی عبدالله ، ۱۳۸۶ ؛ بررسی ارتباط سلامت اجتماعی و متغیرهای دموگرافیک
اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ، پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
۴. جد بابای اصفهانی، زینب( ۱۳۸۵ ). نقش شبکه های فردی در شکل گیری گرایش دینی
دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری، دانشگاه الزهرا.
۵. خیراله پور ، اکبر ، ۱۳۸۳ ، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روانی با تاکید بر سرمایه
پایان نامه کارشناسی ارشد « مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی » اجتماعی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
۶. صالحی هیکویی، مریم( ۱۳۸۴ ). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد بین شخصی
و جنسیت، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری دانشگاه الزهرا.
۷. غضنفری ، احمد ( ۱۳۸۲ ) بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان ،

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *