پرشیا فایل | شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 5mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
با عنوان:
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران

مقدمه پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران :

می توان گفت که نوسانات نرخ ارز نوعی ریسک را در بخش تعاملات خارجی ایجاد می کند که از این نظر می تواند صادرات، واردات و جریانهای سرمایه ای را با اخلال مواجه کند. بنابراین اگر تغییرات نرخ ارز در جهت مناسب تنظیم شود، می تواند محیط مناسب و مساعدتری را جهت تولید، تجارت و سرمایه گذاری فراهم سازد. نوسانات نرخ ارز باعث تغییر قیمت کالاها و خدمات، تولید و عوامل تولید می شود و از این طریق روی جریانات نقدی فعلی و آتی مورد انتظار و در پی آن بازده سهام بنگاه اقتصادی تأثیر می گذارد. به این ترتیب که کاهش ارزش پول سبب افزایش تقاضا برای کالاهای تولید داخلی به دلیل افزایش قیمت نسبی کالاهای خارجی به داخلی می شود که نتیجه ی آن افزایش سطح عمومی قیمتها می باشد، از طرف دیگر موجب کاهش واردات داده های واسطه ای و سرمایه ای به دلیل افزایش قیمت آنها شده که باعث افزایش هزینه تولید و کاهش سرمایه گذاری میشود.

بیان مسئله پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران:

نرخ ارز (یا نرخ تسعیر) بیان کننده مقدار پولی است که یک کشور در ازای خرید یا مبادله یک واحد پول خارجی مرجع مانند دلار ( یا ارزهای جهان روای دیگر نظیر یورو، پوند انگلیس،فرانک سوئیس و حق برداشت مخصوص) میپردازد. بنابراین نرخ یا ارزش ریال مقدار ریالی است که ایران در ازای خرید یک واحد پول جهان روا می پردازد. بیش ارزش گذاری ریال و یا به عبارت دیگر کم ارزش گذاری اسعار خارجی وقتی صورت می گیرد که مبالغ ریال پرداختی برای مبادله یک واحد پول جهانروا کمتر از ارزش واقعی آن ارز باشد . فارغ از استفاده ابزاری از پول در تعیین قیمت کالا و خدمات تجارت بین المللی، سالیان درازی است که معاملات خود پول(ارز) بازاری مستقل و هیجان برانگیز برای خود دست و پا کرده است.

تقابل پولها در جهان بیانگر برآیند مجموعه عواملی است که قابلیت و اهمیت آنها را تعیین میکنند. واکاوی اینکه چرا ارز یک کشور قدرتمندتر از ارز کشور دیگری است، خود پرده از شگفتیهای تامل برانگیزی برمیدارد که هریک به نوبه خود منبعث از ساختارهای مدون و قانونمندی در حوزه سیاستهای پولی، مالی و تجاری در تعامل دقیق با انعطافپذیریها یا ثبات سیاستهای خارجی، منطقه ای و بین المللی هر کشور است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان متغیر نرخ ارز به واسطه واکنش هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشور بر می انگیزد، مهمترین متغیر قیمتی در اقتصاد است و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی میتواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد .

از آنجایی که نرخ ارز به عنوان لنگر در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، تغیرات نرخ ارز باعث اثرات عمده در کوتاه مدت و بلند مدت بر سایر شاخص های اقتصادی کشور و در مجموع بر کل اقتصاد کشور می گردد، لذا بررسی نرخ ارز و عوامل موثر بر آن در راستای اعمال سیاست های مناسب اقتصادی مهم می باشد. نرخ ارز تأثیر بالایی بر میزان صادرات و واردات کالا و خدمات و همچنین اثر قابل توجهی بر قیمت های نسبی دارد و میزان رقابت پذیری اقتصاد کشور با سایر کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع مهمتر این است که نرخ ارز حقیقی در بردارنده واقعیت های اقتصادی بیشتری از نرخ ارز اسمی می باشد و شاخص معتبرتری برای سنجش قدرت اقتصادی کشور در رقابت با سایر کشورها است. در این راستا سوال اصلی پژوهش این است که عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز واقعی در ایران کدام هستند؟

فهرست مطالب گردواری شده:

فصل اول
کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۱ -بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۲ -اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳ -اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۴ -سؤال های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۵ -مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۶ -جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۷ -چهارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۸ -تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۸
۱-۹ -ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ۱۱
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
بخش اول- مبانی نظری نوسان پذیری ارزی ……………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۱ -اهمیت نرخ ارز ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۲ -تاریخچه نرخ ارز ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۳ -دلایل افزایش و نوسانات نرخ ارز ……………………………………………………………………………………… ۱۷
۲ – ۳ – ۱ -دلایل ساختاری ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲ – ۳ – ۱ ۱ -افزایش درآمدهای دولت (تأمین اعتبار یارانه ها)؛ ………………………………………………………………… ۱۷
۲ – ۳ – ۱ – ۲ -سرمایه های سرگردان به دلیل نوسانات و دستوری بودن نرخ سود بانکی؛ ……………………………………… ۱۷
۲ – ۴ – ۱ -دستوری بودن و چند نرخی بودن ارز؛ ………………………………………………………………………………. ۱۷
۲ – ۴ – ۲ -تحریم اقتصادی؛ ………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲ – ۴ – ۳ -حجم بالای نقدینگی؛ ………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۲ – ۴ – ۴ – ۱ -رکود بخش تولید و انتقال عوامل تولید به بخش سفتهبازی )دلالی(؛ ……………………………………………… ۱۸
۲ – ۴ – ۴ – ۲ -ایجاد نوسان در بازار توسط افرادی که دارای رانت اطلاعاتی میباشند؛ ………………………………………. ۱۸
۲ – ۵ – ۱ -دلایل جاری و کوتاه مدت: ……………………………………………………………………………………………. ۱۸
۲ – ۵ – ۲ -التهاب در بازار طلا؛ …………………………………………………………………………………………………. ۱۸
۲ – ۵ – ۲ – ۲ -ضعف بازارهای جانشین مانند بخش تولید، مسکن و بازار بورس در جذب نقدینگی؛ ………………………….. ۱۹
۲ – ۵ – ۲ – ۳ -ناسازگاری زمانی سیاستهای بانک مرکزی؛ …………………………………………………………………… ۱۹
۲ – ۵ – ۲ – ۴ -کاهش عرضه در بازار؛ ………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۲ – ۵ – ۲ – ۵ -وجود تورم؛ ………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۶ -نظام ها و نظریه های تعیین نرخ ارز ………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۶-۱ -نظامهای مختلف ارزی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۶-۱-۱ -نظام ارز شناور ……………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲ – ۶ – ۱ – ۴ -نظام نرخ ارز میخکوب خزنده ……………………………………………………………………………………. ۲۱
۲ – ۷ – ۱ -نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده ……………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۸ -نظریه های مختلف تعیین نرخ ارز ……………………………………………………………………………………… ۲۲
۲-۸-۱ -رهیافت تجاری یا رویکرد کششها ………………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۸-۲ -نظریه برابری قدرت خرید …………………………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۸-۳ -رویکرد پولی …………………………………………………………………………………………………………. ۲۴
۲-۸-۴ -رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار ………………………………………………………………………………… ۲۵
۲-۹ -پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۹-۱ -تحقیقات انجام شده داخلی …………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۹-۲ -تحقیقات انجام شده خارجی …………………………………………………………………………………………… ۲۹
فصل سوم
روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۳-۱ -روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۳۵
۳-۲ -فرآیند تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۳-۳ -روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………… ۳۸
۳-۴ -جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۳-۵ -نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۳-۶ -روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۳-۷ -ابزار سنجش …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۳-۸ -اعتبار و روایی ابزار تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۴۱
۳ – ۸ – ۱ -روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………… ۴۱
۳ – ۸ – ۲ -پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۳-۹ -روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………. ۴۳
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها …………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۴-۱ -بخش تحلیل توصیفی تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۴۶
۴ – ۱ – ۱ -تأهل …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۴ – ۱ – ۲ -سن …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۴ – ۱ – ۳ -تحصیلات …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۴ – ۱ – ۴ -جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۴ – ۱ – ۵ -نوع استخدام …………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
۴ – ۱ – ۶ -سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۴-۲ -بخش تحلیل استنباطی تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۵۰
۴ – ۲ – ۱ -عوامل ساختاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟ ………………………………………………………… ۵۱
۴ – ۲ – ۲ -عوامل رفتاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟ …………………………………………………….. ۵۳
۴ – ۲ – ۳ -عوامل زمینهای مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟ …………………………………………………………. ۵۵
۴ – ۲ – ۴ -عوامل مؤثر در تعیین نرخ ارز در ایران به ترتیب اولویت کدامند؟ ………………………………………………… ۵۷
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………… ۵۸
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹
۵-۱ -نتایج سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۵ – ۱ – ۱ – عوامل ساختاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟ ……………………………………………………….. ۵۹
۵ – ۱ – ۲ – عوامل رفتاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟ ………………………………………………………….. ۶۰
۵ – ۱ – ۳ – عوامل زمینه ای مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟ ………………………………………………………… ۶۰
۵ – ۱ – ۴ – عوامل مؤثر در تعیین نرخ ارز در ایران به ترتیب اولویت کدامند؟ ……………………………………………….. ۶۱
۵-۲ -پیشنهادهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۶۱
۵ – ۲ – ۱ -پیشنهادهای اجرایی تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۶۱
۵ – ۲ – ۲ -پیشنهادهای پژوهشی تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۶۲
۵-۳ -محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۶۲
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
ضمائم و پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
ABSTRACT …………………………………………………………………………………………………………….. 115

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *