پرشیا فایل | بررسی اقتصادی شبکه های توزیع هوایی و زمینی دراحداث و بهره برداری | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی اقتصادی شبکه های توزیع هوایی و زمینی دراحداث و بهره برداری

  • تعداد دانلود : 1
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 3.76mb

گروه مهندسی برق قدرت
پایان نامه
جهت اخذ مدرک کارشناسی
عنوان پروژه:
بررسی اقتصادی شبکه های توزیع هوایی و زمینی دراحداث و بهره برداری

بررسی اقتصادی شبکه های توزیع هوایی و زمینی دراحداث و بهره برداری

چکیده پروژه به شرح ذیل میباشد:

با یک نگاه کلی به شبکه های توزیع نیروی برق که شامل دو نوع شبکه هوایی و زمینی می باشد این مسئله در اذهان می گنجد که استفاده از شبکه های هوایی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر بوده وبدین دلیل غالب شبکه های موجود هوایی می باشد و با توجه به اینکه عموما شبکه های زمینی در محدوده شهر ها مورد استفاده قرار میگیرد.
لذا مسائل محیطی و در نظر گرفتن زیبایی شهرها مسئله عمده در انتخاب این نوع شبکه ها می باشد با این حال بررسی دقیق و جزئی تر هر یک از این نوع شبکه ها در   زمینه  های مختلف از جمله براوردن هزینه های طرح و احداث ، بررسی میزان تلفات توان و انرژی، نحوه بهره برداری،قابلیت اطمینان و نحوه خدمات دهی،
بررسی تعداد اتفاقات ، معایب و میزان انرژی توزیع نشده ودر نظر گرفتن مسائل ایمینی و غیره این امکان را می دهد که مزایا و معایب هر یک بصورت کاملتر بررسی و مطرح گردیده و مقایسه نسبتا خوبی صورت گیرد.
بدین منظور و برای دستیابی به اهداف مطرح شده فوق یک شبکه نمومنه فشار متوسط موجود بصورت عملی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
نتایج بدست امده از شبکه نمومنه قابل تعمیم بوده و میتواند مورد استفاده عملی در نحوه انتخاب شبکه های توزیع گردد.

فهرست مطالب گرداوری شده در پروژه بررسی اقتصادی شبکه های توزیع هوایی و زمینی دراحداث و بهره برداریبه شرح ذیل میباشد:

مقدمه………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول : معرفی شبکه های توزیع. ……………………………………………………… ۲
-۱-۱ نحوه انتقال و توزیع انرژی الکتریکی. ………………………………………………………………………… ۵
۱ ساختار شبکه های توزیع . …………………………………………………………………………….. ۷
-۱-۲-۱ شبکه های زمینی. ………………………………………………………………………………………… ۷
-۲-۲-۱ شبکه های هوایی.. …………………………………………………………………… ۹
-۱-۲-۲-۱ شبکه های هوایی با خطوط فاقد عایق)سیمهای لخت(. …………………………….. ۱۱
-۲-۲-۲-۱ شبکه های هوایی با خطوط عایق شده.. …………………………………………………………….. ۱۱
-۳-۱ انواع معماری شبکه های توزیع.. …………………………………………………………… ۱۳
-۱-۳-۱ شبکه باز ) شعاعی(. ……………………………………………………………………………… ۱۳
-۲-۳-۱ شبکه حلقوی )رینگ(. ………………………………………………………… ۱۱
-۳-۳-۱ شبکه دو سو تغذیه.. ………………………………………………………………………… ۱۵
-۱-۳-۱ شبکه غربالی……………………………………………………………………………….. ۱۱
فصل دوم : پدیده فرورزونانس …………………………………………. ۱۱
-۱-۲ خطوط توزیع هوایی.. ………………………………………………………………………. ۱۹
-۲-۲ پستهای توزیع. ………………………………………………………………………….۰ ۲

پستهای هوایی……………………………………………………………………………… ۲۲
-۲-۲-۲ پستهای زمینی ……………………………………………………………………………………….. ۲۵
-۳-۲ هادی های مورد استفاده در شبکه های هوایی.. …………………………………………. ۲۶
۳-۲ کابل خودنگهدار.. …………………………………………….. ۲۹
۳۱ ……………………………………….. .ACSR -2-3-2 هادی آلومینیومی تقویت شده با فولاد
-۳-۳-۲ هادی های هوایی روکش دار.. ……………………………………………………………………………………… ۳۲
۳۱ ………………………………………………………………….. ..)Spacer Cables( -1-2 کابل های فاصله دار
-۵-۲ تابلوها …………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
فصل سوم: مقایسه شبکه های هوایی و زمینی در احداث و راه اندازی. ……………………… ۴۴
-۱-۳ – صرفه اقتصادی.. ……………………………………………………………………… ۱۵
-۲-۳ مشکلات اجرایی. …………………………………………………………………………. ۱۱
-۳-۳ تعمیر و عیب یابی.. …………………………………………………………………………….. ۱۷
-۱-۳ حفظ زیبایی محیط و حریم ها. ………………………………………………….. ۱۴
-۵-۳ حادثه آفرینی و ایمنی.. ………………………………………………………………………………………. ۱۹
-۱-۳ مقایسهمعایب و اتفاقات شبکه های هوایی و زمینی. ……………………………………….. ۵۱
فصل چهارم : مقایسه فنی و اقتصادی شبکه های توزیع…………………………………………….. ۵۷
-۱-۴ مقایسه فنی شبکه های توزیع.. ……………………………………………………………………………. ۵۸
-۲-۴ مقایسه اقتصادی شبکه های توزیع. ……………………………………………………………… ۵۸
منابع. ……………………………………………………………………………………..۶۸

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *