پرشیا فایل | مدلهای ارائه شده برای شبکه های اجتماعی برخط با محوریت انجمن های تشکیل شده | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

مدلهای ارائه شده برای شبکه های اجتماعی برخط با محوریت انجمن های تشکیل شده

  • تعداد دانلود : 7
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 8mb

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر
با عنوان:
مقایسه مدلهای ارائه شده برای شبکه های اجتماعی برخط با محوریت انجمن های تشکیل شده

مدلهای ارائه شده برای شبکه های اجتماعی برخط با محوریت انجمن های تشکیل شده

چکیده پژوهش به شرح ذیل میباشد:

چگونگی توسعه شبکه های اجتماعی و تغییرات ساختاری آن ها یکی از موارد مورد بحث در مورد شبکه های اجتماعی است. چندین مدل برای پیش بینی ویژگی های شبکه های اجتماعی ارائه شده است. مقایسه ای بین این مدل ها ،last.fm در سال ۲۰۰۹ با در نظرگرفتن شبکه های اجتماعی ایمیل و وب سایت صورت گرفته است، که با توجه به عدم فراگیری این شبکه ها، در این مقایسه کمبودهایی دیده می شود. این کمبودها تنها به فراگیری شبکه های اجتماعی محدود نمی شود، در پژوهش مذکور، دو داده ی جهان واقعی با ویژگی های تقریبا مشابه یعنی میانگین درجه و ضریب خوشه بندی تقریبا کوچک تشکیل می شد.

اما با متراکم شدن شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس نیاز به بازنگری دوباره در این مقایسه احساس می شود. با ظهور این شبکه های متراکم با ضریب خوشه بندی بالا، عیب های مدل های ارائه شده برای شبکه های اجتماعی، بیشتر آشکار می شود. در این پژوهش، بعد از معرفی دقیق هرکدام از مدل ها، با در نظر گرفتن شبکه اجتماعی برخط فیسبوک و وب سایت ویکی وُت این مدل ها پیاده سازی، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. در قسمت مقایسه نشان خواهیم داد، که اغلب این مدل ها توانایی شبیه سازی ویژگی های شبکه های اجتماعی را ندارند.

کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی برخط ، انجمن ها.

 

فهرست مطالب گرداوری شده:

مقدمات ۱۱
۱ آشنایی مقدماتی با شبکه های اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲ . ۱
۱ شبکه های اجتماعی در ریاضی و کامپیوتر . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳ . ۱ . ۱
۲ تحلیل شبکه های اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۵ . ۱ . ۱
۳ آشنایی با تحلیل شبکه های اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۵ . ۱ . ۱
۴ کاربردهای تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۵ . ۱ . ۱
۵ مهمترین عناصر تحلیل شبکه های اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۶ . ۱ . ۱
۶ نمونه ای از پژوهش های مشابه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۲ . ۱ . ۱
۷ اهداف پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۳ . ۱ . ۱
۲ انجمن و انجمن یابی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۳ . ۱
۱ آشنایی با انجمن ها و تاریخچه آن ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۴ . ۲ . ۱
۲ انواع گراف ها به عنوان ورودی الگوریتم های انجمن یابی . . . . . . . . . . . . ۲۷ . ۲ . ۱
۳ تعریف انجمن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۷ . ۲ .۱
۴ معیارهای کیفیت انجمن های یافت شده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۴ . ۲. ۱
۵ انواع الگوریتم های انجمن یابی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۹ . ۲ . ۱
۶ الگوریتم های انجمن یابی برای یافتن انجمن های همپوشان . . . . . . . . . . . ۴۴ . ۲ . ۱
۳ مدلسازی شبکه های اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۶ . ۱
۱ انواع مدلسازی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۷ . ۳ .۱
۲ آشنایی با مدلسازی شبکه های اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۸ . ۳ . ۱
۳ ویژگی های مورد نیاز برای شبیه سازی شبکه های اجتماعی . . . . . . . . . . ۴۸ .۳ . ۱

۴۹ ۴ تاریخچه مدلسازی شبکه های اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳ . ۱
۵ تقسیم بندی مدل ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۱ . ۳ . ۱
۲ روند تکاملی مدل ها ۵۷
۱ ظهور ویژگی جهان کوچک بواسطه تعامل محلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۸ .۲
۱ گراف تصادفی اردوش-رنیی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۸ . ۱ . ۲
۲ مدل الحاق امتیازی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۹ . ۱ . ۲
۶۰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEB 3 مدل . ۱ . ۲
۲ رشد شبکه ها با قوانین محلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۴ . ۲
۱ همبستگی درجات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۴ . ۲ .۲
۲ مدل عابر تصادفی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۷ . ۲ .۲
۳ مدل عابر تصادفی با جستجوی بازگشتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۳ . ۲ . ۲
۴ مدل ارتباط نزدیک ترین همسایگان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۳ . ۲ . ۲
۳ فراز و فرود شبکه های اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۹ . ۲
۸۰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MVS 1 الگوریتم مدل . ۳ . ۲
۸۳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MVS 2 تحلیل آماری مدل . ۳ . ۲
۴ ظهور خوشه بندی، همبستگی و انجمن ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۶ . ۲
۸۷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BPDA 1 الگوریتم مدل . ۴ . ۲
۸۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BPDA 2 تحلیل آماری مدل . ۴ . ۲
و بررسی تاثیر پارامترها . . . . . . . . . . ۹۰ BPDA 3 تولید گراف به کمک مدل . ۴ . ۲
۵ بهسازی مدل های تکاملی شبکه ای رشد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۲ . ۲
۹۳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOSHK 1 معرفی الگوریتم مدل . ۵ . ۲
۲ تحلیل آماری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۴ . ۵ . ۲
۳ توزیع درجات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۴ . ۵ . ۲
۴ ضریب خوشه بندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۶ .۵ . ۲
۵ مقایسه روابط بدست آمده با داده های پیاده سازی . . . . . . . . . . . . . . . ۹۷ .۵ . ۲
۶ مدل فضایی برای شبکه های اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۰ . ۲

۱۰۱ . . . . . . ۱ مدل گراف تصادفی فضایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶ .۲
۲ پیاده سازی و بررسی داده های عددی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۴ . ۶ . ۲
۷ مدلی مبتنی بر گراف وزن دار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۸ . ۲
۱۰۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSKK 1 الگوریتم مدل . ۷. ۲
۱۱۱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSKK 2 پیاده سازی مدل . ۷ . ۲
۳ مقایسه مدل ها با داده های واقعی ۱۱۵
۱ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱۶ . ۳
۲ تحلیل گراف مربوط به شبکه اجتماعی فیس بوک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱۷ . ۳
۱۲۰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEB 3 تحلیل گراف حاصل از مدل . ۳
۱۲۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaz 4 تحلیل مدل . ۳
۱۲۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MVS 5 تحلیل مدل . ۳
۱۲۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BPDA 6 تحلیل مدل . ۳
۱۲۸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOSHK 7 تحلیل مدل . ۳
۱۳۰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WPR 8 تحلیل مدل . ۳
۱۳۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSKK 9 تحلیل مدل . ۳
۱۰ مقایسه انجمن های تشکیل شده توسط مدل ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳۳ . ۳
۱ انجمن های گراف فیس بوک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳۳ . ۱۰ . ۳
۱۱ جمع بندی تحلیل آماری مربوط به گراف فیس بوک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳۸ .۳
۱۲ تحلیل گراف مربوط به ویکی وُت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴۰ . ۳
۱۴۱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEB 13 تحلیل گراف حاصل از مدل . ۳
۱۴۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaz 14 تحلیل مدل . ۳
۱۴۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MVS 15 تحلیل مدل . ۳
۱۴۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BPDA 16 تحلیل مدل . ۳
۱۴۷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOSHK 17 تحلیل مدل . ۳
۱۴۸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WPR 18 تحلیل مدل . ۳
۱۵۰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSKK 19 تحلیل مدل . ۳

۲۰ جمع بندی تحلیل آماری مربوط به گراف ویکی وت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۵۱ . ۳
۲۱ کارهای آینده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۵۴ . ۳
واژه نامه فارسی به انگلیسی ۱۵۶
فهرست اختصارات ۱۶۳
مراجع ۱۶۴

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *