پرشیا فایل | بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک

  • تعداد دانلود : 1
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 373kb

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی(M.A)
گرایش استراتژیک
عنوان
بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک

بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک

چکیده این پایان نامه به شرح ذیل میبادشد:

هدف اصلی این پژوهش، عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک است. به این منظور، کارشناسان صنعت لاستیک برابر با ۲۶۰۰ نفر به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با استفاده از فرمول نمونه گیری از جواع محدود، تعداد ۳۳۵ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. به لحاظ روش‌شناسی، پژوهش از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و مبتنی ‌بر روش‌های توصیفی است.
داده‌های مورد نیاز، از طریق پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس شاخص ها و مدل مفهومی، جمع‌آوری گردید.
در بومی سازی این مقیاس ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج ، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاء شده با نظر خبرگان تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‌های کمی پژوهش در نرم‌افزارهای آماری، تأییدکننده فرضیه ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به این معنی که رابطه تمامی عوامل موثر بر شایسته سالاری مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاء شده تبیین کننده های مناسبی از توسعه فرهنگ شایسته سالاری بوده اند.

واژگان‌کلیدی: شایسته سالاری، شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری.

 

قسمتی از مقدمه پایان نامه به شرح ذیل میباشد:
اصطلاح شایسته سالاری برای اولین بار توسط مایکل یانگ ، جامعه شناس انگلیسی، در سال ۱۹۵۸ در کتاب “طلوع شایسته سالاری،” مطرح شد. وی در کتاب خود موقعیت اجتماعی افراد را در آینده، ترکیبی از بهره هوشی و تلاش و کوشش فراوان دانسته بود. یانگ در این کتاب پیش بینی کرده بود که این نظام اجتماعی جدید در نهایت به یک انقلاب اجتماعی منجر می شود که در آن توده های مردم، حاکمان و نخبگانی را از قدرت خلع می کنند که از احساسات و نیازهای عامه مردم، فاصله گرفته اند. با وجودی که این تعریف از شایسته سالاری یک معنی منفی در ذهن تداعی می کند، ولی خیلی ها معتقدند که هیچ نظام و سیستمی بهتر و عادلانه تر از نظام شایسته سالاری برای جوامع مختلف نیست.
به باور آنها، نظام شایسته سالار بسیار عادلانه تر و کارآمدتر از سایر نظام های سیاسی و اجتماعی موجود است و در نهایت، به تبعیض های اجتماعی پایان می دهد.
سرمایه انسانی مهمترین دارایی هر سازمان است. استفاده اثر بخش از سرمایه انسانی زمینه موفقیت سازمان و تحقق اهداف آن را فراهم می سازد. در هزاره سوم میلادی و در دنیای پرتلاطم کسب و کار کنونی، سازمان ها در تلاش و رقابـت اند تا شایسته ترین مدیران و کارشناسان را، به عنوان یک مزیت رقابتی، شناسایی، جذب و حفظ کنند. شایستگی مجموعه ویژگی هایی است که در عملکرد شغلی موفق و نیل به هدف های سازمانی سهیم است. این شایستگی ها شامل دانش، مهارتها، توانایی ها به اضافه ویژگی هایی نظیر ارزش ها، انگیزش، نوآوری ها و خود کنترلی می شوند. (مجدنیا ، ۱۳۸۸ : ۲۵)
فهرست مطالب گرداروی شده به شرح ذیل میباشد:

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه ۳
۲-۱ بیان مسئله ۴
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷
۴-۱ اهداف تحقیق ۱۰
۱-۴-۱ هدف کلی ۱۰
۲-۴-۱ هدف اختصاصی ۱۰
۵-۱ پرسش تحقیق ۱۰
۶-۱ مدل مفهومی تحقیق ۱۱
۷-۱ فرضیه تحقیق ۱۲
۸-۱ روش تحقیق ۱۲
۱-۸-۱ جامعه آماری و حجم نمونه ۱۲
۹-۱ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۱۳
۱۰-۱ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پژوهش ۱۳
۱-۱۰-۱: شایسته سالاری ۱۳
۲-۱۰-۱ شایسته گزینی ۱۴
۳-۱۰-۱ شایسته پروری ۱۵
۴-۱۰-۱ شایسته داری ۱۵
۱۱-۱ ساختار تحقیق ۱۶

 

عنوان صفحه    
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۱-۲ مقدمه ۱۷
۲-۲ بخش اول مفاهیم نظری و تئوریک تحقیق ۱۸
۱-۲-۲- تعریف شایستگی ۱۸
۱-۱-۲-۲ ضرورت‏های شایسته سالاری ۳۰
۲-۱-۲-۲ مبانی و اصول شایسته سالاری ۳۰
۳-۱-۲-۲ محدودیت‏های شایسته سالاری ۳۱
۴-۱-۲-۲ ابعاد شایسته‏ سالاری ۳۲
۵-۱-۲-۲  شایسته‏خواهی ۳۳
۶-۱-۲-۲ شایسته ‏یابی ۳۴
۷-۱-۲-۲ شایسته گزینی ۳۵
۸-۱-۲-۲  شایسته ‏گماری ۳۸
۹-۱-۲-۲  شایسته‏ پروری ۳۹
۱۰-۱-۲-۲ شایسته ‏داری ۴۰
۱۱-۱-۲-۲ بررسی و مقایسه فراگرد شایسته سالاری و ناشایسته ۴۴
۱۲-۱-۲-۲ شایسته سالاری و دامنه سازمانی آن ۴۷
۳-۲ بخش دوم جامعه آماری تحقیق (صنعت لاستیک) ۴۹
۱-۳-۲ معرفی صنعت لاستیک ۴۹
۱-۱-۳-۲ شرکت لاستیک البرز (کیان تایر) ۵۰
۲-۱-۳-۲ شرکت ایران یاسا تایر ورابر ۵۰
۳-۱-۳-۲ شرکت ایران تایر ۵۱
۴-۱-۳-۲ لاستیک دنا ۵۱
۵-۱-۳-۲ شرکت لاستیک پارس ۵۲
۶-۱-۳-۲ گروه صنعتی بارز (مجتمع صنایع لاستیک کرمان) ۵۲
۷-۱-۳-۲ شرکت آرتاویل تایر ۵۲
۸-۱-۳-۲ شرکت لاستیک یزد (یزد تایر) ۵۳
عنوان صفحه    
۹-۱-۳-۲ شرکت کویر تایر ۵۳
۴-۲ پیشینه تحقیق ۵۴
۱-۴-۲ تحقیق های داخلی ۵۴
۲-۴-۲ تحقیق های خارجی ۵۶
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۱-۳ مقدمه ۵۹
۲-۳ روش تحقیق ۵۹
۳-۳   جامعه آماری و روش نمونه گیری ۶۰
۴-۳ ابزار گرد آوری و روش جمع‌آوری داده‌ها ۶۱
۵-۳ روایی (اعتبار) ۶۳
۶-۳ پایایی (اعتماد پذیری) ۶۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها(یافته­ها)
۱-۴ مقدمه ۶۷
۲-۴ بخش اول: ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۶۸
۱-۲-۴ توزیع افراد نمونه برحسب گروه سنی ۶۹
۲-۲-۴ توزیع افراد نمونه بر حسب میزان تحصیلات ۷۰
۳-۲-۴ توزیع افراد نمونه بر حسب سابقه کار ۷۲
۴-۲-۴ بررسی نرمال بودن داده­ها ۷۳
۳-۴ آزمون فرضیه اول ۷۶
۴-۴ آزمون فرضیه دوم ۷۸
۵-۴ آزمون فرضیه سوم ۸۰
۶-۴ اولویت­بندی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک به ترتیب اهمیت ۸۲
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
عنوان صفحه    
۱-۵ مقدمه ۸۵
۲-۵ مرور فصول تحقیق ۸۶
۳-۵ نتیجه گیری تحقیق ۸۷
۴-۵ نتایج فرضیه ها و مقایسه آن با تحقیق های پیشین ۸۸
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۸۸
۶-۵ پیشنهادها ۸۹
۱-۶-۵ پیشنهادهای مبتنی بر نتایج و یافته های پژوهش ۸۹
۱-۱-۶-۵ پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه اول ۸۹
۲-۱-۶-۵ پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه دوم ۹۰
۳-۱-۶-۵ پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه سوم ۹۱
۲-۶-۵ پیشنهادها به پژوهشگران آتی ۹۲
فهرست منابع ۹۵
پیوست ها ۱۰۱

 

فهرست جدول­ها

عنوان صفحه
جدول ۱-۳ مولفه ها و پرسش های مربوط به هر بعد ۶۰
 جدول ۲-۳ پایایی پرسشنامه ۶۳
جدول ۳-۳ ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه به تفکیک متغیرها ۶۴
جدول ۱-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت ۶۸
جدول ۲-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی ۶۹
جدول ۳-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات ۷۰
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار ۷۲
جدول ۵-۴ بررسی نرمال بودن توزیع داده ها ۷۴
جدول ۶-۴ آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته گزینی و شایسته سالاری ۷۶
جدول ۷-۴ الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته گزینی ۷۷
جدول ۸-۴ آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته پروری و شایسته سالاری ۷۸
جدول ۹-۴ الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته پروری ۷۹
جدول ۱۰-۴ آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته داری و شایسته سالاری ۸۰
جدول ۱۱-۴ الویت بندی سوالات مربوط به م تغیر شایسته داری ۸۱
جدول۱۲-۴ نتایج حاصل از آزمون فریدمن ۸۲
جدول۱۳-۴ مقایسه میانگین رتبه هریک از عوامل ۸۳
جدول(۱-۵) نتایج آزمون فرضیه ها ۸۵

فهرست شکل­ها و نمودارها

شکل ۵-۱ مدل مفهومی تحقیق ۱۱
نمودار ۱-۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت ۶۷
نمودار ۲-۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی ۶۸
نمودار ۳-۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات ۷۰
نمودار ۴-۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار ۷۱
جدول(۱-۵) نتایج آزمون فرضیه ها ۸۴


 

 

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *