پرشیا فایل | اثر استقرار سیستم شناسایی از طریق فرکانس رادیویی بر زنجیره تامین | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

اثر استقرار سیستم شناسایی از طریق فرکانس رادیویی بر زنجیره تامین

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 9mb
  • تعداد برگه: 115

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی_اجتماعی
عنوان کامل:

بررسی اثر استقرار سیستم شناسایی از طریق فرکانس رادیویی بر زنجیره تامین با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری

اثر استقرار سیستم شناسایی از طریق فرکانس رادیویی بر زنجیره تامین

چکیده پژوهش اثر استقرار سیستم شناسایی از طریق فرکانس رادیویی بر زنجیره تامین :

شناسایی کالاها در زنجیره تأمین از طریق فرکانس رادیویی یک فناوری رو به رشد بوده که مزایای قابل توجه این فناوری کاهش فعالیت های  دستی و افزایش سرعت ردیابی کالاها، اتوماسیون و یکپارچگی بین اعضای زنجیره تأمین می باشد. روز به روز نیاز به این تکنولوژی در شرکت ها و سازمان های مختلف  کشورمان بیشتر می شود، این فناوری می تواند به عنوان ابزاری موثر در ردیابی اقلام و محصولات در زنجیره تأمین قطعات، نقش مهمی در پیاده سازی استراتژی های سازمان ها داشته  باشد. اما هزینه های پیاده سازی و بکارگیری ملزومات مربوطه قابل توجه بوده، لذا فرآیند تجزیه و تحلیل، انتخاب و پیاده سازی سیستم های مبتنی بر این فناوری، فرآیندی دقیق و حائز اهمیت می باشد که در راه اندازی این سیستم می بایست با سنجش دقیق جوانب امر، بهترین گزینه ها انتخاب شده و با انتخاب و طراحی مناسب اجزای مربوطه، با توجه به فرآیندهای کاری جاری، سازمان را در جهت دست یابی به بالاترین سطح کارآیی و اثربخشی در بکارگیری این فناوری هدایت نمود.

در این تحقیق، ضمن ارزیابی تاثیر فناوری شناسایی از طریق فرکانس  رادیویی، یک زنجیره تأمین چهارمرحله ای شامل خرده فروش، توزیع کننده، تولیدکننده و تأمین کننده شبیه سازی شده و مورد بررسی قرار گرفت. معیارهای عملکردی زنجیره تأمین از قبیل اثر شلاقی، سطح سرویس دهی، کمبود موجودی و سطح موجودی در دوحالت ( استفاده از فناوری شناسایی از طریق فرکانس رادیویی و بدون استفاده از آن ) با هم مقایسه شده اند. در آخر این نتیجه گرفته شد که استفاده از فناوری شناسایی از طریق فرکانس رادیویی عملکرد زنجیره تأمین را افزایش می دهد.

بیان مسئله پژوهش اثر استقرار سیستم شناسایی از طریق فرکانس رادیویی بر زنجیره تامین :

یکی از مهمترین موانع بر سر راه توسعه زنجیره تأمین، فقدان جریان اطلاعاتی مؤثر در هر یک از اعضای زنجیره و نبودن ارتباط اطلاعاتی بین اجزا در زنجیره تأمین می باشد. محیط جدید صنعتی امروز، تولید را به چشم یک ابزار رقابتی می نگرد، امروزه مدیران ارشد شرکت های تولیدی، از روش ها و ابزارهای مختلفی جهت دستیابی به اهداف و طرح های تجاری خود که مبتنی بر کسب سهم بیشتری در بازار باشد، استفاده می کنند. در این راستا استراتژی هایی که منجر به ارائه محصولات با کیفیت تر و با قیمت پایینتر شود، مدنظر آنان خواهد بود. به همین جهت همواره می کوشند تا با کاهش هزینه ها، کاهش زمان تحویل محصولات به مشتری، ارائه محصولاتی که به صورت سفارشی تولید می شوند به مزیت رقابتی بالایی در مقایسه با سایر رقبا دست یابند.

از طرفی با توجه به شرایط حاکم بر بازارهای امروزی که شامل افزایش انتظارات مشتریان در زمینه های قیمت، کیفیت، تنوع محصولات، تحویل به موقع و… می باشد. با در نظر گرفتن جریان آزاد اطلاعات که باعث افزایش سطح آگاهی مشتریان نسبت به محصولات رقیب می شود. همچنین هزینه های مستقیم نیروی کار در عملیات ردیابی محصولات فشار دو چندانی بر پیکره بنگاه ها وارد می سازد که در نتیجه این تغییرات، سبب شده که بنگاه ها جهت باقی ماندن در صحنه رقابت از یک سو به عقب بازگشته و با تأمین کننده ارتباط پیدا و از سوی دیگر جلو رفته و با مشتریان پیوند یابند، تا دستیابی به اهداف  استراتژیک شان امکان پذیر شود. اما مسئله این است که آیا می توان از فناوری شناسایی از طریق فرکانس رادیویی برای برطرف کردن بعضی از مشکلاتی که در بالا ذکر شد، استفاده نمود.

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اول ……………………………………………………………………………………………….. . ١
١- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ٢ -١
٢- بیان مسئله تحقیق ………………………………………………………………………………….. ٢ -١
٣- ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق : ………………………………………………………………… ٣ -١
۴- سوالات و فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………. ۴ -١
١- سوالات ………………………………………………………………………………………… ۴ -۴-١
۵- گزاره های تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۵ -١
١- هدف اصلی …………………………………………………………………………………….. ۵ -۵-١
٢- اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………. ۵ -۵-١
۶- معرفی متغیرها و تعریف عملیاتی آنها……………………………………………………………… ۶ -١
٧- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………… ۶ -١
٨- سازمان دهی تحقیق ………………………………………………………………………………… ۶ -١
فصل دوم ……………………………………………………………………………………………….. . ٨
١- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ٩ -٢
٢- زنجیره تأمین …………………………………………………………………………………….. ٩ -٢
١- مدیریت زنجیره تأمین ………………………………………………………………………….. ٩ -٢-٢
٢- پیکربندی زنجیره تأمین : …………………………………………………………………….. . ١١ -٢-٢
٣- هماهنگی در زنجیره تأمین و نقش فناوری اطلاعات…………………………………………. . ١٢ -٢-٢
٣- معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین …………………………………………………………. ١۶ -٢
۴- فناوری شناسایی از طریق فرکانس رادیویی ……………………………………………………… ١۶ -٢
١- تگ یا بر چسب ……………………………………………………………………………. ١۶ -١ -۴-٢
٢- قرائتگر یا برچسب خوان ………………………………………………………………….. ١٨ -١ -۴-٢
٣- آنتن ……………………………………………………………………………………….. ١٨ -١ -۴-٢
۴- نرم افزار مدیریت اطلاعات و بانک اطلاعاتی ………………………………………………. ١٩ -١ -۴-٢
٢- مقایسه این محصول با کالاهای جایگزین …………………………………………………… . ٢٠ -۴-٢
٣- کاربردهای مختلف شناسایی از طریق فرکانس رادیویی ………………………………………. ٢١ -۴-٢
۴- مزایای شناسایی از طریق فرکانس رادیویی …………………………………………………… . ٢٢ -۴-٢
۵- اهمیت ردیابی و شناسایی محصولات در زنجیره تأمی ن …………………………………………. . ٢٢ -٢
۶- استفاده از فناوری شناسایی از طریق فرکانس رادیویی در مدیریت زنجیره تأمین ………………… ٢٣ -٢
١ – مدیریت وردیابی موجودی ها ………………………………………………………………… ٢۴ -۶-٢
٢- بهبود و مدیریت مناسب تر فرآیندهای تولید ………………………………………………….. . ٢۵ -۶-٢
٣- مدیریت توزیع، خدمات پس از فروش ……………………………………………………….. ٢۶ -۶-٢
۴- مدیریت و تصدیق نام تجاری سطوح مختلف زنجیره تأمین به خصوص خرده فروشان ……….. ٢۶ -۶-٢
۵- مدیریت اموال سرمایه های انبارها و تولید …………………………………………………….. ٢٧ -۶-٢
۶- مدیریت بهینه وسایل حمل ونقل ……………………………………………………………… . ٢٨ -۶-٢
٧- شناسایی از طریق فرکانس رادیویی چگونه در انبارداری و عملیات مراکز توزیع به کار می رود؟. ٢٩ -۶-٢
٧- مدل شبیه سازی ………………………………………………………………………………….. ٢٩ -٢
٨- پیشینه تجربی تحقیق ……………………………………………………………………………. ٣١ -٢
فصل سوم …………………………………………………………………………………………….. . ٣۴
١- مقدمه ……………………………………………………………………………………………. ٣۵ -٣
٢- روش تحقیق …………………………………………………………………………………….. ٣۵ -٣
٣- جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه ……………………………………………………………… . ٣۵ -٣
۴- روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………… ٣۵ -٣
۵- مدل مفهومی زنجیره تأمین :…………………………………………………………………….. . ٣۶ -٣
۶- ساختار مدل شبیه سازی زنجیره تأمین : ………………………………………………………….. ٣۶ -٣
٧- چارچوب مورد استفاده برای مدل سازی: ………………………………………………………… ۴۵ -٣
٨- روش تحلیل و روش های آماری مورد استفاده : …………………………………………………. ۴۵ -٣
فصل چهار م …………………………………………………………………………………………… . ۴۶
١- شبیه سازی ……………………………………………………………………………………….. ۴٨ -۴
٢ – پیش فرض ها و اجزای مدل …………………………………………………………………….. ۴٩ -۴
١- مشتری ……………………………………………………………………………………….. ۵٠ -٢-۴
٢- خرده فروش …………………………………………………………………………………… ۵٠ -٢-۴
٣- توزیع کنندگان …………………………………………………………………………………. ۵٠ -٢-۴
۴- کارخانه ……………………………………………………………………………………….. ۵١ -٢-۴
۵ – تأمین کننده ……………………………………………………………………………………. ۵١ -٢-۴
۶- انبار ………………………………………………………………………………………….. . ۵١ -٢-۴
٧- وسایل نقلیه …………………………………………………………………………………… ۵١ -٢-۴
٨- سفارش ……………………………………………………………………………………….. ۵٢ -٢-۴
٣- مدل شبیه سازی شده برای این تحقیق ……………………………………………………………. ۵٢ -۴
١- تخمین مدل و پارامتر های آن …………………………………………………………………. ۵٣ -٢-۴
٢- سیستم کنترل موجود ی ………………………………………………………………………. . ۵۴ -٢-۴
٣- الگوهای تقاضا ………………………………………………………………………………. . ۵۵ -٢-۴
۴- استراتژی های اطلاعا ت ………………………………………………………………………. . ۵٧ -٢-۴
٣- نتایج تحلیلی حاصل از اجرای شبیه ساز ی ……………………………………………………….. ۵٩ -۴
١- اعتبارسنجی مدل .…………………………………………………………………………….. ۵٩ -٣-۴
١- نتایج حالت عادی زنجیره تأمین ……………………………………………………………… . ۶١ -٣-۴
٢- حالتی که تأمین کننده نمی تواند تمام سفارشاتش را پاسخ دهد ……………………………….. . ۶٩ -٣-۴
٣- حالتی که تأمین کننده دارای مدت تحویل احتمالی در ارسال سفارش باشد …………………… ٧٢ -٣-۴
فصل پنجم …………………………………………………………………………………………….. . ٧۶
١- مقدمه ……………………………………………………………………………………………. ٧٧ -۵
٢- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………. ٧٧ -۵
٣- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………. ٧٩ -۵
فهرست منابع و مواخذ : ……………………………………………………………………………….. . ٨١
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………. ٨٣
به همراه جداول و شکل ها

متون فارسی قابلیت کپی برداری دارد

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *