پرشیا فایل | کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 566kb

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد حسابداری
با عنوان:
بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده پژوهش به شرح ذیل میباشد:

همه ما می دانیم آن چه که اندازه گیری می شود، انجام می شود. با این حال بسیاری از سازمان هایی که مدیریت دانش را دنبال می کنند فرآیندی برای اندازه گیری دارایی های دانش سازمانی و یا سرمایه ی فکری ندارند. گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند وتنها به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های ملموس اکتفا می کند .

در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد وبا استفاده ازآن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد . به دلیل تمایل به سنجش ولحاظ کردن ارزش واقعی دارایی های نامشهود سرمایه فکری بیش از پیش نزد شرکت ها ، سهامداران (سرمایه گذاران) و سایر گروههای ذینفع افزایش یافته است . در این تحقیق کاربردی ، ابتدا براساس روش استوارت ارزش سرمایه های فکری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی پنج ساله محاسبه، سپس در مرحله بعد ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. در تحقیق حاضر روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش مدل تحلیل رگرسیون  می باشد .

یافته ها حاکی از رابطه مثبت معنی دار بین سرمایه فکری وعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. باتوجه به این نتایج می توان بهره گیری شرکت ها، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع در استفاده از این مدل رابرای کسب سود بالاتر در آینده قویا توصیه کرد.

کلیدواژه: سرمایه فکری، ارزیابی عملکرد مالی ، بورس اوراق بهادار.

بخشی از مقدمه:

بسیاری از نظریه پردازان و پژوهش گران در توصیف ویژگی های فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد ، صورتی جهانی و همه گیر به خود گرفته و از دارایی ها ودرآمدهای نامحسوس ، پیچیده ونامشهودی شکل یافته ، که به نحوی خاص به یکدیگر و درهم تنیده شده اند. فرایندها و ابزاری که زمینه افزایش بهره وری و پیشرفت اقتصادی را فراهم می آورند . براساس این تعریف ، به وضوح روشن است که مدیریت ، برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی ، تخصیص و سنجش دارایی های نامشهود وسرمایه فکری بنگاه ها ، شاخصی مهم در تعیین توان رقابتی بنگاه ها برای بقا و رشد در اقتصاد جدید است . بررسی روندها و آمارهای اقتصادی نیز بر صحت این گفته اذعان دارند ، چنان که بررسی های انجام گرفته از پانصد شرکت در بین سال های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲ میلادی، نشان از رشد سهم ارزش دارایی های نامشهود از ۳۸ درصد به ۶۲ درصد در میزان ارزش بازار دارد . توجه به این موضوع در اواخر دهه ی نود میلادی ، سرمایه گذاری بر توسعه ی دارایی های نامشهود شامل : تحقیق و توسعه ، فرآیندها ونرم افزار کسب وکار ، کسب علامت های تجاری ، آموزش پرسنل و…، را به رقمی معادل یک تریلیون دلار – به تقریب برابر با کل سرمایه گذاری بخش تولید سرمایه های فیزیکی – رسانیده است …

بخشی از بیان مسئله:

با سیر جوامع از عصر صنعتی به عصر اطلاعات اهمیت سرمایه فکری افزایش یافته است . این اهمیت را می توان برخاسته از عواملی چون انقلاب فناوری اطلاعات , اهمیت فزاینده دانش واقتصاد دانایی محور و تاثیر ابداع وخلاقیت به عنوان عنصر تعیین کننده رقابت دانست. در دوره صنعتی بهای اموال ماشین آلات و تجهیزات و مواد خام به عنوان عناصر کارآمد واحد تجاری محسوب می شدند، در حالی که در عصر اطلاعات استفاده کارا از سرمایه فکری است که موفقیت یا شکست واحد تجاری را تعیین می کند . سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت مالک آن به شمار می رود .

در جوامع دانش محور کنونی بازده سرمایه های فکری  به کار گرفته شده بسیار بیش تر از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته است . این به آن معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سود آوری پایدار کاهش چشمگیری یافته است …

فهرست مطالب گرداوری شده:

 

چکیده:.. ۱

مقدمه:.. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه : ۴

۲-۱ بیان مسئله ۵

۳-۱ بیان ضرورت تحقیق. ۶

۴-۱ چارچوب نظری تحقیق. ۷

۵-۱ فرضیه اصلی تحقیق : ۸

۶-۱ متغیرهای مورد مطالعه ۸

۷-۱ اهداف تحقیق. ۹

۸-۱-تعریف واژه ها و اصطلاحات.. ۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه ۱۱

۲-۲ اقتصاد دانشی. ۱۱

۳-۲ تعریف دانش.. ۱۲

۴-۲ پدیدار شناسی کسب و کار در اقتصاد دانش پایه ۱۳

۵-۲ اشکال جدید منابع سازمانی. ۱۵

۶-۲ دارایی های نامشهود ۱۶

۷-۲ تاریخچه ی سرمایه ی فکری. ۲۰

۸-۲ اجزاء مدل سرمایه فکری. ۲۵

۹-۲ تعاریف مختلف سرمایه ی فکری. ۲۹

۱-۹-۲-شاخص های اندازه گیری سرمایه فکری. ۳۲

۱۰-۲ مدل های اندازه گیری سرمایه فکری. ۳۸

۱۱-۲ مدل های توصیفی سرمایه ی فکری. ۳۹

۱۲-۲ مدل های اندازه گیری سرمایه ی فکری و ارائه دهنده آن ها ۴۰

۱-۱۲-۲ مدل های مبتنی بر سرمایه ی بازار. ۴۰

۲-۱۲-۲ مدل های مستقیم سرمایه ی فکری. ۴۱

۳-۱۲-۲ مدل های بازده دارایی ها ۴۱

۴-۱۲-۲ مدل های کارت امتیازی. ۴۱

۱-۴-۱۲-۲ مدل مقایسه ی ارزش بازاری و ارزش دفتری (ام – بی – وی) ۴۲

۲-۴-۱۲-۲ مدل کیوی توبین. ۴۳

۳-۴-۱۲-۲ مدل عملکردی شرکت دانش پایه (نوکورپ) ۴۴

۴-۴-۱۲-۲ مدل کارگزار فناوری ( تی – بی) ۴۶

۵-۴-۱۲-۲  مدل سنجش ا رزش گذاری جامع (آی – وی – ام) ۴۷

۶-۴-۱۲-۲ مدل ا رزش افزوده اقتصادی ( ای – وی – اِی ) ۴۸

۷-۴-۱۲-۲ شاخص سرمایه ی فکری. ۴۹

۸-۴-۱۲-۲ کارت امتیازی زنجیره ارزش ۵۰

۹-۴-۱۲-۲ کارت امتیازی متوازن. ۵۰

۱۰-۴-۱۲-۲ رهیاب سرمایه ی فکری اسکاندیا ۵۲

۱۱-۴-۱۲-۲ مدل ارزش نامشهود محاسبه شده (سی – آی – وی) ۵۳

۱۲-۴-۱۲-۲ مدل شاخص ایجاد ارزش (وی – سی – آی) ۵۴

۱۳-۴-۱۲-۲ مدل طبقه بندی سرمایه ی فکری. ۵۶

۱۳-۲ طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری. ۵۷

۱۴-۲ نقاط قوت و ضعف روش های اندازه گیری سرمایه فکری. ۵۹

۱۵-۲ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۶ گزارش عملکرد مالی‌ ۶۰

۱۶-۲ مفهوم سود از دیدگاه حسابداری. ۶۸

۱۷-۲ مفهوم اقتصادی سود ۶۸

۱۸-۲ تحقیقات  داخلی و خارجی صورت گرفته ۶۹

۱-۱۸-۲ تحقیقات خارجی. ۶۹

۲-۱۸-۲ تحقیقات داخلی. ۷۱

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه: ۷۳

۲-۳روش تحقیق. ۷۳

۳-۳  نوع روش تحقیق : ۷۴

۱-۳-۳ روش گرد آوری اطلاعات: ۷۴

۲-۳-۳ ابزار گرد آوری اطلاعات : ۷۴

۳-۳-۳  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۷۵

۴-۳ قلمرو مکانی و زمانی و موضوعی. ۷۵

۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق. ۷۵

۶-۳  جامعه ونمونه آماری. ۷۶

۷-۳  محدودیت های تحقیق. ۷۷

۸-۳ روش گرد آوری اطلاعات و داده های تحقیق : ۷۷

۹-۳ روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها : ۷۷

۱۰-۳ همبستگی. ۷۸

۱۱-۳ ضریب تعیین. ۷۸

۱۲-۳  مدل رگرسیون تحقیق. ۷۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

۱-۴-‏ مقدمه‏: ۸۱

۲-۴  بررسی نرمال بودن متغیر پاسخ. ۸۱

۳-۴   بررسی همبستگی بین سود خالص و ارزش دفتری. ۸۳

۴-۴  بررسی رگرسیون بین سود خالص و ارزش دفتری. ۸۴

۵-۴ رگرسیون و همبستگی به تفکیک سال. ۸۵

۶-۴ بررسی رابطه میان مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده ۸۹

۷-۴   بررسی نرمال بودن خطا ۹۲

۸-۴ جداول نهایی از آزمون های همبستگی و رگرسیون. ۹۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵-مقدمه: ۹۵

۲-۵ خلاصه ۹۵

۳-۵ بیان نتایج. ۹۶

۴-۵ مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام شده : ۹۶

۵-۵ پیشنهادات : ۹۸

۱-۵-۵ پیشنهادت حاصل از تحقیق : ۹۸

۲-۵-۵ پیشنهادت جنبی : ۹۸

۳-۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۹۹

پیوستها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۱۱۰

منابع لاتین: ۱۱۱

چکیده انگلیسی …………………….۱۱۲

به همرا جداول و نمودار در۱۲۷صفحه ورد

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *