پرشیا فایل | رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان

  • تعداد دانلود : 2
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 246kb

پایان نامه­ جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (M.A)

با موضوع :

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان شهرستان اسلام آباد غرب

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان

خلاصه این پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با فرسودگی زناشویی در زنان کارمند شهرستان اسلام آبادغرب بود.پژوهش حاضر توصیفی از نوع مطالعات همبستگی می‏باشد. جامعه آماری را کلیه زنان کارمند شهرستان اسلام آبادغرب تشکیل دادند. حجم نمونه پژوهش ۱۴۴ کارمند زن بود که از بین اداره های این شهرستان به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.
ابزارهای به کار گرفته شده شامل، مقیاس فرسودگی زناشویی پاینز و نانز، مقیاس پنج عاملی جدید شخصیت و فرم تجدیدنظر شده آن از مک کری و کاستا، مقیاس راهبردهای مقابله با تنیدگی اندلر و پارکر بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان صورت گرفت. نتایج نهایی پژوهش حاکی از آن بود که موافق بودن (عامل چهارم ویژگی های شخصیتی) می تواند فرسودگی زناشویی را پیش بینی کند، اما سائر عامل ها پیش بینی کننده فرسودگی زناشویی نیستند. همچنین نتایج نشان داد که  از بین سبک های مقابله ای سبک هیجان مدار و سبک اجتنابی می توانند فرسودگی زناشویی را پیش بینی کنند. بنابراین یافته های به دست آمده نشان داد که گشودگی، موافق بودن، سبک هیجان مدار، وسبک اجتنابی توان پیش بینی فرسودگی زناشویی را دارند.

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی، سبک های مقابله ای، افرسودگی زناشویی.

مقدمه :

به طور سنتی و معمول اساس تشکیل خانواده با ازدواج گذاشته می شود. ازدواج، اولین ومهمترین مرحله در چرخه زندگی خانوادگی است که در آن انتخاب همسر صورت می گیرد و موفقیت در دیگر مراحل زندگی به موفقیت در این مرحله بستگی دارد(نیتزل[۱] و هاریس[۲]،۲۰۰۸). ازدواج مهم ترین رویداد زندگی فرد است و مهمترین مرحله چرخه ی زندگی خانوادگی محسوب می شود(سیاتیری،۱۳۸۴). بدین منظور، وجود مجموعه ای از آگاهی ها و اطلاعات در جهت ارتقای کیفیت ازدواج الزامی می باشد (رفاهی،۱۳۸۷). ویژگی های شخصیتی عامل مهمی است که در کیفیت زندگی فرد تأثیر گذار است. شناخت شخصیت می تواند به انسان کمک کند تا خود و دیگران را بهتر بشناسد، از طریق شخصیت می توانیم پی ببریم که آدمی در یک موقعیت خاص چه رفتاری از خود نشان می دهد وترجیحات وی چیست؟ (شولتز و شولتز،۱۳۷۹۹). عامل دیگری که در کیفیت زناشویی می تواند مهم باشد سبک های مقابله ای است.

توجه روز افزون به نقش فرسودگی  در زندگی روزمره و اثر آن در ارتباط با ابعاد مختلف شخصیت و شیوه هایی که افراد در مقابله با این تنیدگی به کار می برند زمینه ساز انجام تحقیقات متعدد شده است. شواهد بدست آمده حاکی از آن است که شخصیت با هر دو عامل فرسودگی و سبک مقابله مرتبط است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق نیزسعی شده که رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با فرسودگی زناشویی مورد مطالعه قرار گیرد.

فهرست مطالب گرداوری شده در این پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

چکیده…………………………………………………………………………۱

فصل اولکلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………….۳

-۱-۱ بیان مسئله… ……………….……………….…………………………..۴

-۲-۱ اهمیت و ضرورت…………….….……………………………۷

۱-۳-  اهداف پژوهش………………………………………………..۸

۱-۴- فرضیه های پژوهش……………………………………..۹

 

فصل دوممروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………..۱۲

۲-۱- دلزدگی و دلزدگی زناشوئی……………………………………………۱۲

۲-۲- تعریف دلزدگی…………………………………………………………….۱۲

۲-۳- چگونگی پدیدآیی و تحول دلزدگی………………………………….۱۴

۲-۴- علائم دلزدگی…………………………………………………………۱۵

۲-۵- دلزدگی زناشویی………………………………………….۱۸

۲-۵-۱- تعریف دلزدگی زناشوئی………………………………………….۱۸

۲-۵-۲ مبانی نظری دلزدگی…………………………………………….۱۹

۲-۵-۳- دلزدگی زناشوئی از دیدگاه اصالت وجودی و روان تحلیل گری……………….۱۹

۲-۵-۴- سایر دیدگاه ها دلزدگی………………………………………..۲۱

۲-۶- متغیرهایی که سبب تشدید دلزدگی می شوند………………….۲۱

۲-۶-۱- متغیرهایی که از دلزدگی پیش گیری می کنند………………………۲۳

۲-۷- عوامل مرتبط با دلزدگی زناشوئی…………………………….۲۴

۲-۷-۱- استرس و دلزدگی زناشوئی……………………………………………۲۴

۲-۷-۲- وظایف والدینی و دلزدگی زناشوئی………………………………..۲۶

۲-۷-۳- دلزدگی زناشویی و طول مدت ازدواج……………………………….۲۷

۲-۸- تفاوت روند طبیعی زندگی مشترک و دلزدگی زناشوئی…………………….۲۸

۲-۸-۱- راه های جلوگیری از دلزدگی زناشوئی………………………۲۹

۲-۹- شخصیت……………………………………………………………….۳۱

۲-۱۰- نظریه های شخصیت……………………………………………۳۴

۲-۱۰-۱- رویکرد روان تحلیل گری…………………………………………۳۴

۲-۱۰-۲ رویکرد پدیدار شناختی…………………………………………۳۵

۲-۱۰-۳- رویکرد شناختی………………………………………………..۳۶

۲-۱۰-۴- رویکرد رفتاری………………………………………………….۳۷

۲-۱۰-۵- رویکرد یادگیری اجتماعی…………………………………………..۳۷

۲-۱۰-۶- نظریه کتل…………………………………………………………..۳۹

۲-۱۰-۷- نظریه بقراط……………………………………………………………۳۹

۲-۱۰-۸- نظریه کرچمر………………………………………………………….۴۰

۲-۱۰-۹- رویکرد صفات……………………………………………………….۴۱

۲-۱۱- تیپ های روان شناختی یونگ………………………………………….۴۲

۲-۱۲- پیشینه تاریخی مدل پنج عامل شخصیت……………………….۴۳

۲-۱۳- عوامل پنج گانه شخصیت…………………………………………..۴۶

۲-۱۳-۱- روانژندی…………………………………………………………………….۴۷

۲-۱۳-۲- برون گرایی…………………………………………………………۴۸

۲-۱۳-۳- انعطاف پذیری……………………………………………………………….۴۹

۲-۱۳-۴- دلپذیر بودن…………………………………………………………۵۰

۲-۱۳-۵- مسئولیت پذیری و با وجدان بودن…………………………………..۵۰

۲-۱۴- سبک مقابله ای……………………………………………………………..۵۱

۲-۱۴-۱- طبقه بندی فرآیند مقابله ای………………………………………………….۵۳

۲-۱۵- پیشینه تحقیق………………………………………………………………..۵۵

 

فصل سومروش اجرای تحقیق

۳-۱- روش شناسی تحقیق………………………………………………..۵۸

۳-۲- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………….۵۸

۳-۳- جامعه آماری………………………………………………………………..۵۹

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………۵۹

۳-۵- ابزار پژوهش………………………………………………………..۵۹

۳-۵-۱- پرسشنامه فرسودگی زناشوئی……………………………………………۵۹

۳-۵-۲- سیاهه ی پنج عامل شخصیت و فرم تجدید نظر شده ی آن……………………….۶۱

۳-۵-۳- مقیاس راهبردهای مقابله با تنیدگی………………………………………….۶۳

۳-۶- روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………….۶۴

۲-۷- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………۶۵

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………….۶۷

۴-۲- یافته های توصیفی پژوهش………………………………………………….۶۷

۴-۳- یافته های استنباطی………………………………………………………………….۷۱

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش……………………………………………..۹۰

۵-۲- محدودیت های پژوهش……………………………………….۹۸

۵-۳- پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………….۹۸

۵-۱-۳- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………….۹۸

۵-۳-۲- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………….۹۹

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی……………………………………………….۱۰۰

فهرست منابع لاتین……………………………………………………………………۱۰۱

پیوست ها ……………………………………………………………………………….۱۰۶

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

جدول ۴-۱- میانکین و انحراف استاندارد آزمودنی ها برحسب سن……………………………………………….۶۷

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی نمونه بر حسب مقطع تحصلی و شغل کارکنان……………………………………..۶۸

جدول۴-۳- میانگین و انحراف استانداد بر حسب متغیرهای پنج عامل شخصیت ………………………………۷۰

جدول ۴-۴- میانگین و انحراف استاندارد بر حسب سبک مقابله ای و فرسودگی زناشویی…………………۷۱

جدول ۴-۵- ضرایب همبستگی متغیرهای ویژگی های شخصیتی و فرسودگی زناشویی…………………….۷۲

جدول ۴-۶- ضرایب همبستگی متغیرهای سبک های مقابلهای و فرسودگی زناشویی……………………………۷۴

جدول ۴-۷- نتایج رگرسیون برای پیش بینی فرسودگی زناشوئی توسط ویژگی های شخصیتی……………۷۵

جدول ۴-۸- نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی فرسودگی زناشویی توسط ویژگی های شخصیتی….۷۶

جدول ۴-۹- نتایج رگرسیون برای پیش بینی فرسودگی زناشوئی توسط سبک های مقابله ای………………۷۷

جدول ۴-۱۰- نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی فرسودگی زناشویی توسط سبک های مقابله ای…..۷۷

جدول ۴-۱۱- نتایج  رگرسیون برای پیش بینی فرسودگی زناشویی توسط ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای……………………………………………………………………………………….۷۸

جدول ۴-۱۲- نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی فرسودگی زناشویی توسط ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای…………………………………………………………………………۷۹

جدول ۴-۱۳- نتیجه رگرسیون گام به گام برای پیش بینی فرسودگی زناشویی توسط ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای…………………….……….……………………………………..۸۱

جدول ۴-۱۴- نتایج رگرسیون برای پیش بینی خستگی جسمی توسط ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای……………………………………………………………………………….۸۱

جدول ۴-۱۵- نتایج رگرسیون برای پیش بینی خستگی جسمی توسط ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای……………………………………………………………………………..۸۲

جدول ۴-۱۶- نتیجه رگرسیون گام به گام برای پیش بینی خستگی جسمی توسط ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای……………………………………………………………………۸۳

جدول ۴-۱۷- نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی خستگی عاطفی توسط ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای…………………………………………………………………۸۳

جدول ۴-۱۸- نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی خستگی عاطفی توسط ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای…………………………………………………….۸۴

جدول ۴-۱۹- نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی خستگی عاطفی توسط ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای……………………………………………………………………………….۸۵

جدول ۴-۲۰- نتایج رگرسیون برای پیش بینی خستگی روانی توسط ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای…………………………………………………………………………………………..۸۶

جدول ۴-۲۱- نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی خستگی روانی توسط ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای…………………………………………………………………………………..۸۷

جدول ۴-۲۲- نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی خستگی روانی توسط ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای………………………………………………………………………….۸۸

قسمتی از منابع فارسی:

آتش پور، سید حمید، شجاعی، مریم (۱۳۹۱)مطالعه مقایسه ای ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی رانندگان متخلف و غیر متخلف شهر اصفهان.

 اتکینسون، آر. ال.، اتکینسون، آر. اس. و هیلگارد، ای. ار. (۱۳۷۵). زمینه روانشناسی (۱)، ترجمه محمد نقی براهنی و همکاران، تهران : رشد.

احمدی، علی اصغر.(۱۳۷۱). روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر.

برنشتاین، فیلیپ. اچ برنشتاین، مارسی. تی، زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاری ارتباطی، ترجمه حسن­پور عابدینی نایینی و غلامرضا منشی(۱۳۸۰)، تهرانک انتشارات رشد.

باقریان مهرنوش. ( ) بررسی ملاک های همسر گزینی و فرسودگی زناشویی به عنوان متغیرهایی ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پیش بین زوجین متقاضی طلاق و مایل به ادامه زندگی مشترک.

پروین، ال. اَی. و جان، اُ. بی. (۱۳۸۱). شخصیت : نظریه و پژوهش، ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور، تهران : آییژ.

 

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *