پرشیا فایل | مقایسه سبک های دلبستگی و مقابله ای در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و غیر مبتلا | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

مقایسه سبک های دلبستگی و مقابله ای در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و غیر مبتلا

  • تعداد دانلود : 1
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 900kb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی
با عنوان:
مقایسه سبک های دلبستگی و مقابله ای در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و غیر مبتلا

مقایسه سبک های دلبستگی و مقابله ای در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و غیر مبتلا

چکیده پژوهش به شرح ذیل میباشد:

در پژوهش حاضر به مقایسه سبک های دلبستگی و راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به سوء مصرف
مواد و افراد غیر مبتلا پرداخته شده است. جامعه آماری، تمامی افراد مذکر مبتلا به سوء مصرف مواد
اپیوییدی شهر تهران می باشد که جهت ترک به کلینیک های ترک اعتیاد مراجعه نموده اند و محقق ۳ کلینیک
شفاخانه، آرامش و مهرداد را که در دسترس بودند را انتخاب کرده و دامنه سنی آنها بین ۲۰ تا ۳۵ سال بود.
حجم گروه نمونه ۱۶۰ نفر بوده و روش نمونه گیری قضاوتی و روش پژوهش به شیوه پس رویدادی و از
نوع مورد شاهدی بوده است. ابزار پژوهش در این تحقیق شامل پرسشنامه دلبستگی (case control)
اندلر و پارکر و فرم جمعیت (CISS) ترجمه بشارت، پرسشنامه مقابله با فشار روانی (AAI) بزرگسالان
شناختی پژوهشگر ساخته می باشد و اجرای پرسشنامه ها بصورت انفرادی انجام شده است. همچنین به
برای گروه های مستقل و ضریب همبستگی t منظور تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به فرضیه ها از آزمون
پیرسون استفاده شده است.

نتایج بدست آمده نشان داد که مبتلایان به سوء مصرف مواد بیشتر از راهبردهای مقابله ای هیجان
مدار استفاده می کنند و از راهبردهای مقابله ای مسأله مدار نسبت به گروه غیر مبتلا کمتر استفاده می کنند.
همچنین گروه غیر مبتلا نیز، بیشتر از راهبردهای مقابله ای اجتنابی استفاده می کنند. نتایج بدست آمده از
سبک دلبستگی نشان داد که افراد مبتلا از لحاظ سبک دلبستگی، ناایمن اجتنابی و افراد غیر مبتلا سبک
دلبستگی ناایمن دوسوگرا هستند. البته اگر ما سبک های دلبستگی را بطور کلی دو دسته ایمن و ناایمن در
نظر بگیریم مشاهده می شود که افراد مبتلا به سوء مصرف مواد از نظر سبک دلبستگی ناایمن تر از افراد غیر
مبتلا می باشند.

کلید واژه: سبک دلبستگی، راهبردهای مقابله ای، سوء مصرف مواد، سلامت روان

بخشی از مقدمه:

سوء مصرف مواد یکی از مهمترین مشکلات عصر حاضر م یباشد که گسترده جهانی پیدا کرده است
مشکلی که میلیون ها زندگی را ویران و سرمای ههای کلان ملی را صرف هزینه مبارزه، درمان و صدمات ناشی
از آن می نماید. روزانه تعداد زیادی بر شمار مبتلایان این مصیبت افزوده گشته و بر این اساس عوارض آن
که شامل اختلالات جسمی، روانی، خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی- اجتماعی می باشد؛ باعث از بین رفتن
مرزهای فرهنگی جامعه و به خطر افتادن سلامت روانی و اقتصادی بشر می گردد. کشور ما به دلایل متعدد
فرهنگی از قبیل باورهای غلط و سنتی مردم و یا موقعیت جغرافیایی و همجواری با دو کشور بزرگ تولید
کننده دارای شرایط کاملاً بحرانی و حساس م یباشد و مبتلایان به اعتیاد همه روزه باعث ایجاد خسارت
سنگین اقتصادی و فرهنگی به جامعه می گردند .
به رغم کاهش مصرف مواد مجاز و غیرمجاز در سال های اخیر، اعتیاد به الکل و مواد مخدر باز هم
مشکلات جدی در اوایل بزرگسالی هستند. این مواد به فرایندهای شناختی آسیب می رسانند، مشکلات
روانی زیر بنای اعتیاد را تشدید می کنند و خطر آسیب غیرعمدی و مرگ را افزایش می دهند…

بخشی از بیان مسئله:

بدون تردید مصرف مواد مخدر یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی جوامع کنونی محسوب می شود
و کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که از آسیب ها و معضلات آن درامان باشد. مصرف مواد مخدر را
ازآن حیث اهمیت زیادی م ییابد که در عین حال که خود آن زاییده برخی معضلات دیگر جهان معاصر
همانند بحران های فکری و معنوی، پوچ گرایی، لذت جویی افراطی، شکستن حریم های اخلاق و … محسوب
می شود، می تواند زمینه ساز عامل بسیاری دیگر از مشکلات و آسیب های فردی و اجتماعی نیز به شمار رود
چنان که در انگلستان ۵۰ % سرقت ها و در آمریکا ۵۰ % قتل ها با مواد مخدر ارتباط م ییابند و متلاشی شدن
کانون خانواده ها و بسیاری دیگر از مشکلات را باید از نتایج این مواد محسوب نمود. تأثیرات مختلف مواد
مخدر را بر فرد در اجتماع از یکسو و علل و عوامل مختلف فردی و اجتماعی تأثیرگذاری بر فرد را در
سوق دادن او به سمت مصرف مواد مخدر از سوی دیگر را باید مورد بررسی و توجه قرار داد و تلاش کرد
تا بهره جستن از رشته های مختلف دانش همانند روانشناسی و جامع هشناسی، پاسخی را برای این پرسش
یافت که چه باید کرد تا افراد، کمتر به سمت مواد مخدر گرایش یابند؟...

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده
” فصل اول”
۱) مقدمه -۱
۱) بیان مسئله -۲
۱) اهمیت پژوهش -۳
۱) اهداف پژوهش -۴
۱) فرضیه های تحقیق -۵
۱) تعریف متغیر های پژوهش -۶
تعریف نظری
– تعریف عملیاتی
” فصل دوم”
۲) مفاهیم تاریخی سوء مصرف مواد – الف- ۱
۲) سوء مصرف و علایم تشخیصی – الف- ۲
۲) نظریه های سبب شناسی – الف- ۳
– نظریه ژنتیکی
– نظریه روان پویشی
– نظریه های رفتاری و شناختی-رفتاری
۲) همه گیر شناسی سوء مصرف مواد – الف- ۴
۲) نشانه های سوء مصرف مواد – الف- ۵
۲) انواع مواد اعتیادآور – الف- ۶
– کُندکننده ها
– محرک ها
– توهم زاها
۲) نظریه دلبستگی – ب- ۱
۲) عملکرد بیولوژیکی سیستم دلبستگی – ب- ۲
۲) مفهوم سبک دلبستگی – ب- ۳
تفاوت های فردی در کارکرد سیستم دلبستگی – ب- ۴
۲) دلبستگی ایمن و تنظیم هیجانی – ب- ۵
۲) دلبستگی اجتنابی و بازداری یا سرکوب کردن تجربه هیجانی – ب- ۶
۲) دلبستگی اضطرابی و شدت هیجان های نامطلوب – ب- ۷
۲) دلبستگی بزرگسالان – ب- ۸
۲) سوء مصرف مواد و دلبستگی – ب- ۹
۲) مهارت های مقابله ای – ج- ۱
۲) مهارت های مقابله ای و سوء مصرف مواد – ج- ۲
۲) الگوهای ارزیابی – ج- ۳
۲) راهبرد های مقابله ای و دلبستگی – ج- ۴
د- ۲) مروری بر تحقیقات انجام شده
” فصل سوم”
۳) روش پژوهش -۱
۳) جامعه آماری۲
۳) روش نمونه گیری -۳
۳) ابزار پژوهش -۴
۳) پایایی پرسشنامه سبکهای مقابله با فشار روانی -۵
۳) روایی پرسشنامه سبکهای مقابله با فشار روانی -۶
۳) شیوه اجرا -۷
۳) تجزیه و تحلیل آماری -۸
۳) ملاحظات اخلاقی -۹
” فصل چهارم”
تجزیه و تحلیل آماری
” فصل پنجم”
بحث و نتیج هگیری -۱
۵) محدودیت های تحقیق -۲
۵) پیشنهادات -۳
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست
abstract
به همراه جداول در ۱۱۹ صفحه به صورت pdf

 

۷,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *