no-img
پرشیا فایل

بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیریت با میزان جذب درآمد های گمرکات - پرشیا فایل


پرشیا فایل
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیریت با میزان جذب درآمد های گمرکات
pdf
بهمن 3, 1396
۰ تومان
رایگان – خرید

بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیریت با میزان جذب درآمد های گمرکات


دانلود رایگان پروپوزال

با عنوان:

بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیریت با میزان جذب درآمد های گمرکات آذربایجان غربی

بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیریت با میزان جذب در آمدهای گمرکات

بیان مسئله:

نوع برخورد مناسب مدیران سبب ایجاد رضایت ارباب رجوع و در نتیجه ایجاد جذب در آمد از طریق مشتریان
خواهد شد و میزان خرنودی آنها را ا رفتار و برخورد و احترام گداشتن ب آنها بالا میبرد. ربیعتاً این روحیه بهالا و
این میزان خشنودی در افزایش جذب درآمد تأثیر بسزایی دارد و موجب دلگرمی ارباب رجوع شده و در نتیجه سبب
میگردد که ارباب رجوع با رضایت خاطر بیشتر و خشنودی از خدمات کارکنان و مدیرا ن گمرکات آذربایجهان غربی
گردیده و بیشتر مبادلات خود را از این مسیر انجام دهند که این خود موجب جذب درآمد برای گمرک می شود...

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

نظر به بررسیهای انجام یافته ،تحقیقی که در رابطه با میزان درآمدهای گمرکی صورت پدیرفته باشد موجود نیست
و بیشتر تحقیقات صورت پدیرفته در گمرکات کشور، روی مسئله های دیگری غیر از در آمدهای کمرگی شکل
گرفت اند. و تحقیقاتی که در رابط با سبکهای رهبری موثر بر عملکرد کارکنان و رضایت شغلی آنها مطهرح مهی شود
وجود ندارد…

اهداف تحقیق:
هدف از تحقیق بررسی میزان تأثیر سبکهای رهبری با توجه به چهار سیستم رهبری لیکرت بر افزایش جذب در
آمد در گمرکات آذربایجان غربی است که در اینجا با توجه به سبک رهبری بکار رفته و رابطه آن با افزایش جذب در
آمد در آذربایجان غربی و اینکه کدام سبک در مقایس موفقیت بیشتری برای سازمان فراهم می سازد مورد بررسی
قرار می دهد.. .

کلیدواژه:جذب درآمد های گمرکات.سبکهای رهبری مدیریت.موضوعات :

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من ربات نیستم *