پرشیا فایل | ساخت آمپلی فایر 300 وات-گرایش: مهندسی تکنولوژی الکترونیک | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

ساخت آمپلی فایر ۳۰۰ وات-گرایش: مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  • تعداد دانلود : 16
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 2.22mb

دانلود رایگان پروژه پایانی
گرایش: مهندسی تکنولوژی الکترونیک
عنوان:
دانشگاه آزاد اسلامی
ساخت آمپلی فایر ۳۰۰ وات

ساخت آمپلی فایر 300 وات-گرایش: مهندسی تکنولوژی الکترونیک

چکیده این پژوهش به شرح ذیل میباشد:

آمپلی فایر در دستگاه استریوی خانگی نمونه ای از تقویت کننده ولتاژ است و نوع دیگری از آمپلی فایر ها تقویت توان است. تقویت کننده توان در سیستم های صوتی یک نمونه از این تقویت کننده ها است و توان لازم برای راه اندازی بلندگو را تهیه میکند. در واقعه تقویت کننده الکترونیکی وسیلهای برای افزایش توان سیگنال میباشد.
تقویت کننده شکل سیگنال ورودی را حفظ کرده اما دامنه بزرگتر آن را بزرگتر میکند.از تقویت کننده ها برای تقویت صدای سازهای مانند گیتار الکتریک، گیتار باس، ویولن برای تقویت انواع خروجی های صدا مانند دستگاه های پخش خانگی، دستگاه های پخش خودرو و برای تقویت صداهای ضبط شده در مسیر دستگاه های ضبط
صدا در استودیو های صوتی استفاده می شود.هدف این پروژه ساخت یک آمپلی فایر توان بالاست که داری توان خروجی قابل قبولی باشد که بتوان از آن بصورت کاربردی استفاده کرد.از این آمپلی فایر به راحتی می توان در سیستم های صوتی خانگی و همچنین بعنوان آمپلی خودرو )البته با ساخت جعبه مناسب( استفاده کرد.

کلمات کلیدی: آمپلی فایر،تقویت توان،ساخت آمپلی فایر،سیستم های صوتی.

فهرست مطالب گرداوری شده در این پژوهش به شرح ذیل میباشد:
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
فصل اول:مقدمه ای بر آمپلی فایر
۱-۱ تقویت کننده ها …………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۱-۱ تقویت کنندههای ولتاژ ………………………………………………………………………………………….. ۴
۲-۱-۱ تقویت کنندههای جریان ………………………………………………………………………………………… ۴
۳-۱-۱ تقویت کننده ترارسانایی …………………………………………………………………………………………. ۴
۴-۱-۱ تقویت کننده ترامقاومتی …………………………………………………………………………………………. ۴
۵-۱-۱ منابع تغذیه تقویت کننده ………………………………………………………………………………………… ۵
۶-۱-۱ اشباع تقویت کننده ………………………………………………………………………………………………. ۵
۷-۱-۱ پاسخ فرکانسی تقویت کنندهها ………………………………………………………………………………….. ۵
۲-۱ دستهبندی تقویت کنندهها بر اساس پاسخ فرکانس ………………………………………………………………… ۶
۳-۱ انواع تقویت کنده ها ……………………………………………………………………………………………….. ۶
۴-۱ تقویت کننده های چند ترانزیستوری یا چند طبقه …………………………………………………………………. ۶
۵-۱ انواع تقویت کننده های قدرت …………………………………………………………………………………….. ۷
۶-۱ بازدهی و راندمان تقویت کننده ها …………………………………………………………………………………. ۷
۷-۱ انواع کلاس های کاری تقویت کننده ها……………………………………………………………………………. ۸
۹ ………………………………………………………………………………………………………… A 1-7-1 کلاس
۹ …………………………………………………………………………………………………………. B 2-7-1 کلاس
۱۱ ……………………………………………………………………………………………………… AB 3-7-1 کلاس
۱۱ ………………………………………………………………………………………………………… C 4-7-1 کلاس
۱۱ ……………………………………………………………………………………………………….. D 5-7-1 کلاس
۶-۷-۱ راندمان تقویت کننده …………………………………………………………………………………………… ۱۱
مدار آمپلی فایر PCB فصل دوم:ساخت
۱-۲ استاندارد طراحی مدار چاپی ………………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۲ تهیه اسید مدار چاپی ………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۱۷ ……………………………………………………………………………………. PCB 3-2 انواع روش های ساخت
۱-۳-۲ روش ماژیک ……………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۳-۲ روش لتراست …………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۳-۳-۲ روش لامینت ……………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲۱ ………………………………………………………………………………………….. ۴-۳-۲ روش اسپری پزتیو ۲۱
مدار آمپلی فایر ۳۱۱ وات …………………………………………………………………… ۲۳ PCB 4-2 نحوه ساخت
فصل سوم :ساخت آمپلی فایر
۱-۳ نحوه لحیم کاری با هویه ………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۳ مدار منبع تغذیه آمپلی فایر ………………………………………………………………………………………… ۳۳
۳-۳ نقشه شماتیک مدار آمپلی فایر ۳۰۰ وات …………………………………………………………………………. ۳۴
آمپلی فایر ۳۰۰ وات ……………………………………………………………………………………….. ۳۵ PCB 4-3
۵-۳ نقشه پشت برد مدار آمپلی فایر ……………………………………………………………………………………. ۳۶
۳۷ ……………………………………………………………………………………… Proteus 6-3 اجرای در نرم افزار
۶-۳ تصاویر آمپلی فایر بعد از ساخت ………………………………………………………………………………….. ۳۸
۳۹ …………………………………………………………………………………………. ICTDA 7-3 دیتا شیت ۷۲۹۴
منابع …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
فهرست شکلها
فصل اول:مقدمه ای بر آمپلی فایر
۱ نواحی کار و بلوک دیاگرام کلاس های تقویت کننده ………………………………………….. ۱۲ – شکل ۱
مدار آمپلی فایر PCB فصل دوم:ساخت
۱ اسید پرکلرودوفر ………………………………………………………………………. ۱۵ – شکل ۲
۲ اسید کلروفریک ……………………………………………………………………………….. ۱۶ – شکل ۲
۲۱ ………………………………………………………………….. ۳ روش اسپری پزتیو ۲۱ – شکل ۲
۴ استفاده از پنبه و محلول سود سوزآور ………………………………………………….. ۲۲ – شکل ۲
۲۴ ……………………………………………………… A مدار چاپ شده بر کاغذ گلاسه ۳ PCB 5- شکل ۲
۶ فیبر خام مدار چاپی ……………………………………………………………………… ۲۴ – شکل ۲
۷ اتور کاری کیت آمپلی فایر ………………………………………………………………. ۲۵ – شکل ۲
۸ جدا کردن کاغذ اضافی از کیت بعد از بیرون آوردن از آب گرم ……………………………. ۲۵ – شکل ۲
۹ کیت آمپلی فایر آماده شده برای اسید کاری ………………………………………… ۲۶ – شکل ۲
۱۱ اسید کاری کیت آمپلی فایر………………………………………………………. ۲۷ – شکل ۲
۱۱ کیت آمپلی فایر بعد از اسید کاری)پاک شدن مس های اضافی( …………………………….. ۲۷ – شکل ۲
۱۲ پاک کردن تونرهای اضافی از روی کیت آمپلی فایر ………………………………….. ۲۸ – شکل ۲
۱۳ سوراخ کاری کیت آمپلی فایر ……………………………………………………………….. ۲۸ – شکل ۲
فصل سوم :ساخت آمپلی فایر
۱ نحوه صحیح لحیم کاری …………………………………………………… ۳۱ – شکل ۳
۲ لحیم کاری مناسب ……………………………………………………………… ۳۲ – شکل ۳
۳ لحیم کاری نامناسب ………………………………………………………………………. ۳۲ – شکل ۳
۴ منبع تغذیه آمپلی فایر ………………………………………………………………………… ۳۳ – شکل ۳
۵ نقشه شماتیک مدار آمپلی فایر ۳۰۰ وات ………………………………………………… ۳۴ – شکل ۳
آمپلی فایر ۳۰۰ وات ……………………………………………………………. ۳۵ PCB 6- شکل ۳
۷ نقشه پشت برد مدار آمپلی فایر ………………………………………………………….. ۳۶ – شکل ۳
۳۷ ………………………………………………… Proteus 8 اجرای مدار آمپلی فایر در نرم افزار – شکل ۳
۹ تصاویر آمپلی فایر بعد از ساخت ……………………………………………………… ۳۸

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *