پرشیا فایل | داده کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد یک سیستم تشخیص | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

داده کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد یک سیستم تشخیص

  • تعداد دانلود : 1
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 3mb

دانلود پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)  
با عنوان:
استفاده از داده کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد یک سیستم تشخیص،تصمیم و تجویز، مطالعه موردی: بیمارستان تخصصی
کودکان حضرت فاطمه معصومه (س)

داده کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد یک سیستم تشخیص

چکیده داده کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد یک سیستم تشخیص : 

بیماری تنفسی که عموما در ارتباط با بیماری ریوی است، شامل گروهی از بیماریها هستند که از طریق درگیر کردن بخش یا قسمتهایی از دستگاه تنفس باعث اختلال در عملکرد ریه ها میگردند. ریه ها مهمترین قسمت دستگاه تنفسی هستند که در عمل تبادل گازهای تنفسی جهت تامین اکسیژن بافتهای مختلف بدن و دفع دی اکسیدکربن نقش دارند. بیماریهای ریوی در هر سال بسیاری از افراد جامعه را مبتلا میکنند که باعث کاهش سطح عملکرد فرد در فعالیتهای روزمره میگردند. بیماریهای دستگاه تنفسی در انگلستان شایعترین عامل مراجعه به پزشکان عمومی است.

میزان اختلال در عملکرد تنفس در یک بیماری ریوی به نوع بیماری و وسعت آسیب وارده بستگی دارد. بیماریهای ریوی میتوانند عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، پنومونی و یا بیماری مزمن انسدادی ریه باشند. بیماریهای ریوی یکی از عوامل مهم مرگومیر افراد در سراسر جهان هستند. فاکتور اصلی ما در این روند، تشخیص سریع و صحیح این بیماریها در همان ابتدای روزهای بستری است. تکنیکهای داده کاوی میتوانند دانش نهفته در پایگاههای داده را استخراج و در پیشگیری، تشخیص و معالجه ی این بیماریها به پزشک و بیمار کمک کنند. در این تحقیق ،با مقایسه ی سیستمهای رده بندی متفاوت و مقایسه ی روشهای یادگیری داده های نامتوازن با الگوریتم پایه، در نهایت، سیستم رده بندی ارائه شده که میتواند در تشخیص انواع بیماریهای تنفسی به پزشکان کمک کند. سرانجام، به شناسایی عوامل موثر در بروز بیماریهای تنفسی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: داده کاوی پزشکی، رده بندی، تشخیص بیماریهای تنفسی، مجموعه داده های نامتوازن ، سیستم تشخیص .

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل۱: مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۱

۱-۱. موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲. اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………….۳

۱-۳. قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………..۴

۱-۴. فرضیه ­های تحقیق………………………………………………………………………………………۴

۱-۵. سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………….۵

۱-۶. اهداف و کاربردهای تحقیق…………………………………………………………………………۵

۱-۷. نوآوری در تحقیق……………………………………………………………………………………..۶

۱-۷-۱. موضوع و داده­های استفاده شده در تحقیق……………………………………………..۶

۱-۷-۲. براساس مطالعه ادبیات و نحوه ارائه مطالب……………………………………………..۶

۱-۸.. محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………..۶

۱-۹. ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………۷

فصل۲: ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………….۸

۲-۱. مقدمه………………………………………………………………………………………………………۹

۲-۲. داده ­کاوی…………………………………………………………………………………………………۹

۲-۲-۱. مفهوم داده­ کاوی……………………………………………………………………………….۹

۲-۲-۲. مراحل داده ­کاوی…………………………………………………………………………….۱۰

۲-۲-۳. پیش­ پردازش…………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۲-۳-۱. پاک­سازی داده………………………………………………………………………۱۱

۲-۲-۳-۲. یکپارچه­ سازی داده………………………………………………………………….۱۱

۲-۲-۳-۳. تبدیل داده……………………………………………………………………………..۱۱

۲-۲-۳-۴. کاهش داده……………………………………………………………………………۱۲

۲-۲-۳-۵. تصویرکردن برای کاهش بعد……………………………………………………۱۲

۲-۲-۴. داده ­کاوی………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۲-۵. پس­ پردازش……………………………………………………………………………………۱۴

۲-۲-۶. کاربردهای داده­ کاوی………………………………………………………………………۱۴

۲-۳. داده­ کاوی در پزشکی……………………………………………………………………………….۱۴

۲-۴. بیماری تنفسی………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۴-۱. عفونت دستگاه تنفسی فوقانی…………………………………………………………….۱۷

۲-۴-۲. پنومونی…………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۴-۳. بیماری مزمن انسدادی ریه…………………………………………………………………۱۸

۲-۵. الگوریتم­های رده ­بندی………………………………………………………………………………۱۸

۲-۵-۱. درخت تصمیم………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۵-۱-۱. CHAID…………………………………………………………………………….

۲-۵-۱-۲. ID3……………………………………………………………………………………

۲-۵-۱-۳. C5.0…………………………………………………………………………………..

۲-۵-۲. ماشین بردار پشتیبان………………………………………………………………………….۲۱

۲-۵-۳. شبکه­ عصبی………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۵-۴. Bagging…………………………………………………………………………………….

۲-۵-۵. AdaBoost…………………………………………………………………………………

۲-۶. پیشینه تحقیقات در بیماری­های تنفسی……………………………………………………….۳۰

فصل۳: داده ­های نامتوازن……………………………………………………………………..۳۲

۳-۱. مقدمه………………………………………………………………………………………………….۳۳

۳-۲. روش­های یادگیری در داده­های نامتوازن………………………………………………………۳۳

۳-۲-۱. نمونه ­برداری……………………………………………………………………………………۳۳

۳-۲-۱-۱. بیش­نمونه ­برداری تصادفی…………………………………………………………۳۴

۳-۲-۱-۲. زیرنمونه­ برداری تصادفی…………………………………………………………..۳۴

۳-۲-۱-۳. نمونه­ برداری آگاهانه……………………………………………………………….۳۴

۳-۲-۱-۳-۱. EasyEnsemble…………………………………………………………………..

۳-۲-۱-۳-۲. ModifiedBagging…………………………………………………………….

۳-۲-۱-۴. ترکیب نمونه ­برداری و تولید داده……………………………………………….۳۷

۳-۲-۲. روش­های حساس به هزینه…………………………………………………………………۳۹

۳-۳. معیارهای ارزیابی رده ­بند در داده­ های نامتوازن………………………………………..۴۱

۳-۴. معیارهای ارزیابی رده ­بند در داده­ های نامتوازن و چند رده­ای……………………..۴۴

۳-۴-۱. میانگین­ گیری میکرو………………………………………………………………………..۴۶

۳-۴-۲. میانگین­ گیری ماکرو…………………………………………………………………………۴۶

فصل۴: پیش­ پردازش داده ­ها……………………………………………………………………………۴۷

۴-۱. مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۴۸

۴-۲. جمع­ آوری داده­ها…………………………………………………………………………………….۴۸

۴-۳. ویژگی­های داده­ها……………………………………………………………………………………۴۸

۴-۴. نحوه توزیع داده­ها براساس ویژگی­ها…………………………………………………………..۵۱

۴-۴-۱. نوع بیماری تنفسی……………………………………………………………………………۵۱

۴-۴-۲. سن……………………………………………………………………………………………….۵۲

۴-۵. پیش­ پردازش­های انجام شده……………………………………………………………………….۵۳

۴-۵-۱. حذف ویژگی­های اضافی………………………………………………………………….۵۳

۴-۵-۲. حذف یا اصلاح رکورد…………………………………………………………………….۵۳

۴-۵-۳. یکپارچه ­سازی داده………………………………………………………………………….۵۴

۴-۵-۴. تبدیل مقادیر ویژگی………………………………………………………………………..۵۵

۴-۵-۴-۱. تفسیر آزمایش­های انجام شده روی بیماران………………………………….۵۵

۴-۵-۴-۲. WBC (White Blood Cell)……………………………………………………………

۴-۵-۴-۳. چه چیزهایی باعث کاهش WBC می­شود؟………………………………..۵۶

۴-۵-۴-۴. چه چیزهایی باعث افزایش WBC می­شود؟………………………………..۵۶

۴-۵-۴-۵. جدول گسسته ­سازی WBC……………………………………………………..

۴-۵-۴-۶. RBC(Red Blood Cell)………………………………………………………..

۴-۵-۴-۷. چه چیزهایی باعث کاهش RBC می­شود؟…………………………………۵۷

۴-۵-۴-۸. چه چیزهایی باعث افزایش RBC می­شود؟…………………………………۵۸

۴-۵-۴-۹. جدول گسسته­ سازی RBC………………………………………………………۵۸

۴-۵-۴-۱۰. Hb (Hemoglobin)………………………………………………………………..

۴-۵-۴-۱۱. چه چیزهایی باعث کاهش هموگلوبین می­شود؟………………………….۵۹

۴-۵-۴-۱۲. چه چیزهایی باعث افزایش هموگلوبین می­شود؟…………………………۵۹

۴-۵-۴-۱۳. جدول گسسته­ سازی هموگلوبین………………………………………………۵۹

۴-۵-۴-۱۴. HCT (Hematocrit)……………………………………………………………..

۴-۵-۴-۱۵. چه چیزهایی باعث کاهش HCT می­شود؟……………………………….۶۰

۴-۵-۴-۱۶. چه چیزهایی باعث افزایش HCT می­شود؟……………………………….۶۰

۴-۵-۴-۱۷. جدول گسسته­ سازی HCT……………………………………………………

۴-۵-۴-۱۸. Plt یا پلاکت­ها……………………………………………………………………۶۰

۴-۵-۴-۱۹. چه چیزهایی پلاکت را کاهش می­دهد؟……………………………………۶۱

۴-۵-۴-۲۰. چه چیزهایی پلاکت را افزایش می­دهد؟……………………………………۶۱

۴-۵-۴-۲۱. جدول گسسته­سازی پلاکت……………………………………………………۶۱

۴-۵-۴-۲۲. اجزای دیگر آزمایش خون……………………………………………………..۶۱

۴-۵-۴-۲۳. جدول گسسته­سازی MCV، MCH و MCHC…………………………………..

۴-۵-۴-۲۴. CRP (C-Reactive Protein)………………………………………………….

۴-۵-۴-۲۵. در چه شرایطی CRP افزایش پیدا می­کند؟……………………………….۶۳

۴-۵-۴-۲۶. در چه شرایطی CRP کاهش پیدا می­کند؟……………………………….۶۳

۴-۵-۴-۲۷. جدول گسسته­ سازی CRP…………………………………………………….

۴-۵-۴-۲۸. ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate)………………………………

۴-۵-۴-۲۹. جدول گسسته­ سازی ESR…………………………………………………….

۴-۵-۴-۳۰. جدول گسسته­ سازی BS (Blood Suger)………………………………….

۴-۵-۵. ویژگی داده­ها پس از پیش­پردازش نهایی……………………………………….۶۴

۴-۶ نمونه ­برداری…………………………………………………………………………………….۶۷

فصل۵: نتایج و یافته­ های تحقیق…………………………………………………………………۶۹

۵-۱. مقدمه……………………………………………………………………………………………….۷۰

۵-۲. رده­بندی……………………………………………………………………………………..۷۰

۵-۲-۱. مقایسه­ی الگوریتم­های پایه………………………………………………………………..۷۰

۵-۲-۲. مقایسه­ی روش­های یادگیری در داده­ های نامتوازن…………………………………۷۴

فصل۶: نتیجه­ گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………..۷۹

۶-۱. مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۸۰

۶-۲. نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………..۸۰

۶-۳. پیشنهادها………………………………………………………………………………………………..۸۲

۶-۳-۱. مجموعه­ داده……………………………………………………………………………….۸۲

۶-۳-۲. داده­ کاوی………………………………………………………………………………………۸۲

مراجع…………………………………………………………………………………………………………….۸۳

پیوست الف: واژه­ نامه انگلیسی به فارسی……………………………………………………… ۹۲

فرمت فایل اصلی pdf  ودر ۱۰۷ صفحه  و متون فارسی قابل کپی برداری میباشد که یک نسخه ورد آماده کرده ایم که اعداد نیاز به ویرایش دارد. لطفا دقت فرمایید.  

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *