پرشیا فایل | بررسی امکان دسترسی یکسان شهروندان به خدمات شهری با استفاده از روش جینی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی امکان دسترسی یکسان شهروندان به خدمات شهری با استفاده از روش جینی

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 4.2mb

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی صنایع

گرایش: سیستم‌های اقتصادی اجتماعی

بررسی امکان دسترسی یکسان شهروندان به خدمات شهری با استفاده از روش جینی

بررسی امکان دسترسی یکسان شهروندان به خدمات شهری با استفاده از روش جینی

مقدمه

معمولاً در مسائل مکان‌یابی هدف حداقل کردن هزینه و یا حداکثر کردن کارایی خدمات است. به عنوان مثال، هدف مساله p-میانه[۱] مینیمم کردن متوسط مسافت خدمت‌دهی است؛ هدف مساله p-مرکز[۲] حداقل کردن، حداکثر مسافت خدمت‌دهی است. هدف مساله p-حداکثر-پوشش[۳] حداکثر کردن تعداد مشتریانی است که در یک فاصله مشخص خدمت دریافت می‌کنند.[۴]

بسیاری از مدل‌های مکان‌یابی هدف برابری را دنبال می‌کنند. برای مثال در این مدل‌ها به بررسی فاصله‌های مساوی و عادلانه برای ارائه دهندگان خدمت، تقسیم عادلانه مسئولیت یا مشکلات تحمیلی و غیره پرداخته می‌شود. در زمینه مکان‌یابی خدمات، هدف، برابری و یکسان‌سازی فاصله‌های بین نقاط تقاضا و خدمتی است که به آن نقاط خدمت‌رسانی می‌کند.

اساساً موضوع مکان‌یابی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی با هدف برابری در زمینه‌هایی همچون کاهش هزینه‌ها، سهولت دسترسی، توزیع برابر و … مؤثر است.

 

بیان مسأله

نظریه‌ها و مدل‌های مکان‌یابی کلاسیک، در ابتدا با ارجاع به شرکت‌های خصوصی و سودافزا ایجاد ‌شد. معیارهای عملکردی که در این محیط‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، کارایی و اثربخشی بودند. به طور خلاصه، معیار کارایی به نسبت خروجی سرویس به ورودی سرویس، هزینه‌ها یا سود کل (متوسط) و غیره می‌پردازد. معیارهای اثربخشی در فرآیند تصمیم‌گیری و در زمینه کیفیت خدمات وارد عمل می‌شوند، به این معنی که تا چه اندازه سرویس مورد نیاز خوب و رضایت بخش بوده است. با رشد روزافزون خدمات عمومی غیر سودزا، این امر مسجل شده است که برخی ملاحظات در زمینه در نظر گرفتن برابری نیز همپای معیارهای کارایی و اثربخشی، اهمیت پیدا کرده‌اند (میمن[۱]، ۱۹۸۶).

ضریب جینی نشات گرفته از منحنی لورنز، یکی از معیارهای مرسوم اندازه‌گیری برابری در توزیع درآمد و ثروت است. با به کار بردن این مفهوم در مدل‌های مکان‌یابی، برابری با فاصله‌ای که مشتریان باید برای دریافت خدمت طی کنند، اندازه‌گیری می‌شود. غیرمنصفانه و ناعادلانه است اگر برخی مشتریان مسافت بیشتری برای دریافت خدمت طی کنند. برای دست‌یابی به برابری، باید تسهیلات را به گونه‌ای استقرار داد تا فواصل مشتریان تا تسهیلات خدمت‌رسان عادلانه باشد. برای نیل به این هدف، بهترین مکان برای یک تسهیل جدید به گونه‌ای تعریف شد که ضریب جینی فاصله‌ها را حداقل سازد. به طور تجربی مشاهده شده که در کاربردهای زندگی واقعی (تامی درزنر[۱]، ۲۰۰۴) این هدف هنگامی میسر می‌شود که مکان تسهیلات فاصله زیادی از مشتریان داشته باشد. در نتیجه، برابری با فراهم آوردن خدمات ضعیف و بد برای تمامی مشتریان میسر می‌گردد.

برابری کامل زمانی برقرار است که تمامی مشتریان فاصله‌های یکسان تا نزدیکترین تسهیل داشته باشند. هرگونه انحرافی از این حالت عادلانه، توسط ضریب جینی که براساس این فاصله‌ها ایجاد شده، اندازه‌گیری و حداقل می‌گردد. لذا در این تحقیق، ضریب جینی فاصله‌های سرویس‌دهی به عنوان یک تابع هدف عادلانه (یعنی تابع هدفی برای اندازه‌گیری معیار برابری) در تحلیل‌های مکان‌یابی مورد بررسی قرار می‌گیرد‌‌.

فهرست مطالب گرداوری شده در این پایان نامه:

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه. ۱

۲-۱- بیان مسأله. ۲

۳-۱- ضرورت و اهمیت موضوع. ۳

۴-۱-  اهداف تحقیق.. ۴

۵-۱- سؤال­های تحقیق.. ۵

۶-۱ – قلمرو تحقیق.. ۵

۷-۱- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۶

۱-۷-۱- مکان‌یابی.. ۶

۲-۷-۱- ضریب جینی.. ۶

۳-۷-۱برابری.. ۷

۸-۱-  محدودیت­های تحقیق.. ۷

۹-۱- ساختار تحقیق.. ۷

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش

۲-۱- مقدمه. ۹

۲-۲- مکان‌یابی.. ۹

۱-۲-۲- مفهوم مکان‌یابی.. ۱۲

۲-۲-۲- هدف مسائل مکان‌یابی.. ۱۲

۳-۲-۲- انواع مسائل مکان‌یابی.. ۱۴

۳-۲- مکان‌یابی با هدف برابری ۱۶

۱-۳-۲- مروری کلی بر برابری. ۱۹

۱-۱-۳-۲- اثرات… ۲۱

۲-۱-۳-۲- گروه‌ها. ۲۱

۳-۱-۳-۲- صفات و مقیاس‌گذاری اثرات… ۲۴

۲-۳-۲- معیارهای برابری.. ۲۸

۴-۲ منحنی لورنز و ضریب جینی.. ۴۳

۵-۲- پیشینه‌ی مطالعات……۴۷

۶-۲- مروری بر مکان‌ بهینه سیستم‌های توزیع (فروشگاه زنجیره‌ای خرده فروشی)……….۵۱

فصل سوم: متدولوژی تحقیق

۱-۳- مقدمه. ۵۵

۲-۳- مدل تقاضای گسسته. ۵۵

۱-۲-۳- خصوصیات اولیه. ۵۷

۳-۳- تحلیل تقاضای گسسته. ۵۸

۱-۳-۳- فرمول میانه ترتیبی.. ۵۹

۴-۳- استقرار یک تسهیل در صفحه با تقاضای گسسته. ۶۳

۵-۳- رویکرد BTST.. 64

۶-۳- کران‌های پایین مثلث. ۶۶

۱-۶-۳- کران‌های پایین حقیقی…..۶

۱-۱-۶-۳- کران پایین لیپشیتز………..۶۶

۲-۱-۶-۳- کران پایین بر اساس فاصله تکی…..۶۷

۲-۶-۳- کران‌های پایین هیورستیک(ابتکاری)……….۶۷

۷-۳- مثلث‌بندی……۶۹

۸-۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و ابزارهای تحقیق……۷۲

۹-۳- جامعه آماری و روش گردآوری داده‌ها……….۷۲

فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها

۱-۴- مقدمه. ۷۴

۲-۴- معرفی محدوده مطالعه موردی.. ۷۵

۳-۴- پیاده سازی رویکرد BTST.. 77

فصل پنجم: بحث و تفسیر و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها

۵-۱- مقدمه. ۸۲

۲-۵- مروری بر خطوط کلی پژوهش…. ۸۲

۳-۵ پاسخ به سؤالات تحقیق.. ۸۴

۴-۵ نتایج تحقیق.. ۸۵

۵-۵ پیشنهادات کاربردی.. ۸۶

۶-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۸۷

مراجع و مآخذ

الف- فارسی.. ۸۹

ب- انگلیسی.. ۹۰

پیوست­

نتایج خروجی نرم افزار. ۹۷

منابع فارسی استفاده شده در پایان نامه:

[۱]  امین­باشیان، جلیل ۱۳۸۹، «مکان­یابی پوششی سلسله مراتبی در یک افق زمانی چند دوره­ای با وجود روند افزایشی تقاضا (مطالعه موردی: مکان­یابی مراکز نگه­داری و تعمیرات جایگاه­های عرضه­ی سوخت CNG در ایران) »، پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان.

[۲] تاجمیری، حسن ۱۳۸۲، «کاربرد تحقیق در عملیات در مسایل مکان‌یابی»، مجله صنایع(نشریه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف)، سال نهم، شماره ۴، صفحات ۳-۷.

[۳] خراسانی­آملی، محمد ۱۳۸۳، «تعیین محل احداث کشتارگاه صنعتی مرغ با رویکرد تصمیم­گیری چند شاخصه (MCDM) در استان مازندران»، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.

[۴] فرقانی علی، شریف یزدی مهدی، آخوندی علیرضا ۱۳۸۷، «مکان‌یابی مراکز صنعتی و خدماتی: با رویکرد کاربردی»، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف.

[۵] محمدی جمال ۱۳۷۸، «تحلیلی بر سیستم‌های توزیع (با تأکید بر سیستم‌های خرده‌فروشی) در اقتصاد شهری»، گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان.

کلیدواژه:سیستم‌های اقتصادی اجتماعی-مهندسی صنایع-خدمات شهری-شهروندان

 

 

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *