پرشیا فایل | جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی ) | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : doc

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

باعنوان:

جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

خلاصه پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

موضوع جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور (سووشون و جزیره سرگردانی) است . جامعه شناسی یکی از رشته های علوم اجتماعی است که پدیده های اجتماعی که در جامعه تحول یافته با روش علمی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد . و مفهوم شخصیت همانند مفهوم انسان در ادبیات به صورت گوناگون مفهوم سازی می شود . الگوی مفهومی ما از شخصیت مبتنی بر دیدگاه جامعه شناختی است . در این تحقیق با استفاده از الگوی جامعه شناسی شخصیت به تحلیل و بررسی شخصیت های زن در سووشون و جزیره سرگردانی پرداخته ایم.
زیرا با استفاده از این الگو به راحتی می توانستیم اعمال و شخصیت های زن در این دو رمان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم .در این پژوهش رمان سووشون و جزیره سرگردانی مسأله سیاست ، آزادی ، استعمار و تبعیض و سرگردانی انسان مدرن ، توسعه ، سنت و … و روایت های این دو رمان در مرکز توجه قرار گرفته است . ضرورت انجام این تحقیق،  بررسی و تحلیل شخصیت های زن در سووشون و جزیره سرگردانی و همچنین جامعه شناسی شخصیت های زن در این دو رمان است و چنین نتیجه گیری می شود که زنان توانسته اند شایستگی ها و قابلیت های خود را در عرصه های اجتماعی با زبان و بیان آشکار کنند و پا به پای مردان در تمام عرصه ها و صحنه ها حضور فعال و دخالت خود را نشان بدهند .

واژگان کلیدی : جامعه شناسی‌،  زن‌، سیمین دانشور‌، سووشون‌، جزیره سرگردانی.

فهرست مطالب گردآوری شده در این پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

 

 

چکیده    ……………………...……………………………………….. ۱
فصل اول (کلیات) ۲
مقدمه      ………………………………………………………. ۳
بیان مسأله    ………………………………………………………… ۳
پیشینه تحقیق   ……………………………………………………. ۳
ضرورت تحقیق  ……………………………………………………… ۴
اهداف تحقیق   …………………………………………………………………… ۴
سوالات تحقیق   ……………………………………………………………….. ۴
فرضیات تحقیق  …………………………………………………………. ۴
فصل دوم (پیشینه تحقیق) ۶
جامعه شناسی    …………………………………………………. ۷
جامعه شناسی ادبیات   ………………………………………………………. ۷
جامعه شناسی زن در آثار ادب فارسی   …………………………………………. ۸
جامعه شناسی شخصیت   ………………………………………………………………… ۱۳
شخصیت و شخصیت پردازی در داستان   ……………………………………………. ۱۶
جایگاه زن در ایران پیش از مشروطه   ………………………….. ۱۸
جایگاه زن در ایران پس از مشروطه   ………………………………………………. ۱۹
جامعه شناسی شخصیت زن  ……………………………………. ۲۱
زندگی نامه سیمین دانشور    …………………………………………………….. ۲۳
معرفی سووشون   …………………………………. ۲۴
معرفی جزیره سرگردانی   ……………………………………………….. ۲۶
فصل سوم (روش تحقیق) ۲۸
روش تحقیق  ………………… …………………………………………… ۲۹
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات   ……………………….. ۳۱
فصل چهارم (یافته ها) ۳۳
خلاصه داستان سووشون   ……………………………………………………….. ۳۴
خلاصه داستان جزیره سرگردانی   …………………………………………………… ۳۵
معرفی شخصیت زن از نظر نویستده     ………………………………………… ۳۷
زن و آزادی بیان   …………………………………………………………. ۳۹
مسئله زن و جنسیت  …………………………………………………………. ۴۰
زن و آزادی در روابط اجتماعی   …………………………………….. ۴۱
خروج از هنجارهای اجتماعی   ……………………………………… ۴۱
زن و مشارکت در امور سیاسی   ………………………………………………………. ۴۲
رابطه زن و مرد   ……………………………………………………………….. ۴۹

 

زن و فمنیسم    ……………………………………………. ۵۱
زن̨ سنت و سنت شکنی  …………………………………. ۵۳
زن و اقتصاد     ……………………………………………… ۵۴
زن و عدم تبعیض   ……………………………………………………… ۵۶
اعتراض به مردان  ……………………………. ۵۶
وضعیت لهجه و گویش   …………………………………………………… ۵۹
پوشش و حجاب زنان   ……………………………………………………. ۶۱
فصل پنجم (نتیجه گیری) ۶۵
نتیجه گیری   ……………………………………… ۶۶
منابع و مآخذ   ….………………………………………….. ۶۸
چکیده انگلیسی   ……………………………………………………… ۷۰

 بخشی از منابع و ماخذ:

۱- اسحاقیان، جواد(۱۳۸۵) ، درنگی بر سرگردانی های شهرزاد پسامدرن، سیمین دانشور، تهران: انتشارات گل آذین.

۲ –  اینکلس ، الکس(۱۳۵۳ )، جامعه شناسی چیست ؟ ، مشفق همدانی ، تهران : نشر سیمرغ.

۳ – براهنی ، رضا (۱۳۷۲) ، قصه  نویسی ، تهران: انتشارات نگاه  ، چاپ چهارم.

۴ – بیشاب ، لئونارد(۱۳۷۴) ، درسهایی درباره داستا ن نویسی ، تهران :  انتشارات زلال.

۵ – جعفری بابو کانی ،  پروین(۱۳۸۹) ، نقش زن در جامعه ، قم : انتشارات الحجاز.

۶- حسینی، سید ابراهیم(۱۳۸۹)، شخصیت و حقوق زن، تهران: انتشارات نگاه.

۷- حافظ نیا ، محمد رضا (۱۳۸۹) ، مقدمه ای بر روش تحقیق علوم انسانی ، تهران : نشر امیرکبیر، چاپ هفدهم.

۸ – حسینیا ، سید احمد(۱۳۸۰) ،  راز آشکار  ، تهران : موسسه فرهنگی انتشاراتی آیه  نشر هفت .

۹ – حقوقی ، محمد(۱۳۷۷) ، شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز ، شعرها ی برگزیده تفسیر و تحلیل بهترین شعرها ، تهران : انتشارات نگاه.

۱۰ – دانشور ،سیمین(۱۳۶۹) ،  سووشون ، تهران: انتشارات خوارزمی .

 

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *