پرشیا فایل | رابطه توانمندسازی کارکنان مالی و سرمایه انسانی در وزارت صنعت و معدن و تجارت | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

رابطه توانمندسازی کارکنان مالی و سرمایه انسانی در وزارت صنعت و معدن و تجارت

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : docx
  • حجم فایل : 6mb
  • تعداد برگه: 150

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی
با عنوان:
بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان مالی و سرمایه انسانی در وزارت صنعت و معدن و تجارت

بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان مالی و سرمایه انسانی در وزارت صنعت و معدن و تجارت

چکیده پژوهش بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان مالی و سرمایه انسانی:

از نظر « دراکر » رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان فرهیخته است. سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه های مختلف، در انجام فعالیتها با یکدیگر همکاری می کنند. نظر به اهمیت این دو مقوله هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه میان این  دو مقوله مهم می باشد. پژوهش روش تحقیق در این پژوهش بر پایه کاربردی بودن بنا نهاده شده است. بنابراین این پژوهش ، مطالعه ای است کاربردی. بر اساس شیوه انجام و  گردآوری داده ها ( این پژوهش از گونه توصیفی) غیر آزمایشی و مطالعه همبستگی است. در پژوهش های توصیفی (غیر آزمایشی) گرد آوری داده ها و پاسخ به پرسش ها نیز بر پایه زمان حال  انجام خواهد گرفت. شیوه انجام مطالعه به صورت نظری  و مطالعات کتابخانه ای است. به همین تریب از طریق پرسشنامه،گرد آوری داده  های لازم جهت  تجزیه و تحلیل و مطالعات میدانی تحقیق، از طریق پرسشنامه صورت خواهد پذیرفت. بدین ترتیب ۷۳ پرسش شونده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میان بعضی از فاکتور های سرمایه انسانی و توانمند سازی رابطه معنی داری وجود دارد که می توانند دستاورد های درخشانی برای افزایش بهره وری و بازدهی و توانمند سازی باشند.

کلیدواژه ها: توانمند سازی، سرمایه انسانی،  خلاقیت، شایستگی فردی

بخشی از بیان مسئله پژوهش بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان مالی و سرمایه انسانی :

در جهان متلاطم امروزی سازمان­های پیشرو بیش از هر دوره و زمان دیگری به اهمیت و توجه به کارکنان خود پی برده‌اند آنها دریافتند که چگونه می‌توان با تاکید بیشتر بر حفظ و توسعه سرمایه انسانی خود در بالاترین نقطه اقتصاد جهانی جای گرفت. سرمایه انسانی کلیدی برای رشد اقتصادی جوامع محسوب می‌شود و یک سرمایه مهم و ضروری می باشد که سازمان در جهت رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند…

مسئله مهم دیگری که اغلب سازمان­های امروزی کشور با آن  مواجه هستند این است که اغلب مدیران استراتژی های خود را بر روی عوامل ملموس و مشهود سازمان مانند تکنولوژی و استفاده از منابع فیزیکی و مالی متمرکز می کنند که این امر با توجه به ویژگی‌های امروزی اقتصاد جهانی و ظهور پدیده‌هایی همچون جهانی شدن و رشد روزافزون تکنولوژی و استفاده از فناوریهای نوین در ارائه محصولات جدید و متنوع نمی‌تواند به تنهایی سبب ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان‌ها شود. ..

مسئله مهم دیگر آن است که دست­یابی به اهداف سازمانی، به آمیزه ای اثربخش از پول، مواد، ماشین و منابع انسانی برای دستیابی به هدفهای کوتاه مدت و بلندمدت بستگی دارد و به علت پیچیدگی‌، گوناگونی و یگانگی سازمان­ها ، زمینه های تخصصی بسیاری پدید آمده‌اند، تا منافع بالقوه هر یک از اجزای سازنده را به حداکثر برسانند. در نتیجه اگر در سازمان­ها از وجود سرمایه انسانی خلاق، دانشگر، فرصت شناس و تبیین گر مسائل بی بهره باشیم، بسیاری از فرصت­ها و موقعیت­ها را از دست خواهیم داد…

وزارت صنعت و معدن و تجارت یک سازمان گسترده و پیشرو و دانش­بنیان در کشور است که رهبری فعالیت­های صنعتی و تجارتی مهم را برعهده دارد. با توجه به وزارت صنعت و معدن و تجارت  در گسترش صنعت و تکنولوژی­های  مورد نیاز کشور، در این پژوهش رابطه سرمایه انسانی این سازمان بر روی توامند سازی کارکنان مالی آن بررسی می­شود و  به این سوال اساسی پاسخ داده می­شود که چه رابطه  میان توانمند سازی و سرمایه انسانی در کارکنان وزارت صنعت و معدن و تجارت وجود دارد و  میزان و شدت این رابطه چگونه است.

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده ۱

فصل اول: کلیات ۲

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مساله تحقیق ۶

۱-۳ سابقه موضوع ۸

۱-۵- سوالات تحقیق ۱۰

۱-۵-۱- سوالات  فرعی ۱۰

۱-۶-  مدل تحقیق ۱۱

۱-۷- فرضیه ها یا سوال های تحقیق ۱۲

۱-۷-۱- فرضیه های فرعی تحقیق ۱۲

۱-۸- روش تحقیق ۱۳

۱-۹- جامعه تحقیق ۱۴

۱-۱۰- روش نمونه گیری و حجم نمونه ۱۵

۱-۱۱- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۵

۱-۱۲- روش تجزیه وتحلیل ۱۶

۱-۱۳- قلمرو تحقیق ۱۷

۱-۱۴- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق ۱۷

فصل دوم: مبانی نظری ۲۱

۲-۱- مقدمه ۲۲

۲-۲- تعریف توانمند سازی ۲۲

۲-۳- تعاریف دیگر توانمد سازی ۲۶

۲-۴- اهمیت توانمند سازی کارکنان در سازمان ۲۸

۲-۵- عوامل مؤثر بر توانمندی کارکنان ۲۹

۲-۶-  ابعاد توانمندسازی ۳۱

۲-۷- فرایند توانمندسازی منابع انسانی ۳۵

۲-۹- پیشینه مفهوم توانمند سازی ۳۹

۲-۱۰- مدل های توانمند سازی ۴۱

۲-۱۰-۱- مدل کوانزاک ۴۱

۲-۱۰-۲- مدل نوکلین و روهوتی ۴۲

۲-۱۰-۳- مدل توانمندسازی گلن لاوراک ۴۳

۲-۱۰-۴- مدل والاس و استورم ۴۴

۲-۱۰-۵- مدل توانمندسازی آولیو ۴۵

۲-۱۰-۶- مدل راهبردی توانمندسازی ۴۶

۲-۱۱- استراتژی های توانمند سازی ۴۷

۲-۱۱-۱- استراتژی افزایش آگاهی جمعی از طریق داستان گویی ۴۷

۲-۱۱-۲- استراژی آموزش مهارتهای حل مسئله ۴۸

۲-۱۱-۳- استراتژی آموزشهای مهارت های پشتیبانی و تجهیز منابع ۴۸

۲-۱۲- رویکردهای توانمندسازی ۴۹

۲-۱۳-۱- رویکرد مکانیکی ۴۹

۲-۱۳-۲- رویکرد ارگانیکی ۵۰

۲-۱۴- توانمندسازی به عنوان یک سازه شناختی ۵۰

۲-۱۵- ابعاد توانمندسازی روانشناختی ۵۱

۲-۱۵-۱- احساس شایستگی ( خود اثر بخشی ) ۵۱

۲-۱۵-۲- احساس خود مختاری ( احساس داشتن حق انتخاب) ۵۱

۲-۱۵-۳- احساس موثر بودن (پذیرش نتیجه شخصی ) ۵۲

۲-۷-۴- احساس معنی دار بودن ( مهم بودن ) ۵۲

۲-۷-۵- احساس اعتماد ( احساس امنیت ) ۵۳

۲-۸- ضرورت و اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی ۵۳

۲-۹- مزایایی توانمندسازی نیروی انسانی ۵۳

۲-۱۰- موانع توانمندسازی درسازمان ۵۴

۲-۱۰-۱- موانع ساختاری توانمندسازی ۵۴

۲-۱۰-۲- موانع محیط توانمندسازی ۵۴

۲-۱۱- موانع رفتاری توانمندسازی ۵۵

۲-۱۲-۱- سرمایه ۵۵

۲ -۱۳- مفهوم سرمایه انسانی ۵۶

۲-۱۴- اهمیت سرمایه انسانی ۵۸

۲-۱۵ – تاریخچه نظریه سرمایه انسانی ۶۱

۲-۱۵-۱ -دیدگاه‌ها و عقاید بنیادین برخی از اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک ۶۱

۲-۱۵-۲ – دیدگاه اقتصاددانان معاصر درباره اهمیت اقتصادی سرمایه‌گذاری انسانی ۶۵

۲-۱۶- تشابه و تفاوت بین سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی ۶۸

۲-۱۷- اهمیت اندازه‌گیری سرمایه انسانی ۷۰

۲-۱۸ -اندازه‌گیری و گزارشگری سرمایه انسانی ۷۲

۲-۱۸-۱- اهمیت سنجش سرمایه انسانی ۷۵

۲-۱۹- طبقه بندی مفاهیم سرمایه انسانی ۷۸

۲-۲۰- توسعه منابع انسانی ۷۹

۲-۲۰-۱- آموزش مستمر کارکنان: ۸۰

۲-۲۰-۲- بهره گیری از مشارکت کارکنان ۸۲

۲-۲۰-۳- نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی ۸۳

۲-۲۰-۴- مفهوم فناوری اطلاعات: ۸۳

۲-۲۱-پیشینه پژوهش ۸۴

۲۲۱-۱- پژوهشهای داخلی ۸۴

۲-۲۱-۲ – پژ‍وهش‌های خارجی ۸۶

۲-۲۲-۱ – پژوهشهای داخلی ۸۸

۲-۲۲-۲- پژ‍وهش‌های خارجی ۸۹

۲-۲۳- جمع بندی فصل دوم ۹۲

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۹۳

٣-١- مقدمه ۹۴

٣-٢- فرضیه های پژوهش ۹۴

٣-٣- جامعه آماری و نحوه نمونه گیری ۹۵

۳-۳-۱- جامعه تحقیق ۹۵

۳-۳-۲- روش نمونه گیری و حجم نمونه ۹۶

۳-۴- مدل پژوهش ۹۷

٣-۵- متغیرهای پژوهش ۹۸

٣-۵-۱- مقیاس و طیف متغیرها ۹۹

٣-۵-٣- طبقه بندی متغیرهای پژوهش در پرسشنامه ۱۰۰

۳-۵-۴- پرسشنامه سرمایه انسانی ۱۰۱

٣-۶- ابزار جمع آوری دادهها ۱۰۲

٣-۶-١- روایی پرسشنامه ۱۰۳

٣-۶-٢- پایایی پرسشنامه ۱۰۳

٣-٧- روش تجزیه و تحلیل دادهها ۱۰۳

٣-٧-١- آمار توصیفی ۱۰۳

٣-٧-٢- آمار استنباطی ۱۰۳

۳-۸-  بررسی نرمال بودن دادها ۱۰۴

فصل چهارم: بررسی داده ها ۱۰۶

۴-۱- مقدمه ۱۰۷

۴-۲- تحلیلهای آماری توصیفی ۱۰۷

۴-۲-۱- جنسیت ۱۰۷

۴-۲-۲سن ۱۰۸

۴-۲-۳-  نوع استخدام ۱۰۹

۴-۲-۷ – تحصیلات ۱۱۰

۴-۳- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۱۱۱

۴-۴-  بررسی فرضیه های تحقیق ۱۱۱

فصل پنجم: پیشنهادات ۱۱۶

۵-۱ مقدمه ۱۱۷

۵-۲- نتایج آمار توصیفی ۱۱۸

۴-۳- نتایج فرضیه اصلی پژوهش ۱۱۹

۵-۴- نتایج فرضیات فرعی پژوهش ۱۲۰

۵-۴- محدودیت های تحقیق ۱۲۹

۵-۵- پیشنهادات ۱۲۹

منابع تحقیق ۱۳۱

پیوست ها ۱۳۶

۱۲,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *