پرشیا فایل | توانمندسازی منابع انسانی شرکت قطارهای مسافری رجاء فعال در زمینه تامین خدمات ایستگاهی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

توانمندسازی منابع انسانی شرکت قطارهای مسافری رجاء فعال در زمینه تامین خدمات ایستگاهی

  • تعداد دانلود : 2
  • فرمت فایل : doc

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی مدیریت
با عنوان:
توانمندسازی منابع انسانی شرکت قطارهای مسافری رجاء فعال در زمینه تامین خدمات ایستگاهی

توانمندسازی منابع انسانی شرکت قطارهای مسافری رجاء فعال در زمینه تامین خدمات ایستگاهی

چکیده پژوهش به شرح ذیل میباشد:

ویژگی سازمان های امروزی پویایی و پیچیدگی، ابهام و سنت گریزی است که دائماً از محیط اطراف خود تأثیر می پذیرند، و این تغییرات را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته اند. پیش بینی تغییرات با دقت نسبتاَ معقول با اشکال مواجه خواهدبود. با درک این مهم که تغییر جزء لاینفک و ذات سازمان های هزاره سوم شده است، قدرت سازگاری و انطباق با تحولات اخیر در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی افزایش می یابد. به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد، تواناسازی سازمان و کارکنان از طریق دانش و مهارتی است که به سرعت کهنه و منسوخ می شود. ما در این مطالعه نشان داده ایم که موانع پیش روی توانمند سازی منابع انسانی شرکت قطارهای مسافری رجاء کدامند و چه تاثیری بر تامین خدمات در ایستگاه های دارند.

در این پژوهش بر اساس مدل نظری تحقیق متغیر وابسته، توانمندسازی منابع انسانی و متغیر های مستقل  شامل: سوئ برداشت از مفهوم توانمندسازی، عدم وضوح اهداف و استراتژی های توانمندسازی،   شیوه های نامناسب تعیین نیازهای آموزشی، ساختار سلسله مراتبی سازمان ، و ناکارآمدی نظام های سازمانی می باشد. با توجه به موضوع و ماهیت تحقیق، پژوهش حاضر درحیطه پژوهش های پیمایشی(یک وهله ای) و تجربی مقدماتی محسوب می شود، که از نظر ماهیت کاربردی است.

واژه های کلیدی: توانمندسازی، هدف توانمندسازی، راهبردهای توانمندسازی، آموزش توانمندسازی، نظام سازمانی.

جامعه آماری در این پژوهش کلیه کار کنان شرکت قطارهای مسافری رجاء فعال در زمینه تامین خدمات ایستگاه های مسافری راه آهن می باشند، که پس از انتخاب نمونه ای از جامعه، به منظورگرد آوری عقاید و نظرات آنان، در ابتدا نسبت به  مصاحبه اکتشافی و سپس تدوین پرسشنامه ای اقدام شد. روایی و پایایی بخش های این پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS تعیین و تایید گردید. سپس فرضیه های تحقیق، که تبیین کننده تاثیر متغیرهای مستقل بر توانمندسازی منابع انسانی است مورد آزمون قرار گرفت.نهایتا با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها و عدم وجود شواهدی دال بر رد آنها، همچنین بر اساس تحلیل یافته های تحقیق راهکارهای مناسب پیشنهاد گردید.

بخشی از مابع فارسی:

) ابطحی، حسین، سعید عابسی،” توانا سازی کارکنان” (تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، نشر خورشید، ۱۳۸۶).

۲) اسکات، سینتیا، دنیس ژاف،” توانا سازی کارکنان”، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، چاپ دوم، (کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت،۱۳۸۳).

۳) امامی، محمد حسن، ” راهنمای جامع توانمند سازی منابع انسانی”، (اصفهان: آسمان نگار، ۱۳۸۸).

۴) ایکاف، راسل،” برنامه ریزی تعاملی : مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده ی سازمان”، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، چاپ چهارم،(تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۶).

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *