پرشیا فایل | پایان نامه تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم یه حبه قند _ زبان شناسی همگانی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

پایان نامه تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم یه حبه قند _ زبان شناسی همگانی

  • تعداد دانلود : 2
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 2mb
  • تعداد برگه: 166

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی
با عنوان:
تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم یه حبه قند

تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم "یه حبه قند"

بیان مسئله پژوهش تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم یه حبه قند :

تحلیل گفتمان انتقادی، گرایشی بین رشته ای است که از دهه ۱۹۶۰ تا اواسط دهه ۱۹۷۰ طی تغییراتی گسترده در رشته هایی مانند انسانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، زبانشناسی، نشانه شناسی و غیره که به مطالعات نظام مند ساختار، کارکرد و فرآیندهای تولید گفتار میپردازند ظهور کردهاست. به گفته فرکلاف هر چند تحلیل گفتمان در زبانشناسی رشد یافتهاست، اما در زبانشناسی متوقف نماند و وارد مطالعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شد و شکل انتقادی به خود گرفت.

تحلیل گفتمان سعی دارد با مطالعه اثرات ظاهری گفتار، ساختار تولید و زمینه وقوع متن یا گفتار یعنی عوامل بیرون از متن بافت موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی و غیره به موضوعاتی دست یابد که رابطه بین تشکیل ایدئولوژی و گفتار را آشکار میسازد. گفتمان کاوان انتقادی توجه را صرفاً به رشته خود و نظریه ها و الگوهای آن معطوف نمیدارند، بلکه بیشتر به مسائل مهم اجتماعی میپردازند.

نابرابری هایی که مبنای جنسیتی، قومی، طبقاتی، مذهبی، زبانی و غیره دارند. فیلم مورد بررسی در این پژوهش، خانوادهای از طبقه ی رعیت را به تصویر میکشد که به مناسبت جشن عروسی فرزند آخر خانواده دور هم جمع شده اند، مرگ دایی بزرگ خانواده عروسی را به عزا تبدیل میکند و در این دو موقعیت متناقض ردیابی تاثیر و نشانه های فرهنگ، مذهب، موقعیت اجتماعی و به خصوص نسبت خویشاوندی، در گفتار و کارکرد اعضای این خانواده مسئله مورد بحث در این پژوهش میباشد. در این تحقیق این مسئله مهم است که چگونه این تفاوتها و نابرابری های پنهان به ویژه نابرابریهای طبقاتی و مذهبی ( اعتقادی ) در بستر فیلم یک حبه قند آشکار میشود؟

فهرست مطالب پژوهش تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم یه حبه قند :

فصل اول- کلیات پژوهش                                                                                                                                

۱-۱-مقدمه                                                                                                                         ۲

۱-۲-بیان مسئله                                                                                                                ۳

۱-۳-اهمیت پژوهش                                                                                                             ۴

۱-۴-هدف­های پژوهش                                                                                                          ۴

۱-۵-پرسش­های پژوهش                                                                                                        ۴

۱-۶-فرضیه ­های پژوهش                                                                                                        ۵

۱۷-محدودیت­های پژوهش                                                                                                    ۵

۱-۸-معرفی اصطلاحات بنیادی                                                                                                 ۵

 

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱-مقدمه                                                                                                                     ۱۰

۲-۲-مبانی نظری پژوهش                                                                                          ۱۰

۲-۲-۱-تحلیل گفتمان/ انتقادی                                                                                              ۱۰

۲-۲-۲-رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی                                                                                 ۱۲

۲-۲-۲-۱-رویکرد میشل فوکو                                                                                                ۱۴

۲-۲-۲-۲-رویکرد ورث­وداک                                                                                                  ۱۹

۲-۲-۲-۳-رویکرد توون­دایک                                                                                          ۲۲

۲-۲-۲-۴-رویکرد نورمن فرکلاف                                                                                              ۲۷

۲-۲-۳-نظریه گفتمان لاکلاوموف                                                                                             ۳۰

۲-۲-۳-۱-نظریه اجتماعی در رویکرد لاکلاوموف                                                                            ۳۴

۲-۲-۳-۲-گفتمان عینی، ایدئولوژی، قدرت در رویکرد لاکلاوموف                                                         ۳۷

۲-۲-۳-۳-سوژه، گروه و هویت در رویکرد لاکلاوموف                                                                      ۳۹

۲-۲-۳-۴-غیریت­سازی، هژمونی و موقعیت تحلیل­گرا در رویکرد لاکلاوموف                                               ۴۱

۲-۲-۴-فرآیند تحلیل گفتمانی                                                                                   ۴۲

۲-۲-۴-۱تحلیل کلان گفتمانی                                                                                            ۴۴

۲-۲-۴-۱-۱-تحلیل گفتمان بر اساس اقناع                                                                                 ۴۵

۲-۲-۴-۱-۲-قیاس                                                                                                             ۴۵

۲-۲-۴-۱-۳-بحث                                                                                                              ۴۷

۲-۲-۴-۱-۴-استعاره                                                                                                           ۴۹

۲-۲-۴-۲-تحلیل گفتمان بر اساس برجسته­ سازی و حاشیه رانی                                                          ۵۰

۲-۲-۴-۳-تحلیل گفتمان بر اساس تحلیل زبان                                                                              ۵۴

۲-۲-۴-۳-۱-انسجام متنی                                                                                                     ۵۴

۲-۲-۴-۳-۲-شیوه ­های نام­گذاری                                                                                              ۵۵

۲-۲-۴-۳-۳-گزینش واژگانی                                                                                                   ۵۶

۲-۲-۴-۳-۴-بینامتنیت                                                                                                         ۵۶

۲-۲-۵-سینما و فیلم                                                                                                            ۵۷

۲-۲-۵-۱-تعریف سینما و فیلم                                                                                                 ۵۷

۲-۲-۵-۲-ماهیت سینما                                                                                                        ۵۸

۲-۲-۵-۳-نظریه فیلم                                                                                                            ۶۰

۲-۳-پیشینه پژوهش                                                                                                              ۶۱

۲-۳-۱-پیشینه تحلیل گفتمان                                                                                                  ۶۱

۲-۳-۲-تحلیل گفتمان انتقادی                                                                                                  ۶۶

۲-۳-۳-برخی از پژوهش­های انجام شده توسط پژوهشگران ایرانی                                                            ۶۹

۲-۳-۴-برخی از پژوهش­های انجام شده توسط پژوهشگران غیر ایرانی                                                       ۷۴

۲-۳-۵-تحلیل مطالعات نشانه­ شناختی سینما                                                                                  ۷۷

۲-۳-۶-مطالعات پیشین پیرامون تحلیل گفتمان/ تحلیل گفتمان انتقادی در سینما                                    ۸۴

فصل سوم-روش­شناسی پژوهش

۳-۱-مقدمه                                                                                                                        ۸۸

۳-۲-روش گردآوری داده­ها                                                                                                      ۸۸

۳-۲-۱-معرفی داده­ها                                                                                                             ۸۸

۳-۲-۲-پیکره ­ی زبانی                                                                                                             ۸۸

۳-۲-۳-شیوه گردآوری داده­ها                                                                                                  ۸۸

۳-۳-روش پژوهش                                                                                                                ۸۹

۳-۴-چارچوب پژوهش                                                                                                            ۹۰

۳-۵-شیوه تحلیل داده­ ها و مراحل انجام کار                                                                                   ۹۰

فصل چهارم-تحلیل داده­ها

۴-۱-مقدمه                                                                                                                        ۹۲

۴-۲-نگاهی کلی به داستان فیلم                                                                                                ۹۲

۴-۳-معرفی شخصیت­ها                                                                                                          ۹۴

۴-۴-تحلیل گفتمان­های موجود در فیلم یه­حبه­قند در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی لاکلاوموف                        ۱۰۰

۴-۴-۱-تعارض و تقابل گفتمان­ها                                                                                              ۱۰۰

۴-۵-بررسی تحلیلی فیلم­نامه یه­حبه­قند در نمایی کلی                                                                      ۱۵۵

فصل پنجم-نتیجه­ گیری و پیشنهادات

۵-۱-مقدمه                                                                                                                    ۱۶۱

۵-۱-۱-خلاصه و نتیجه ­گیری فصل اول                                                                                     ۱۶۱

۵-۱-۲-خلاصه و نتیجه ­گیری فصل دوم                                                                                    ۱۶۱

۵-۱-۳-خلاصه و نتیجه ­گیری فصل سوم                                                                               ۱۶۲

۵-۱-۴-خلاصه و نتیجه­ گیری فصل چهارم                                                                               ۱۶۲

۵-۲-بررسی فرضیه ­های پژوهش                                                                                       ۱۶۲

۵-۳-نتایج پژوهش                                                                                                     ۱۶۳

۵-۴-پیشنهاداتی برای پژوهش­های آتی                                                                          ۱۶۴

منابع

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *