پرشیا فایل | بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 2mb
  • تعداد برگه: 105

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری
با عنوان:
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال

تجدید ارائه صورت‏های مالی

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

چکیده پژوهش بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی :

هدف از تحقیق بررسی این موضوع است که آیا کیفیت حسابرسی در دوره جاری، تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره آتی دارد؟. بدین منظور رابطه بین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در دوره جاری و احتمال تجدید ارائه ارقام مقایسه‌ای صورت‏های مالی در دوره‏های آتی در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. به منظور آزمون فرضیات تحقیق پس از جمع‌آوری و غربال اولیه داده‌ها، .با استفاده از نمونه‌ای متشکل از شرکت‌هایی که در صنایع مختلف مشغول فعالیت هستند، بالغ بر ۱۰۵ شرکت- سال در دوره زمانی نه ساله (۱۳۸۰- ۱۳۸۸) بررسی شد.

به منظور محاسبه و طبقه بندی متغیر‌های تحقیق از نرم افزار Excel استفاده شده است سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه موجود در نرم افزار SPSS به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته‌ایم.برای بررسی کیفیت حسابرسی از سه معیار دوره تصدی‌گری حسابرس،تخصص حسابرس در صنعت و اندازه موسسه حسابرسی استفاده شده است.به طور کلی نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش کیفیت حسابرسی در دوره جاری، احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی را کاهش می‏دهد.همچنین نتایج نشان می‌دهد از میان معیارهای کیفیت حسابرسی تنها میان دوره تصدی حسابرس و احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: کیفیت حسابرسی، دوره تصدی‏گری حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، اندازه حسابرس، رگرسیون لجستیک چند گانه.

فهرست مطالب گرداوری شده در پژوهش بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی :

فصل اول کلیات تحقیق..

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-تشریح و بیان موضوع. ۳

۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق..

۱-۴ اهداف تحقیق…

۱-۵- سئوالات و فرضیه های تحقیق.. .

۱-۵-۱-سئوالات تحقیق.. .

۱-۵-۲- فرضیه های تحقیق.. .

۱-۶- جامعه و نمونه آماری پژوهش…. ۶

۱-۷- قلمرو تحقیق.. E.

۱-۷-۱- قلمرو زمانی: .

۱-۷-۲- قلمرو مکانی:

۱-۸- تعاریف مفاهیم و واژگان عملیاتی: ۷

۱-۹- ساختار تحقیق.. .

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش….

۲-۱-مقدمه.

۲-۲- بخش اول: مبانی نظری.. ۱۱

۲-۲-۱- نیاز به حسابـرسی.. ۱۱

۲-۲-۲-فرضیه‌ی نماینـدگی..

۲-۲-۳-فرضیه‌ی‌علامت دهی.. .

۲-۲-۴-فرضیه اعتباربخشی.. .

۲-۲-۵-کیفیت حسابرسی.. .

۲-۲-۶-چارچوب کیفیت حسابرسی.. ۱۴

۲-۲-۷-مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی.. ۱۷

۲-۲-۸-تقاضا برای کیفیت حسابرسی..

پایانامه بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی۱۹

۲-۲-۹-عرضه کیفیت حسابرسی.. ۲۰

۲-۲-۱۰محصولات کیفیت حسابرسی.. ۲۱

۲ -۲-۱۱- دیدگاه‌های مرتبط با الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس…………….. ۲۷

۲-۲-۱۱-۱-دیدگاه موافقان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس…. ۲۷

۲-۲-۱۱-۲-دیدگاه مخالفان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس…. ۲۹

۲-۲-۱۲-تجدید ارائه صورت‌های مالی.. ۳۲

۲-۲-۱۲-۱- تاریخچه تجدید ارائه صورت‌های مالی.. ۳۳

۲-۲-۱۲-۲- تعدیلات سنواتی.. ۳۴

۲-۲-۱۲-۲-۱تغییر در رویه حسابداری.. ۳۵

۲-۲-۱۲-۲-۲-اصلاح اشتباه ۳۵

۲-۲-۱۳-عوامل ایجاب کننده تجدید ارائه. ۳۶

۲-۲-۱۴-اهداف مدیریت از گزارشگری نادرست… ۳۶

۲-۲-۱۵-عوامل پیش بینی کننده تجدید ارائه صورت‌های مالی.. ۳۹

۲۲-۱۶-پیامدهای تجدید ارائه سود. ۴۱

۲-۳- بخش دوم: پیشینه پژوهش‌ها ۴۴

۲-۳-۱- پژوهش‌های خارجی.. ۴۴

۲-۳-۲- پژوهش‌های داخلی.. ۵۱

۲-۴- تبیین فرضیه های پژوهش…. ۵۴

۲-۵- خلاصه فصل.. ۵۹

فصل سوم روش تحقیق.. ۶۰

۳-۱-مقدمه. ۶۱

۳-۲-جامعه و نمونه آماری پژوهش…. ۶۱

۳-۳-قلمرو تحقیق.. ۶۱

۳-۳-۱- قلمرو مکانی.. ۶۱

۳-۳-۲- قلمرو زمانی.. ۶۲

۳-۴- ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها ۶۲

۳-۵- روش شناسی پژوهش…. ۶۲

۳-۶- روش آزمون فرضیه ها ۶۳

۳-۶-۱آزمون فرضیه اصلی: ۶۳

۳-۶-۲-آزمون فرضیه فرعی اول.. ۶۸

۳-۶-۳-آزمون فرضیه فرعی دوم. ۶۸

۳-۶-۴-آزمون فرضیه فرعی سوم. ۶۹

۳-۷- فرضیات مدل رگرسیون خطی کلاسیک… ۶۹

۳-۸-خلاصه فصل.. ۷۰

فصل چهارم تجزیه و تحلیل نتایج آماری تحقیق.. ۷۱

۴-۱ مقدمه. ۷۲

۴-۲ آمار توصیفی.. ۷۲

۴-۳ تحلیل ماهیت متغیرها و ویژگی های متغیرهای تحقیق.. ۷۳

۴-۴ آنالیز کای دو : ۷۴

۴-۵آزمون فرضیه های تحقیق.. ۷۶

۴-۵-۱ آزمون فرضیه اصلی.. ۷۶

۴-۵-۲ آزمون فرضیه فرعی اول.. ۷۷

۴-۵-۳ آزمون فرضیه فرعی دوم. ۷۸

۴-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی سوم. ۷۹

فصل پنجم تحلیل نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات… ۸۸

۵-۱ مقدمه. ۸۹

۵-۲ خلاصه تحقیق.. ۸۹

۵-۳- پیشنهادات کاربردی.. ۹۱

۵-۴-پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. ۹۱

منابع و مآخذ: ۹۳

۱۲,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *