پرشیا فایل | تحقیق و بررسی تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

تحقیق و بررسی تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا

 • تعداد دانلود : 1
 • فرمت فایل : doc
 • حجم فایل : 1.75mb

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

با عنوان :

تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا (دانشگاه علوم انتظامی)

تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا

 

خلاصه پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

سازمان­ها در پیدا کردن، رشد دادن و حفظ کارکنان بخصوص کارکنانی که انعطاف­ پذیر بوده و قابلیت سازگاری بالایی دارند موفق عمل نکرده­اند. این مسئله نشان می­دهد که این سازمان­ها در شناسایی و استفاده از شایستگی­های کارکنان خود در جهت تحقق اهداف سازمانی­شان دچار مشکل هستند. از دیدگاه مدیریت استراتژیک ضروری است که عملکرد را ادامه پذیر و پایدار کنیم و آن را بالا ببریم و این کار تنها با تعهد کارکنان امکان پذیر است. بنابراین ابهام زیادی در مورد رابطه بین مدیریت استعداد و تعهد سازمانی وجود دارد که نیازمند بررسی­های بیشتر است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا(دانشگاه علوم انتظامی) است.. در پژوهش حاضر پس از مطالعه دقیق ادبیات موضوعی مرتبط، مدل مفهومی تحقیق  ترسیم شد. در این تحقیق بر اساس روش نمونه­گیری طبقه­ای از بین مدیران و کارشناسان ۹۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ۱۰۰پرسشنامه در بین نمونه آماری توزیع شد و در نهایت ۹۲ پرسشنامه جمع آوری گردید، برای تجزیه و تحلیل داده­های گرد­آوری شده از روش­ مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم­افزار Amos استفاده گردیدو نتایج حاکی از آن بود که داده­های گردآوری شده از جامعه آماری مورد نظر با مدل مفهومی پژوهش متناسب و سازگار است و در نهایت تمامی فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.

کلید واژگان: مدیریت استعداد، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، تعهد کارکنان.

فهرست منابع گرداوری شده در پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول-  طرح و کلیات تحقیق…………………………………………………………۱

مقدمه…………………………………………………………………………………….۲

بیان مسئله……………………………………………………………………..۲

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………….۳

چارچوب کلان نظری تحقیق…………………………………………………………..۴

گزاره­های تحقیق………………………………………………………………………۱۲

هدف تحقیق   ………………………………………………………………………۱۲

نقشه راه تحقیق……………………………………………………………………۱۵

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………۱۵

شرح واژه­ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………..۱۷

 

فصل دوم-  مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………۱۸

مقدمه………………………………………………………………………………………….۱۹

مدیریت استعداد ………………………………………………………………………….۱۹

مفهوم سازی های اولیه از مدیریت استعداد ……………………………………………۲۰

تعریف مدیریت استعداد …………………………………………………………………….۲۱

اهداف مدیریت استعداد ………………………………………………………….۲۵

فرآیند مدیریت استعداد ……………………………………………………………۲۵

شرایط اجرای مدیریت استعداد………………………………………………………۲۵

نکاتی در مورد تحقق فرآیند مدیریت استعداد ……………………………………………………۲۶

مزایا و دلایل اهمیت مدیریت استعداد ……………………………………………………………۲۷

ماهیت استراتژی مدیریت استعداد ………………………………………………………………..۳۰

مدل­های مدیریت استعداد ……………………………………………………………………………۳۰

جذب و شناسایی استعدادها…………………………………………………………………۳۵

انتخاب استعدادها……………………………………………………………………………..۳۷

بکارگیری استعدادها………………………………………………………………………………….۳۷

توسعه استعدادها…………………………………………………………………………………………….۳۹

نگهداری از استعدادها………………………...……………………………………………………………۴۲

موفقیت در برنامه مدیریت استعداد………………………………………………………..۴۳

عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر مدیریت استعداد………………………………..۴۳

نتایج مدیریت استعداد………………………………………………………………………………۴۴

استعداد و تعهد……………………………………………………………………………………….۴۸

تعهد سازمانی کارکنان …………………………………………………………………………۴۸

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….۴۸

مفهوم سازی های اولیه از تعهد سازمانی …………………………………………………..۴۹

تعاریف تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………..۵۰

تعهد سازمانی در ایران………………………………………………………………………………….۵۶

مدل­های تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………….۶۲

نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی…………………………………………………………………۶۸

علل تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………۷۴

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………..۷۸

نتیجه­ گیری و ارائه مدل مفهومی……………………………………………………………….۸۱

جمع­ بندی……………………………………………………………………………………………………….۸۳

 

فصل سوم روش اجرایی تحقیق……………………………………………………………….۸۴

مقدمه………………………………………………………………………………………………….۸۵

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….۸۵.

متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….۸۵

روش­های گردآوری داده­ها…………………………………………………………………………۸۶

روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………..۸۸

جامعه آماری………………………………………………………………………………………..۹۰

نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه……………………………………………..۹۱

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………۹۲

جمع ­بندی…………………………………………………………………………………………۹۴

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری یافته­های تحقیق…………………………………………….۹۵

مقدمه آمار توصیفی…………………………………………………………………………………….۹۶

آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………..۹۹

آزمون نرمال بودن مؤلفه­ها………………………………………………………………….۱۰۰

بررسی سوالات پژوهش…………………………………………………………………………..۱۰۲

معادلات ساختاری برای مدل مفهومی پژوهش……………………………………….۱۰۳

خلاصه نتایج آماری………………………………………………………………………………………………۱۰۴

نتیجه ­گیری و جمع ­بندی………………………………………………………………………………۱۰۵

 

فصل پنجم- نتیجه­گیری و پیشنهادات…………………………………………………………۱۰۶

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………..۱۰۹

مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات گذشته………………………………………….۱۰۹

محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………….۱۱۰

پیشنهادات برای مطالعات آتی……………………………………………………………………….۱۱۳

خلاصه و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

منابع …………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

بخشی از منابع فارسی:

 1. ابارشی، احمد و حسینی، سید یعقوب. (۱۳۹۱). مدل سازی معادلات ساختاری، تهران: جامعه شناسان.
 2. ابوالعلایی، بهزاد، غفاری، عباس (۱۳۸۸)، گزیده مقالات سی و هفتمین کنفرانس جهانی منابع انسانی، تهران: انتشارات سرآمد، چاپ اول.
 3. استرون، حسین، تعهد سازمانی، مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره مسلسل ۱۷، ۱۳۷۷.
 4. اسماعیلی، کوروش (۱۳۷۹)؛ نتعهد سازمانی»؛ نشریۀ فولاد، سال ۶، شمارۀ ۶۳، صفحات ۴۱-۳۶.
 5. اسماعیلی، کوروش (خرداد ۱۳۸۰)، «تعهد سازمانی». مجله تدبیر. ش ۱۱۲.
 6. اشرفی، بزرگ (۱۳۷۴). «تبیین عوامل موثر بر تعهد سازمانی مدیران و کارکنان شرکت ذغال سنگ البرز شرقی». پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. دانشگاه تربیت مدرس.
 7. اولریش، دیو، بروک بانک، وین (۱۳۸۵)، طرح ارزش آفرینی منابع انسانی، ترجمه: مسعود بینش، افشین دبیری و رضا قرائی پور، تهران: انتشارات آهار، چاپ اول.
 8. اولریش، دیو، بروک بانک، وین (۱۳۸۸)، شایستگی های منابع انسانی: شناخت تعامل افراد و کسب و کار، ترجمه: مسعود بینش و افشین دبیری، تهران: انتشارات سرآمد، چاپ اول.

باباخانی، زهرا (بهار ۱۳۷۳). «نقش نظام پرداخت در افزایش بهرهمندی کارکنان دولت». فصلنامه تحول اداری. ش ۷-۶.

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *