پرشیا فایل | تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : doc

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

با عنوان:

تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس

چکیده پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین مبنا در این تحقیق تاثیر اهرم بدهی عملیاتی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در ۱۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های۱۳۸۳ الی ۱۳۸۸ مورد بررسی قرارگرفته است. روش آماری تحقیق، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل داده های ترکیبی می باشد.
یافته ها نشان می دهد که رابطه معنادار مثبتی بین اهرم بدهی عملیاتی و اهرم بدهی قراردادی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها وجود دارد و اهرم کل نیز موجب تعدیل رابطه اهرم بدهی عملیاتی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام می شود. یافته های این تحقیق علاوه بر پرکردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه، برای مدیران و سرمایه گذاران مفید می باشد.

واژه های کلیدی: اهرم بدهی عملیاتی، اهرم بدهی قراردادی، اهرم بدهی برآوردی، بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

فهرست مطالب گردآوری شده به شرح ذیل میباشد:

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۵

۳-۱ بیان مساله تحقیق. ۶

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶

۵-۱ اهداف تحقیق. ۷

۶-۱ فرضیات تحقیق. ۸

۷۱ قلمرو تحقیق. ۸

۸-۱ تعریف واژه های تخصصی تحقیق. ۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۱

۲-۲ بازار بورس.. ۱۲

۳-۲ دلایل عمده تامین مالی شرکت ها ۱۲

۴-۲ روش های تامین مالی. ۱۳

۱-۴-۲ تامین مالی کوتاه مدت.. ۱۳

۲-۴-۲ تامین مالی بلند مدت.. ۱۳

۵-۲ تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی. ۱۴

۱-۵-۲  بدهی های عملیاتی قراردادی. ۱۵

۱-۱-۵-۲ اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری) ۱۵

۱-۱-۱-۵-۲ هزینه اعتبارات تجاری. ۱۵

۲-۱-۱-۵-۲ هزینه عدم استفاده از تخفیف.. ۱۶

۳-۱-۱-۵-۲ تأخیر در پرداخت.. ۱۶

۴-۱-۱-۵-۲  اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی. ۱۶

۲-۱-۵-۲ اسناد پرداختنی. ۱۷

۳-۱-۵-۲ سایر حساب ها و اسناد پرداختنی. ۱۷

۴-۱-۵-۲ پیش دریافت از مشتریان. ۱۷

۲-۵-۲ بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر) ۱۸

۱-۲-۵-۲ ذخیره هزینه های معوق. ۱۹

۲-۲-۵-۲ ذخیره مالیات.. ۱۹

۳-۲-۵-۲ ذخیره  مزایای پایان خدمت کارکنان. ۱۹

۶-۲ تامین مالی ناشی از بدهی های مالی. ۲۰

۱-۶-۲ بدهی های مالی کوتاه مدت.. ۲۰

۱-۱-۶-۲ اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت) ۲۱

۱-۱-۱-۶-۲ اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی. ۲۱

۲-۱-۶-۲ وام های بانکی کوتاه مدت.. ۲۲

۳-۱-۶-۲ وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی. ۲۲

۴-۱-۶-۲ وثیقه قرار دادن موجودی کالا. ۲۳

۲-۶-۲ بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت.. ۲۳

۱-۲-۶-۲  وام های بانکی بلندمدت.. ۲۴

۲-۲-۶-۲  وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری. ۲۴

۳-۲-۶-۲  تامین مالی تجهیزات.. ۲۴

۴-۲-۶-۲  بدهیهای رهنی. ۲۴

۵-۲-۶-۲ اوراق قرضه ۲۵

۱-۵-۲-۶-۲ انواع اوراق قرضه ۲۵

۶-۲-۶-۲ مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت.. ۲۶

۷۲ تشریح بازده و انواع آن. ۲۸

۱-۷-۲ بازده سهام ۲۸

۲-۷-۲ بازده مورد انتظار یک سهم ۳۰

۳-۷-۲ بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام ۳۰

۴-۷-۲ بازده دارایی. ۳۱

۵-۷-۲ بازده سرمایه گذاری. ۳۱

۸-۲ نظرات و تئوری های تامین مالی. ۳۲

۱-۸-۲ نظریه سنتی. ۳۲

۲-۸-۲ نظریه مودیگلیانی و میلر. ۳۳

۳-۸-۲ مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر. ۳۴

۴-۸-۲ هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر. ۳۴

۵-۸-۲ هزینه های نمایندگی. ۳۴

۶-۸-۲ تئوری موازنه ایستا یا پایدار. ۳۵

۷-۸-۲ نظریه عدم تقارن اطلاعات.. ۳۶

۸-۸-۲ تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی) ۳۷

۹-۲ مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات.. ۳۹

۱-۹-۲ مروری مختصر بر مطالعات خارجی. ۴۰

۲-۹-۲ مروری مختصر بر مطالعات داخلی. ۴۲

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱۳ مقدمه ۴۷

۲-۳ روش تحقیق. ۴۷

۳-۳ متغیر های تحقیق. ۴۸

۱-۳-۳ متغیر مستقل. ۴۸

۲-۳-۳ متغیر وابسته ۴۸

۳-۳-۳ متغیر کنترل. ۴۹

۴-۳ مدل مفهومی تحقیق. ۵۰

۵-۳ اهداف تحقیق. ۵۰

۶-۳ فرضیات تحقیق. ۵۱

۷-۳ جامعه آماری و نمونه تحقیق. ۵۲

۸-۳  روش گردآوری اطلاعات.. ۵۲

۹-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها : ۵۳

۱۰-۳ آمار توصیفی. ۵۳

۱۱-۳ آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است: ۵۳

۱۲-۳ رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد: ۵۶

۱۳-۳  معرفی نرم افزار Eviews. 57

۱۴-۳ انواع داده‌ها ۵۷

۱۵-۳ مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل) ۵۸

۱۶-۳ انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی. ۵۸

۱۷-۳ تحلیل رگرسیون. ۵۹

۱۸-۳ فروض کلاسیک… ۶۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۶۴

۲-۴ آمار توصیفی. ۶۴

۳-۴ آزمون فرضیه های تحقیق. ۶۶

۱-۳-۴ آزمون هم خطی بین متغیرها ونرمال بودن داده ها ۶۶

۲-۳-۴ بررسی ناهمسانی واریانس.. ۶۷

۳-۳-۴ بررسی خود همبستگی. ۶۸

۴-۳-۴ آزمون F و آزمون هاسمن. ۶۸

۵۳-۴ تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها) ۶۹

۱-۵-۳-۴ آزمون فرضیه اصلی. ۷۱

۲-۵-۳-۴ آزمون فرضیات فرعی. ۷۲

۱-۲-۵-۳-۴ آزمون فرضیه فرعی اول: ۷۲

۲-۲-۵-۳-۴ آزمون فرضیه فرعی دوم: ۷۲

۳-۲-۵-۳-۴ آزمون فرضیه فرعی سوم: ۷۳

۴-۲-۵-۳-۴ آزمون فرضیه فرعی چهارم: ۷۳

۴-۴معادله خروجی مدل تحقیق. ۷۴

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۷۶

۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۷۶

۱-۲-۵ فرضیه اصلی. ۷۶

۲-۲-۵ فرضیه فرعی اول. ۷۷

۳-۲-۵ فرضیه فرعی دوم ۷۷

۴-۲-۵ فرضیه فرعی سوم ۷۸

۵-۲-۵ فرضیه فرعی چهارم ۷۸

۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق. ۷۸

۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق. ۸۰

۵-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. ۸۰

۶۵ محدودیت های تحقیق. ۸۰

پیوست ها

خروجی نرم افزار. ۸۳

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۸۸

منابع لاتین: ۹۱

چکیده لاتین. ۹۳

فهرست جداول

جدول ۱-۱ خلاصه تحقیقات انجام شده ۵

جدول ۱-۴ نتایج آمار توصیفی. ۶۵

جدول ۲-۴ جدول همبستگی برای تست هم خطی دادها ۶۶

جدول ۳-۴  نتایج آزمون ناهمسانی وایت.. ۶۸

جدول ۴-۴ آزمون F لیمر. ۶۹

جدول ۵-۴: آزمون هاسمن. ۶۹

جدول ۶-۴ نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی. ۷۰

نمودار ۱-۳ مدل مفهومی تحقیق. ۵۰

قسمتی از منابع فارسی :

  1. احمدی، م، ۱۳۸۰، “ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز.
  2. اسکندری، ج، ۱۳۸۹،” میانه ۲“، انتشارات کتاب فرشید، تهران، چاپ هفتم.
  3. اسماعیل زاده مقری، ع، ۱۳۸۳، “جستجوی ساختار مطلوب سرمایهگ“، سال هجدهم، شماره ۱۶۰، شهریور ۱۳۸۳، صص: ۲۹-۲۶.
  4. ایزدی نیا، ن،و محسن رحیمی دستجردی، ۱۳۸۸،” تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد سهام“، مجله تحقیقات حسابداری، شماره سوم، پاییز ۸۸.
  5. باقری، م، ۱۳۸۸، “بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، دانشکده مدیریت.
  6. برزگر، ق، ۱۳۸۹، “اصول حسابداری ۱“، بهار نارنج، بابلسر، چاپ پنجم.
  7. بریلی، ر، و مایرز استیوارت، ترجمه و اقتباس: سعید باقرزاده، ۱۳۸۳، “مدیریت مالی“، جلد اول، تهران، زرین کوب.

 

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *