پرشیا فایل | نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 733kb

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M. A.)

با موضوع:

بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی

بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

چکیده پژوهش به شرح ذیل میباشد:

این پژوهش با هدف بررسی نارسایی‌های احتمالی موجود در سیستم حسابداری صنعتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ارائه راهکارهای پیشنهادی صورت گرفته است. این تحقیق به صورت میدانی بوده و از دو نوع پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است که پرسشنامه اول برای جمع‌آوری نیاز اطلاعاتی مدیران و پرسشنامه دوم برای بررسی نارسایی‌های سیستم حسابداری بود. در این تحقیق بر اساس چهار وظیفه حسابداری مدیریت چهار فرضیه مطرح گردید که مبتنی بر وظایف برنامه‌ریزی، ‌ارزیابی عملکرد، محاسبه بهای تمام شده و کنترل عملیات، توسط سیستم حسابداری مدیریت بود. در این تحقیق نتایج پرسشنامه نشان داد که هر چهار وظیفه حسابداری مدیریت به درستی در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی صورت نمی‌گیرد و فرضیه‌های تحقیق تائید گردید. همچنین برای ارائه راهکارهای پیشنهادی از نیاز‌های اطلاعاتی مدیران استفاده شد و بر اساس نیاز آن‌ها سعی شد تا توصیه هایی جهت رفع مشکلات و نارسایی‌هایی در سیستم حسابداری صنعتی ارائه شود.

کلیدواژه: حسابداری صنعتی ، شرکت ملی نفت ،نارساییهای حسابداری صنعتی ، فرآورده‌های نفتی.

بخشی از بیان مسئله:

مدیران کلیه‌ی سازمان‌ها، صرفنظر از نوع فعالیتی که انجام می‌دهند، همگی جهت دستیابی به هدفهای سازمان، نیاز به اطلاعات دارند. نیازهای اطلاعاتی مدیریت در سازمان‌های گوناگون، بسیار گسترده و شامل اطلاعات مرتبط با زمینه‌های مختلفی نظیر تولید، بازاریابی و مالی است. به طور کلی هر قدر سازمان بزرگتر باشد، نیازهای اطلاعاتی مدیریت نیز، گسترده‌تر خواهد بود. حسابداری به طور اعم؛ و حسابداری صنعتی یا مدیریت به طور اخص؛ بعنوان بخش با اهمیتی از سیستم اطلاعات مدیریت، عملاً میزان قابل ملاحظه‌ای از نیازهای اطلاعاتی مدیریت را فراهم می‌آورد.

در دنیای پیشرفته‌ی امروز، علاوه بر هزینه‌های عادی و جاری شرکت‌ها، می‌بایستی دسترسی مطلوب به اطلاعات مالی قابل اتکاء در ارتباط با بهای ‌تمام‌شده‌ی خدمات‌رسانی وجود داشته باشد؛ بنابراین تبیین و تشخیص هزینه‌های شبکه‌های توزیع، انبارداری و فروش نیز با توجه به الگوی اقلیمی و جغرافیایی بسیار متنوع شرکت ملی پخش، ضرورتی انکار ناپذیر است. توجه به هر کدام از این ویژگی‌ها، به‌نوبه‌ی خود لزوم استقرار سیستم حسابداری صنعتی (‌سامانه هزینه‌یابی) ‌را در حوزه‌های تامین، نگهداشت، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی اجتناب‌ ناپذیر می‌سازد….

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده ۱

فصل اول کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسئله. ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۴ اهداف مشخص تحقیق.. ۶

۱-۵ نام بهره‏وران. ۶

۱-۶ سؤالات تحقیق.. ۶

۱-۷ فرضیه‏های تحقیق.. ۷

۱-۸ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. ۷

۱-۸-۲ فرآورده‌های نفتی.. ۷

۱-۸-۳ ارزیابی عملکرد. ۷

۱-۸-۴ بودجه‌ریزی عملیاتی.. ۷

۱-۸-۵ کنترل فعالیتهای عملیاتی.. ۷

۱-۹ شرح کامل روش تحقیق.. ۸

۱-۹-۱ شرح کامل روش گردآوری داده‌ها ۸

۱-۹-۲ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. ۸

۱-۹-۳ قلمرو تحقیق.. ۸

۱-۱۰ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۹

۱-۱۱ ساختار تحقیق.. ۹

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۰

۲-۱ مقدمه. ۱۱

۲-۲ مبانی نظری تحقیق.. ۱۲

۲-۲-۱ تعریف هزینه. ۱۲

۲-۲-۲ هزینه در مقابل بها ۱۳

۲-۲-۳ هزینه‌های مختلف برای مقاصد گوناگون. ۱۴

۲-۲-۴ مفاهیم، اصطلاحات و طبقه‌بندیهای گوناگون هزینه‌ها ۱۶

۲-۲-۵ موضوع هزینه. ۱۶

۲-۳ مراحل سیستم تعیین بها ۱۷

۲-۳-۱ انباشت بها ۱۷

۲-۳-۲ تخصیص بها ۱۸

۲-۳-۲-۱ محرک بها ۱۸

۲-۳-۲-۲ مدیریت بها ۱۹

۲-۴ مبانی طبقه‌بندی بها ۲۰

۲-۴-۱ طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت رهگیری (بر مبنای روش تخصیص) ۲۱

۲-۴-۲   طبقه‌بندی بها بر مبنای رفتار. ۲۴

۲-۴-۳ طبقه‌بندی بها بر مبنای ارتباط با محصول. ۲۶

۲-۴-۴  طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت کنترل. ۲۸

۲-۴-۵  طبقه‌بندی بها بر مبنای ماهیت طبیعی.. ۳۰

۲-۴-۶  طبقه‌بندی بها بر مبنای ارتباط با حوزه عملکرد. ۳۰

۲-۴-۷  طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت استفاده در تصمیم‌گیری.. ۳۱

۲-۴-۸  طبقه‌بندی بها بر مبنای کل یا واحد بودن. ۳۱

۲-۵ هزینه فرصت… ۳۲

۲-۶ هزینه‌های ریخته شده ۳۳

۲-۷ هزینه تفاضلی.. ۳۴

۲-۷-۱ هزینه‌های تفاضلی به عنوان هزینه‌های اضافی.. ۳۴

۲-۸ هزینه نهایی و هزینه متوسط.. ۳۴

۲-۹ هزینه، منفعت اطلاعات… ۳۵

۲-۱۰ هزینه‌های جایگزینی.. ۳۵

۲-۱۱ هزینه‌های قابل انتساب… ۳۵

۲-۱۲ هزینه‌های تعطیلی.. ۳۶

۲-۱۳ انباشت و انتساب هزینه‌ها ۳۶

۲-۱۳-۱ تخصیص هزینه‌های غیرمستقیم. ۳۷

۲-۱۴ هزینه‌های منقضی شده و هزینه‌های منقضی نشده ۳۹

۲-۱۵ محرکهای هزینه و مدیریت هزینه. ۳۹

۲- ۱۶ گرایش هزینه‌ها ۴۰

۲-۱۷ رفتار هزینه. ۴۱

۲-۱۷-۱ روش‌های برآورد توابع هزینه. ۴۱

۲-۱۸ چسبندگی هزینه. ۴۱

۲-۱۸-۱ رفتار هزینه نسبت به سطوح فعالیت… ۴۴

۲-۱۸-۲ دلایل چسبندگی هزینه. ۴۶

۲-۱۹ سیستم‌های جدید هزینه‌یابی.. ۴۷

۲-۱۹-۱ سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت… ۴۷

۲-۱۹-۲ هزینه‌یابی دوره عمر محصول. ۵۰

۲-۱۹-۳ هزینه‌یابی هدف… ۵۶

۲-۲۰ پیشینه تحقیق.. ۶۲

۲-۲۱-۱ تحقیقات داخلی.. ۶۲

۲-۲۱-۲ تحقیقات خارجی.. ۶۷

فصل سوم روش تحقیق.. ۶۹

۳-۱ مقدمه. ۷۰

۳-۲ روش تحقیق.. ۷۰

۳-۳ قلمرو تحقیق.. ۷۱

۳-۳-۱ قلمرو موضوعی.. ۷۱

۳-۳-۲ قلمرو مکانی.. ۷۱

۳-۴ جامعه آماری تحقیق.. ۷۱

۳-۴ -۱ نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه. ۷۲

۳-۵ فرضیه‌های تحقیق.. ۷۳

۳-۶ ابزار گردآوری داده‌ها ۷۵

۳-۶-۱ تجزیه و تحلیل اعتبار و روایی پرسشنامه. ۷۵

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده‎ها و آزمون فرضیات… ۷۹

۳-۷ -۱ آزمون t student: 79

۳-۸ خلاصه فصل: ۸۰

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۱

۴-۱ مقدمه. ۸۲

۴-۲ آمار توصیفی.. ۸۲

۴-۲-۱- آمار توصیفی جمعیت شناختی.. ۸۲

۴-۲-۲-  تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره یک تحقیق.. ۹۲

۴-۲-۳- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره دو تحقیق.. ۹۵

۴-۲-۴- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره سه  تحقیق.. ۹۶

۴-۲-۵- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره چهار تحقیق.. ۹۸

۴-۳- تحلیل استنباطی موضوع تحقیق.. ۱۰۰

۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول. ۱۰۱

۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم. ۱۰۳

۴-۳-۳- آزمون فرضیه سوم. ۱۰۴

۴-۳-۴- آزمون فرضیه چهارم. ۱۰۶

۴-۴ بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران. ۱۰۸

۴-۵ خلاصه فصل.. ۱۱۰

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاد ها ۱۱۱

۵-۱ مقدمه. ۱۱۲

۵-۲ پیشنهادهای تحقیق.. ۱۱۲

۵-۲-۱ پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های تحقیق.. ۱۱۲

۵-۲-۲ پیشنهادهای فرعی تحقیق.. ۱۱۶

۵-۲-۳ پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. ۱۱۸

منابع و ماخذ. ۱۲۰

ضمائم تحقیق.. ۱۲۳

پرسشنامه مدیران. ۱۲۴

پرسشنامه حسابداران. ۱۲۸

پیوست آماری.. ۱۳۲

Abstract 151

بخشی از منابع فارسی:

  1. ابوالقاسم پور رضا، رفتار هزینه‌ها در عرصه خدمات بهداشت درمانی، سی دی‌های نمایه.
  2. احمدی، مرتضی، ۱۳۸۷، تو‌انمند‌ی‌ ‌اقلام‌ ثابت‌ و متغیر ‌هزینه‌ها در پیش‌بینی‌ سود، دانشگاه علامه طباطبائی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
  3. آذر عادل و منصور مؤمنی، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد ۱، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۵.
  4. خاکی غلامرضا، روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی، انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور، ۱۳۷۸.
  5. دلاور علی، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ دوم، نشر رشد، ۱۳۷۴.
  6. طاهر کردی، محمد رضا «بررسی بکارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در شرکت نفت فلات قاره ایران» پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۲
  7. عالیور، عزیز؛ حسابداری صنعتی؛ جلد اول؛ مفاهیم و کاربرد‌ها در هزینه‌یابی؛ چاپ ششم ؛ آذر ۸۵ ؛تهران؛ مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.

۸.عثمانی، قسیم، حسابداری صنعتی ۱، انتشارات ترمه، ۱۳۸۴.

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *