پرشیا فایل | بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : doc

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی

با عنوان:

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

 

مادرعصری زندگی می کنیم که عصرشگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است .با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوتر ها و تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکمی را بدون زیرساخت الکترونیکی قرن بیست و یکمی اداره کند.یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقیق ، صحیح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصمیم گیری شده و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت.

طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای اتوماسیون اداری کشور مارافراگرفته است وبسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیری این سیستمها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستمها ی اطلاعاتی تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در  بهبود تصمیم گیری  کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید .

خلاصه پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران (استانداری گیلان و حوزه ستادی) می باشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یک سیستم اتوماسیون جامع اداری مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارونتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری می باشد.

سیستم اتوماسیون اداری که با مشخصه هایی مانند تعدادنامه ها ی صادره ، تعداد نامه ها ی وارده ،ادراک ، ساعات استفاده  به عنوان متغیرمستقل و بهبود تصمیم گیری مدیران با مشخصه هایی مانند صحت،دقت،اقتصادی بودن،به هنگام بودن به عنوان متغیروابسته مطرح می باشد.

کلیدواژه:اتوماسیون،تصمیم گیری،مدیران،استانداران،سیستم گزارشات مدیریت،نقش استراتژیک اطلاعات،سیستم های اطلاعاتی.

روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدی بررد فرضیهای چهارگانه مذکور وجودنداشت.

پیشنهاد می گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

فهرست مطالب گرداوری شده به شرح ذیل میباشد:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول : کلیات تحقیق

  • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….۳
  • تبیین موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………….۴
  • اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………….۶

۴-۱ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۴-۱اهداف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………….۷

۲-۴-۱اهداف فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………….۸

۵-۱ سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۵-۱سوالات اصلی ……………………………………………………………………………………………………۸

۲-۵-۱سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………۸

۶-۱ تبیین فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………….۸

۷-۱ متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..۸

۸-۱ تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………..۹

خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………..۱۲

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

تصمیم گیری در سازمانها………………………………………………………………………………………۱۴

  • مدیریت در قرن ۲۱………………………………………………………………………………………………۱۶

۳-۲ نقش استراتژیک اطلاعات………………………………………………………………………………………۱۹

۴-۲ روش سیستمها و دیدگاه سیستمی……………………………………………………………………………..۲۰

۵-۲ چرخه حیات سیستم………………………………………………………………………… ……………………۲۲

۶-۲ اطلاعات …………………………………………………………………………………………… ……………… ۲۲

۷-۲ اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. … … … … … … … … … … … .. … … … … … …….۲۴

۸-۲ سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………..۲۴

۹-۲ طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………۲۵

۱۰-۲ سیستم های اطلاعاتی عمودی…………………………………………………………………………………..۲۶

۱۱-۲ تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ………………………………………………………………………………… ۲۵

۱۲-۲ کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی …………………………………………………………………………۲۷

۱۳-۲ طرح ریزی سازمان………………………………………………………………………………………………۲۸

۱۴-۲ سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها …………………………………………………………………………….۲۹

۱۵-۲ کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور……………………………………………………………….. ۳۳

۱۶-۲ مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………………..۳۶

۱۷- ۲سیستم های اطلاعاتی مدیریت ……………………………………………………………………………….۳۷

۱۸- ۲سیستم اطلاعات مدیریت ………………………………………………………………………………………۳۷

۱۹-۲ سیستم های اطلاعاتی سازمانی………………………………………………………………………………..۳۷

۲۰-۲ سیستم های میان سازمانی ………………………………………………………………………………………۳۸

۲۱-۲ سیستم های پشتیبانی تصمیم …………………………………………………………………………………..۳۸

۲۲-۲ سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری…………………………………………………………………………..۳۸

۲۳-۲ سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی…………………………………………………………………..۳۹

۲۴-۲ سیستم پردازش معاملات ………………………………………………………………………………………۴۰

۲۵-۲ هوش مصنوعی …………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲۶-۲ سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ………………………………………………………………۴۳

۲۷-۲ سیستم کارکنان دانشی………………………………………………………………………………………….۴۴

۲۸-۲ سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد ………………………………………………………………………….۴۵

۲۹-۲ سیستم های پشتیبانی عملیاتی…………………………………………………………………………………۴۵

۳۰-۲ سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………………………۴۶

۳۱-۲ ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………..۴۷

۳۲-۲ نقش فناوری اطلاعات در سازمان ………………………………………………………………………… ۴۷

۳۳-۲ طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………………………. ۴۸

۳۴-۲اتوماسیون  اداری…………………………………………………………………………………………………۴۹

۳۵-۲ مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………………….. ………..۴۹

۳۶-۲ارگونومی در مکانیزاسیون اداری …………………………………………………………………………..۵۰

۳۷-۲ بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………..۵۱

۳۸-۲ مجموعه نرم افزار های اتوماسیون …………………………………………………………………………۵۲

۳۹-۲ دستیابی به تعریفی بنیادین …………………………………………………………………………………..۵۲

۴۰-۲ سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….۵۴

۴۱-۲ نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری ……………………………………………………………..۵۵

۴۲-۲ سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….۵۶

۴۳-۲ نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار …………………………………………..۵۹

۴۴-۲ خود کار سازی ………………………………………………………………………………………………..۶۰

۴۵-۲ ضرورت تفکر برای آینده …………………………………………………………………………………..۶۱

۴۶-۲ بهبود کار و اتوماسیون ……………………………………………………………………………………….۶۱

۴۷-۲ تحقق دولت الکترونیک در ایران …………………………………………………………………………۶۳

۴۸-۲ اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی…………………………………………………………………………….۶۴

۴۹-۲ اتوماسیون فعالیتهای عمومی …………………………………………………………………………………۶۴

۵۰-۲ مزایای دولت الکترونیکی ……………………………………………………………………………………۶۵

۵۱-۲ نقد و بررسی تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………۶۵

خلاصه فصل ………………………………………………………………………………. …………………………….۷۱

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

۱-۳ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………۷۳

۲-۳ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………۷۳

۳-۳ جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق …………………………………………………………………….۷۴

۴-۳ نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………..۷۵

۵-۳ برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………..۷۵

۶-۳ معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………۷۵

۱-۶-۳ مصاحبه …………………………………………………………………………………………………..۷۵

۲-۶-۳  پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….۷۵

۷-۳ روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………۷۷

۸-۳ خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………..۷۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

۱-۴ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………۸۱

۲-۴  داده ……………………………………………………………………………………………………………..۸۱

۳-۴  اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….۸۱

۴-۴ سیستم های پردازش …………………………………………………………………………………………۸۳

۵-۴ تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………۸۳

۶-۴ جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………۸۴

تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………….۹۴-۸۴

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………۹۶

۲-۵ نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۹۷

۳-۵ پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………۹۷

محدودیت  ها …………………………………………………………………………….. …………………………۹۸

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………..۹۹

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳.

بخشی از منابع فارسی:

– ابراهیمی ، اردشیر ” بررسی عوامل موثر بر رشد دوره های کوتاه  مدت آموزشی مجتمع عالی آموزشی  و پژوهشی آذربایجان ” ( پایان نامه کارشناسی ارشد ) ، ( کرج ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ، ۱۳۸۴ )

  • امینی ، سیاوش ” مسائل سنجش در تحقیقات اجتماعی و بحثی درباره مقیاس گاتمن ” ( تهران ، نامه پژوهشکده ، سری یک ، شماره یک ، ۹۶-۸۵، بهار ۱۳۷۵ )

۳- ایران نژاد مهدی ” روش های تحقیق در علوم اجتماعی ” چاپ دوم ( تهران ، نشر مدیران ۱۳۸۲ )

۴- اتسلندر ، پتر ، روشهای تجربی تحقیق اجتماعی ” ترجمه بیژن کاظم زاده ، چاپ پنجم ، ( مشهد ،  معاونت فرهنگی استان قدس رضوی ، ۱۳۷۱ )

۵- بک هارد ، ریچرد ، وندی پریتچارد ” میدریت تحولات و نو آوری ” ترجمه مهدی ایران نژاد  پایریزی ، ( تهران ، نشر مدیران ، ۱۳۸۷ )

  • بهان ، کیت ، هولمز ، دیانا ، ” آشنایی با تکنولوژی اطلاعات ” ترجمه مجید آذرخش ، جعفر مهرداد ، ( تهران ، سمت ، ۱۳۷۷ )
  • بهشتیان ، مهدی و حسین ابوالحسنی ” سیستم های اطلاعاتی مدیریت ” ( تهران ، شرکت پردیس ۱۳۸۷ )
  • پارکینسون و رستوم جی ” مهارتهای مدیریت ” ترجمه ایران نژاد پاریزی ، تهران ، نشر ازده، ۱۳۷۶ .
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *