پرشیا فایل | دانلود رایگان بررسی ارزیابی کار و زمان برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

دانلود رایگان بررسی ارزیابی کار و زمان برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران

  • تعداد دانلود : 15
  • فرمت فایل : doc

دانلود رایگان پایان نامه تحصیلی کارشناسی در رشته مدیریت صنعتی
با عنوان:
بررسی ارزیابی کار و زمان برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران

دانلود رایگان بررسی ارزیابی کار و زمان برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران

چکیده پژوهش بررسی ارزیابی کار و زمان برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران به شرح ذیل میباشد:

موضوع مورد بحث در این تحقیق بررسی ارزیابی کاروزمان خط تولید برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران می باشد. آنچه که درباره اهمیت موضوع می توان به آن اشاره کرد ، تحقق اهداف ارزیابی روش و کارسنجی به عنوان فنون ارزیابی کار است که می تواند از موارد کاربرد تحقیق حاضر باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی خط تولید برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران به منظور محاسبه زمان تولید  محصول در یک دوره کاری می باشد . که برای تحقق این هدف در فصل اول سه سوال مطرح شده است که عبارتند از :

  • نسبت زمان حمل و نقلها به زمان کل فعالیتها چقدر است ؟
  • نسبت زمان عملیاتها به زمان کل فعالیتها چقدر است ؟
  • زمان لازم برای تولید محصول از ابتدا تا انتها چقدر است ؟

در فصل سوم روشهای گرد آوری اطلاعات آمده است و در فصل چهارم به پاسخ سوالات پرداخته شده است و در فصل پنجم نیز نتایج  تحقیق و پیشنهادات آورده شده است از لحاظ روش مورد استفاده این تحقیق از نوع توصیفی می باشد و چون این تحقیق در شرایط واقعی صورت  گرفته است از نوع مطالعه میدانی و از نوع پیمایشی می باشد.

روش های جمع آوری اطلاعات مشاهده مستقیم و مصاحبه بوده است و برای تکمیل بحثهای تئوریک از روش کتابخانه ای نیز استفاده شده است .

کلیدواژگان: ارزیابی کار و زمان برج تقطیر ، کارسنجی ، ارزیابی ، خط تولید.

اهمیت و کاربرد تحقیق

از آنجا که ارزیابی کار وسیله ای مستقیم برای افزایش بهره وری می باشد، لذا اهمیت و ضرورت توجه بکارگیری آن امری روشن و واضح است . در واقع مزایای بکار گیری ارزیابی کار بعنوان یک روش سیستماتیک و علمی برای بهبود مستمر که از طریق روش سنجی ( به منظور ساده سازی و موثر کردن و  اقتصادی تر کردن روشهای انجام کار ) و کار سنجی ( به منظور تعیین مدت زمان لازم برای انجام یک کار ) به بهره وری بیشتر منجر می شود ، بیان کننده اهمیت بسیار زیاد آن می باشد.

تحقق اهداف ارزیابی روش و کار سنجی به عنوان فنون ارزیابی کار می تواند از موارد کاربرد تحقیق حاضر باشد که این اهداف به طور خلاصه عبارتند از اصلاح و بهبود فرایند ها و روشها و متعادل کردن فرآیند تولید ، صرفه جوئی در کار انسانی و کاهش خستگیهای غیر لازم ، بهبود استفاده از منابع مختلف از جمله مواد ، ماشین آلات و نیروی انسانی ، ایجاد شرایط محیطی بهتر برای انجام کار جسمانی ، تنظیم استانداردهای زمانی برای انجام کار و حذف زمان غیر موثر و . .

فهرست مطالب گرداوری شده:

عنوان …………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………….

فصل اول – کلیات تحقیق

پیشگفتار ………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۳

تعریف موضوع تحقیق ……………………………………………………………………… ۴

اهمیت و کاربرد تحقیق …………………………………………………………………….. ۴

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۵

سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………… ۶

روش تحقیق …………………………………………………………………………………… ۶

تعریف واژه های عملیاتی تحقیق ………………………………………………………… ۶

خلاصه مباحث فصول آینده ……………………………………………………………… ۹

فصل دوم – ادبیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۱۰

بخش یک : مباحث نظری تحقیق …………………………………………………………. ۱۰

مقدمه ای بر مطالعه کار …………………………………………………………………….

مطالعه کار ( ارزیابی کار وزمان ) ………………………………………………………. ۱۳

روش سنجی ( ارزیابی روش ) ………………………………………………………….. ۱۴

کار سنجی (اندازه گیری کار ) ……………………………………………………………. ۱۴

رابطه فنون ارزیابی کار با یکدیگر ………………………………………………………. ۱۵

معرفی عوامل تشکیل دهنده زمان تولید ………………………………………………. ۱۶

مراحل ارزیابی کار و زمان ……………………………………………………………….. ۱۷

انتخاب شغل مورد ارزیابی ……………………………………………………………….. ۱۸

ثبت ….……………………………………………………………………………………………. ۱۹

بررسی انتقادی ……………………………………………………………………………….. ۲۳

ایجاد روشهای اصلاح شده ( جدید ) …………………………………………………… ۲۶

تعریف و تعیین روش جدید ………………………………………………………………. ۲۷

برقراری یا استقرار روش جدید …………………………………………………………. ۲۷

نگهداری یا ابقاء روش جدید ………………………………………………………………. ۲۸

زمان سنجی ……………………………………………………………………………………. ۲۸

اهداف زمان سنجی ………………………………………………………………………….. ۲۹

روشهای مختلف زمان سنجی ……………………………………………………………. ۳۰

مراحل اساسی فرایند زمان سنجی ……………………………………………………… ۳۱

زمان سنجی با استفاده از کرنومتر …………………………………………………….. ۳۲

مراحل زمان سنجی به وسیله کرنومتر ……………………………………………….. ۳۲

تعیین زمان نرمال ……………………………………………………………………………. ۳۷

محاسبه و تخصیص بیکاریهای مجاز …………………………………………………. ۳۷

محاسبه زمان استاندارد …………………………………………………………………… ۳۸

انواع سیستمهای تولید و طبقه بندی آنها ……………………………………………… ۳۸

انواع طرحهای استقرار ……………………………………………………………………… ۴۱

بخش دوم : تاریخچه تولید ………………………………………………………………… ۴۶

تاریخچه شرکت بهفام شیمی تهران ……………………………………………………. ۵۰

نحوه آموزش نیروی انسانی در شرکت بهفام شیمی …………………………….. ۵۰

کیفیت خط تولید در شرکت بهفام شیمی ……………………………………………… ۵۰

نگه داری و تعمیرات در شرکت بهفام شیمی ………………………………………… ۵۱

بخش سوم : تحقیقات کاربردی ………………………………………………………….. ۵۳

خلاصه مباحث فصل ……………………………………………………………………….. ۵۸

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۵۹

انواع تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۶۰

مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی ………………………………………………….. ۶۴

روشهای جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………. ۶۵

خلاصه مباحث فصل ……………………………………………………………………….. ۷۶

فصل چهارم – داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۷۷

شرح فعالیت هایی که در شرکت بهفام شیمی تهران صورت می گیرد ………. ۷۷

نمودارهای گردشی فرآیند ………………………………………………………………… ۸۱

شرح زمان انجام فعالیت ها ……………………………………………………………….. ۸۶

پاسخ سوالات تحقیق ………………………………………………………………………… ۸۷

تعریف تقطیر و انواع ان ……………………………………………………………………. ۸۹

سینی های مورد استفاده در برج تقطیر ……………………………………………….. ۹۱

تعریف پمپ و انواع آن ……………………………………………………………………… ۹۲

خلاصه مطالب فصل ………………………………………………………………………… ۹۷

فصل پنجم – نتایج تحقیق و پیشنهادها

مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۹۸

نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۹۸

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………. ۹۸

فهرست منابع ………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

 

فهرست اشکال

عنوان …………………………………………………………………………………………….. صفحه

شکل شماره (۱-۱-۲) نقش مطالعه روش و زمان سنجی در افزایش بهره وری تولید ۱۵

شکل شماره ( ۲-۱-۲)عوامل تشکیل دهنده زمان تولید ………………………….. ۱۶

شکل شماره (۱-۴) دستگاه تقطیر معمولی …………………………………………… ۸۹

 

فهرست جداول

عنوان ……………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول شماره (۱-۱-۲) علائم پایه در رسم نمودار عملیات ……………………… ۲۱

جدول شماره (۲-۱-۲) علائم ترکیبی در رسم نمودار عملیات …………………. ۲۲

جدول شماره (۳-۱-۲) سایر علائم نمودار فرایند جریان ……………………….. ۲۳

 

فهرست نمودار

عنوان…………………………………………………………………………………………….. صفحه

نمودار شماره (۱-۴) نمودار گردشی فرایند …………………………………………. ۸۲

نمودار شماره ( ۲-۴) نمودار گردشی فرایند ………………………………………… ۸۳

نمودار شماره (۳-۴) نمودار گردشی فرایند …………………………………………. ۸۴

نمودار شماره (۴-۴) نمودار گردشی فرایند …………………………………………. ۸۵

 

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *