پرشیا فایل | امامت از دیدگاه شیعه اثنی عشری، اسماعیلیه و فرقه اشاعره | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

امامت از دیدگاه شیعه اثنی عشری، اسماعیلیه و فرقه اشاعره

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 3mb
  • تعداد برگه: 150

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات (فلسفه و حکمت اسلامی)
با عنوان:

بررسی امامت از دیدگاه شیعه اثنی عشری، اسماعیلیه و فرقه اشاعره

بررسی امامت از دیدگاه شیعه اثنی عشری، اسماعیلیه و فرقه اشاعره

چکیده پژوهش بررسی امامت از دیدگاه شیعه اثنی عشری، اسماعیلیه و فرقه اشاعره :

هدف ما در این رساله بررسی مسئله امامت از دیدگاه شیعه اثنی عشری، اسماعیلیه و فرقه اشاعره می باشد. آنچه که در این رساله دارای اهمیت می باشد این است که دو فرقه ی اثنی عشری و اسماعیلیه از نظر اعتقادی بسیار به هم نزدیک و وجوه مشترک آن ها بیش از موارد اختلاف است، نزدیکی فکری آن ها در مسائلی چون وجوب و ضرورت امام، عصمت امام، وظایف و شئون امام و همچنین مسئله ولایت مورد انکار هیچکس نیست. اما اشاعره که فرقه ای از اهل سنت است اختلاف قابل توجهی با این دو فرقه ی شیعی دارد به طوری که رویکرد اشاعره به امامت رویکردی فرع انگارانه است نه اعتقادی و امامت از نگاه آنان واجب کفایی است، در کل اشاعره امامت را به عنوان یک قضیه ی مصلحتی باور دارند و آن را جزء فروع دین دانسته و به افعال مکلفین برگردانده اند، لذا در نظر آنان وجوب امامت شرعی است و شخص واجد الشرایط، از سوی مسلمانان به امامت برگزیده می شود.

واژه های کلیدی: امامت، شیعه اثنی عشری، اسماعیلیه، اشاعره.

شرح و بیان مسئله پژوهشی :

امامت مربوط به زمان گذشته فقط نیست بلکه مسئله حیاتی آن زمان و این زمان وهمه زمانهاست، به همین جهت در طول تاریخ اسلام همواره مورد بحث و مناظره بوده و یکی از مباحث مهم علم کلام به شمار می رود . بنابر این امامت یک مسئله فرعی وغیر ضروری نیست بلکه شناخت صفات امام بر حق ومصادیق آن بسیار مهم وسرنوشت ساز است.از دیدگاه شیعه امامت یکی از مباحث مهم اعتقادی است که جزءمسائل کلامی واصول اعتقادی بعد از نبوت به شمار می آید، هرچند که بسیاری از فرقه های اهل سنت آن را جزء فروع دین دانسته اند . در این رساله هدف ما بررسی مسئله امامت از منظر سه فرقه مسلمان یعنی شیعه اثنا عشری، اسماعیلیه، و اشاعره می باشد. تا در نهایت به یک تصویر واضح از جایگاه امامت از دیدگاه علما ومتکلمان این سه فرقه برسیم.

فهرست مطالب:

مقدمه ۱

فصل اول:کلیات

۱-۱- شرح و بیان مسئله پژوهشی ۳

۱-۲- اهمیت وارزش تحقیق ۳

۱-۳-فرضیه تحقیق ۴

۱-۴- اهداف تحقیق مورد نظر ۴

۱-۵- معانی امامت در لغت ۴

۱-۶- امامت دراصطلاح ۵

۱-۷-خلافت یا امامت ۸

۱-۸ – امامت از اصول یا فروع(فقهی یاکلامی) ۱۰

۱-۹-مسئله امامت از دیدگاه قرآن ۱۲

۱-۱۰-معرفت وشناخت امام ۱۵

۱-۱۱-تشبیه امام به قلب ۱۷

فصل دوم:بررسی مسئله امامت از دیدگاه شیعه اثنی عشری

۲-۱-بررسی مفهوم واژه شیعه ۱۹

۲-۲-ظهورشیعه ۲۰

۲-۳- شیعه اثنی عشری ۲۲

۲-۴-تحلیل معنای رافضیه ۲۳

۲-۵-ضرورت وجود امام ۲۵

۲۵-۱-ضرورت وجود امام از نظر ابن سینا ۲۷

۲-۵-۲- ضرورت وجود امام از نظر سید مرتضی ۲۷

۲-۶-دلایل عقلی نصب امام ۲۸

۲-۶-۱-بررسی قاعد لطف به عنوان مهمترین دلیل عقلی نصب امام ۲۸

معنی لطف و اقسام آن ۲۹

دیدگاه علامه حلی در باب لطف ۳۰

نظر شیخ مفید در باب لطف ۳۱

نظر علامه طباطبایی در باب لطف ۳۲

نظر شهید مطهری در باب لطف ۳۳

تقریری بر برهان قاعده امکان اشرف ۳۴

ضرورت وجود انسان کامل از نظر سهروردی ۳۵

تفاوت قاعده لطف و قاعده امکان اشرف ۳۶

۲-۷- دلایل نقلی نصب امام ۳۸

۲-۸- وجود نصب امام از جانب خداوند ۴۳

دیدگاه شیعه اثنی عشری در باب ضرورت نصب امام بر خداوند ۴۳

۲-۹- عصمت امام ۴۵

۲-۹-۱- اثبات عصمت ۴۶

۲-۹-۲- دیدگاه علامه حلی در باب عصمت ۴۸

۲-۹-۳- دیدگاه لاهیجی در باب عصمت ۴۹

۲-۹-۴- عصمت امام از نظر شیخ صدوق ۵۰

۲-۹-۵- دیدگاه سید مرتضی در باب عصمت ۵۱

۲-۱۰- علم امام ۵۲

۲-۱۰-۱مسئله عام غیب امام ۵۵

۲-۱۰-۲- منابع علم امامان ۵۷

۲-۱۱- امام تأویل کننده آیات قرآن ۶۰

۲-۱۲-سایر صفات امام ۶۱

۲-۱۳- امام موعود شیعه اثنی عشری ۶۴

۲-۱۳-۱- غیبت امام ۶۵

۲-۱۳-۲-غیبت امام هم لطف است ۶۶

۲-۱۳-۳-استدلال شیخ صدوق بر وجود امام غایب ۶۸

۲-۱۳-۴- بررسی دیدگاه متکلمان در مورد سبب غیبت ۷۰

۲-۱۴- دلیل ذکر نشدن اسامی ائمه در قرآن ۷۱

فصل سوم:بررسی امامت از دیدگاه اسماعیلیه

۳-۱- اسماعیلیه ۷۴

۳-۲- گوشه ای از زندگی اسماعیل بن جعفر ۷۶

۳-۳- گوشه ای از زندگی محمد بن اسماعیل ۷۶

۳-۴- اسامی متعدد اسماعیلیه ۷۷

۳-۵- فرقه های مختلف اسماعیلیه ۷۸

۳-۶- امامت از نظر اسماعیلیه ۸۱

۳-۷- دیدگاه اسماعیلیه در باب چگونگی تعیین امام ۸۴

۳-۸- دلایل ضرورت انتخاب امام از جانب خداوند ۸۶

۳-۹- دیدگاه اسماعیلیه درباب عصمت امام ۸۸

۳-۱۰- تأویل ۸۹

۳-۱۰-۱- دیدگاه حمیدالدین کرمانی در باب تأویل ۹۱

۳-۱۰-۲- فواید امر تأویل و اسماعیلیه ۹۳

۳-۱۱- مسأله بداء ۹۴

۳۱۲- سلسله مراتب دعوت از نظراسماعیلیه ۹۷

۳-۱۳- امام صامت و ناطق ۱۰۱

۳-۱۴- تقسیم بندی امام به امام مستقر و مستودع ۱۰۲

۳-۱۵- وظایف پیروان اسماعیلیه در برابر امامان ۱۰۳

۳-۱۶- نظر اسماعیلیه در باب ظهور ۱۰۵

فصل چهارم:بررسی مسئله امامت از دیدگاه اشاعره

۴-۱- اهل سنت و مسئله خلافت ۱۰۸

۴-۲- صحابه و جریان مرجعیت دینی بعد از پیامبر(ص) ۱۱۰

۴-۳- شکل گیری مکتب اشاعره ۱۱۲

۴-۴- ابوالحسن اشعری و سیر مکتب اشاعره ۱۱۴

۴-۵- نگاهی کوتاه به اصول عقاید اشاعره ۱۱۷

۴-۶- تعریف امامت از نگاه متکلمان اشاعره ۱۲۱

۴-۷- دیدگاه اشاعره درباب نصب امام ۱۲۲

۴-۷-۱- بررسی نظر قاضی ابوبکر باقلانی در مورد چگونگی تعیین امام ۱۲۴

۴-۸- اهل حل وعقد چه کسانی هستند؟ ۱۲۷

۴-۹ وظایف امامت از دیدگاه متکلمان اشاعره ۱۲۸

۴-۱۰- دیدگاه اشاعره در باب علم امام ۱۳۰

۴-۱۰- شاخصه های امام از نظر اشاعره ۱۳۰

۴-۱۱- نظر اشاعره در مورد عزل خلیفه فاسق و ستمکار ۱۳۲

نتیجه گیری ۱۳۵

منابع و مآخذ ۱۳۷

متون فارسی قابلیت کپی برداری دارد

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *