پرشیا فایل | ارزیابی عملکرد در سازمانهای بیمه-پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

ارزیابی عملکرد در سازمانهای بیمه-پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

  • تعداد دانلود : 10
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 526kb

دانلود رایگان پایان نامه رشته مدیریت

با عنوان:

 ارزیابی عملکرد در سازمانهای بیمه

ارزیابی عملکرد در سازمانهای بیمه-

 

کلیدواژه:عملکرد سازمانی،صنعت بیمه،پایان نامه مدیریت،کارشناسی ارشد،

خلاصه پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

شرکت های بیمه باید عملکرد موففیت امیزی در انجام اهداف خود داشته باشند آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تاچه حد در جهت رسیدن به این اهداف و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست ،برای مدیران و سازمان ها اهمیت فراوانی دارد.ادامه حیات وفعالیت سازمان را ،توانایی رقابت واتخاذ مناسب ترین سیاست در مقابل تغییرات محیطی تعیین می کند یکی از موثرترین روش های مورد استفاده سازمان ها در این خصوص ،استفاده از  ارزیابی عملکرد برای تعیین نقاط ضعف وقوت سازمان جهت رفع انها و نقاط قوت انها جهت بهبود می باشد ارزیابی و مدیریت عملکرد علاوه بر کمک به سازمان برای افزایش توانایی رقابت ،در تعیین وپیاده سازی استراتژی ها نیز نقش بر جسته ای را ایفا می کند در این راستا،داشتن الگویی جهت ارزیابی عمکرد استراتژی سازمان ضروری است ویکی از این روش ها کارت امتیازی متوازن است که برای اولین بار برای  ارزیابی عملکرد سازمان ها معرفی شد به عنوان یکی از روش های برای برنامه ریزی استراتژیک  به گونه ای که قابل پیاده سازی باشد مطرح است وکارت امتیازی متوازن یک مفهوم مدیریتی میباشد که به همه مدیران در همه سطوح کمک میکند تا بتوانند فعالیت های کلیدی خود را کنترل کنند این پروژه به دنبال ارایه یک  مدل مناسب برای  ارزیابی عملکرد در سازمان هایی ،مثل سازمان بیمه  می باشد

فهرست مطالب گرداوری شده در این پژوهش به شرح ذیل میباشد:

چکیده……………………………………………………………………………………………………         ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱.۱مقد مه……………………………………………………………………………………………….        ۳

۱-۲. تعریف مسئله و بیان موضوع تحقیق………………………………………………………………         ۳

۱-۳ . تعاریف کلیدی …………………………………………………………………………………..          ۴

۱-۴ .ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………          ۴

۱-۵. سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..          ۵

۱-۶. فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………          ۵

۱-۷. اهداف اساسی از انجام تحقیق………………………………………………………………………         ۶

۱-۸ . نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق……………………………………………………………….         ۶

۱-۹. جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق……………………………………………………………………………         ۶

۱-۱۰. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………..       ۶

۱-۱۱. روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………        ۶

۱-۱۲-۱. تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………           ۶

۱-۱۲-۲. تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………..             ۷

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق


۲-۱-۱.تعاریف…………………………………………………………………………………………………..        ۱۱
۲-۱. ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………..        ۱۱

۲-۱-۲. دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد………………………………………………..        ۱۲

۲-۱-۳. تاریخچه ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………        ۱۲

۲-۱-۳-۱. ارزیابی عملکرد در ایران……………………………………………………………………        ۱۳

۲-۱-۴. ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد…………………………………………………………….        ۱۳

۲-۱-۵. ویژگی های نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کار آمد…………………………………………….        ۱۴

۲-۲. مدل های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………….        ۱۴

۲-۲-۱. مدل های اندازه گیری عملکرد…………………………………………………………….     ۱۴

۲-۲-۱-۱. مدل سینک و تاتل……………………………………………………………………………..        ۱۵

۲-۲-۱-۲. ماتریس عملکرد(۱۹۸۹)…………………………………………………………………………….        ۱۶
۲-۲-۱-۳. هرم عملکرد(۱۹۹۱) ……………………………………………………………………….        ۱۶

۲-۲-۱-۴. تحلیل ذی نفعان(۲۰۰۱)…………………………………………………………………………..      ۱۷

۲-۲-۱-۵. چارچوب مدوری و استیپل(۲۰۰۰)…………………………………………………………         ۱۸

۲-۲-۱-۶. الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد………………………………………………….         ۱۹

۲-۲-۲-۷. کارت امتیازی متوازن……………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۲-۱-۸. مدل تعالی سازمانی اروپا…………………………………………………………….. ……۲۰

۲-۲-۱-۹-مدل دمینگ………………………………………………………………………………………… …..   ۲۱

۲-۲-۱-۱۰. مدل مالکولم بالدریج……………………………………………………………………………        ۲۱

۲-۲-۱-۱۱. مدل تعالی در کسب وکار………………………………………………………………………………

۲۱   ۲-۳. بررسی سیستم ارزیابی عملکرد وانتخاب مناسب ترین سیستم…………………………….        ۲۲


۲-۴. معرفی مدل کارت امتیازی متوازن………………………………………………………….     

      ۲۵۲-۳-۱. دلایل انتخاب کارت امتیازی متوازن…………………………………………………          ۲۳

۲-۴-۱. روش امتیازی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد……………………..            ۲۸

۲-۴-۲.منظرهای روش امتیازی متوازن…………………………………………………………………          ۲۹

۲-۴-۲-۲. منظر مشتری……………………………………………………………………………          ۲۹

۲-۴-۲-۳. منظر فرایندهای داخلی کسب  و کار……………………………………….           ۲۹

۲-۴-۲-۴.منظر یادگیری و رشد………………………………………………………………….           ۳۰

۲-۴-۳. روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد………………………….            ۳۰

۲-۴-۴. چرا استراتژی ها در عمل پیاده نمی شوند؟………………………………………………      ۳۱

۲-۴-۴-۱.مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی………………………………………………..             ۳۲

۲-۴-۴-۲. مانع مربوط به عدم  هم سویی کارکنان با استراتژی……………………………..             ۳۲

۲-۴-۴-۳. مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد………………………………………………              ۳۳

۲-۴-۴-۴.مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم…………………………………………………..              ۳۳

۲-۴-۵.بر طرف کردن موانع اجرای استراتژی به کمک روش ارزیابی متوازن………………………         ۳۳

۲-۴-۵-۱. بر طرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی……………………………………….              ۳۳

۲-۴-۵-۲. برطرف کردن مانع مربوط به عدم هم سویی کارکنان…………………………………….            ۳۴

۲-۴-۵-۳ . بر طرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم……………………………..         ۳۴

۲-۴-۵-۴. برطرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد……………………….       ۳۵

۲-۴-۶. توازن در ارزیابی متوازن……………………………………………………………….            ۳۵

۲-۴-۶-۱. توازن بین سنجه های مالی و غیر مالی………………………………………….           ۳۵


۲-۴-۶-۳. توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت……………………………………..       ۳۶
۲
-۴-۶-۲. توازن بین ذی نفعان داخلی و خارجی…………………………………..          ۳۵

۲-۴-۶-۴. توازن بین شاخص های هادی و توابع عملکرد……………………………..       ۳۶

۲-۴-۷. نقشه استراتژی………………………………………………………………………………       ۳۶

۲-۴-۷-۱. وجوه نقشه استراتژی………………………………………………………………………..       ۳۸

۲-۵.سیستم جامع مدیریتی کارت امتیازی متوازن……………………………………………        ۳۹

۲=۵=۱. سیستم جامع مدیریت کارت امتیازی متوازن برای متصل ساختن استراتژی به عملیات……….       ۳۹

۲-۵-۱-۱. مرحله نخست : تنظیم استراتژی………………………………………………………….   ۳۹

۲-۵-۱-۲. مرحله دوم :برنامه ریزی استراتژیک………………………………………..                   ۴۱

۲-۵-۱-۳. مرحله سوم : هم سویی سازمان با استراتژی…………………………..           ۴۲

۲-۵-۱-۴. مرحله چهارم:برنامه ریزی عملیات……………………………………..              ۴۲

۲-۵-۱-۵. مرحله پنجم:کنترل،نظارت و یادگیری………………………………                    ۴۳

۲-۵-۴-۶. مرحله ششم :سنجش و ساز گار کردن استراتژی………………………….                    ۴۳

۲-۵-۲. سنگ بنای موفقیت…………………………………………………………………..                    ۴۳

۲-۵-۳. حمایت مدیریت ارشد……………………………………………………….                   ۴۳

۲-۵-۳. مدیریت پروژه……………………………………………………………                     ۴۴

فصل سوم: روش تحقیق 

۱-۳. بیان مسئله و هدف پژوهش  ……  ……………………………………………..۴۸

۳-۳. تاریخچه بیمه ایران…………………………………………………………  …….۴۹


۳-۵.جمعیت آماری …………………………………………………………………

     ۵۲۳-۴. وظایف و اختیارات……………………………………………….               ۵۲

۳-۶. شیوه نمونه گیری………………………………………………………….      ۵۲

۳-۷. روش محاسبه حجم نمونه………………………………………   . ……………      ۵۲

۳-۸. محاسبات مربوط به پژوهش………………………………………………..      ۵۳

۳-۹.فرضیه ها………………………………………………………… …………………..       ۵۸

۳-۹-۱. آزمون فرض وجه مالی …………………………………………………………      ۵۸

۳-۹-۲.آزمون فرض وجه مشتری………………………………………………………          ۵۹

۳-۹-۳.آزمون فرض وجه فرایندهای داخلی…………………………………  ……………         ۶۰

۳-۹-۴. آزمون فرض وجه رشد ویادگیری………………………………… ……………….       ۶۰

۳-۱۰. نتایج آزمون مربوط به چهار وجه کارت امتیازی متوازن………………………….           ۶۱

۳-۱۱. نتایج پس از فرضیه ها………………………………………………………………………………    ۶۱

۳-۱۲. ویژگی های فردی و اجتماعی نمونه…………………………………………………………..      ۶۳

۳-۱۲-۱. جنسیت افراد جامعه………………………………………………………………………        ۶۳

۳-۱۲-۲. سطح تحصیلات…………………………………………………………………………..         ۶۴

۳-۱۲-۳.میزان سن………………………………………………………………………………..      ۶۴

۳-۱۲-۴. سابقه کاری ……………………………………………………………………………….       ۶۶

 

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۴-۱. مقدمه………………………………………………………….  ……………………..          ۶۸

۴-۲. برنامه پیاده سازی اهداف استراتژیک…………………………………………..             ۶۸

۴-۳. پیشنهادات………………………………………………………………………. ………………….       ۷۰

۴-۴. پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………..       ۷۱

۵-۴. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………        ۷۱

۵-۴. منابع……………………………………………………………………………………………….    ۷۳                                                                           فهرست جداول

 

جدول۳-۱. سوالات وجه مالی ………………………………………………………………………………..       ۵۴
جدول۳-۲. محاسبات وجه مالی ……………………………………………………………………………….       ۵۵

جدول ۳-۳.انحراف معیار و میانگین وجه مالی …………………………………………………………………….       ۵۵

جدول ۳-۴. سوالات وجه مشتری ……………………………………………………………………………..       ۵۵

جدول ۳-۵. محاسبات وجه مشتری ……………………………………………………….       ۵۶

جدول ۳-۶ . انحراف معیار و میانگین وجه مالی………………………………………………………      ۵۶

جدول ۳-۷. سوالات وجه فرایندهای داخلی……………………………………………………………       ۵۶

جدول ۳-۸. محاسبات وجه فرایندهای داخلی ………………………………………………       ۵۷

جدول ۳-۹ . انحراف معیار و میانگین فرایندهای داخلی ………………………………………       ۵۷

جدول ۳-۱۰ .سوالات وجه رشد و یادگیری…………………………………………………..       ۵۷

جدول ۳-۱۱ .محاسبات وجه رشد و یادگیری ………………………………………       ۵۸

جدول ۳-۱۲ . انحراف معیار و میانگین وجه رشد و یاد گیری …………………………….    ۵۸

جدول ۳-۱۳ .نتایج آزمون فرض ………………………………………………….    ۶۱

جدول ۳-۱۴ .توزیع فراوانی ارزیابی پاسخ گویان نسبت به متغیر جنسیت …………………………….    ۶۳

جدول ۳-۱۵ . توزیع فراوانی ارزیابی پاسخ گویان نسبت به سطح تحصیلات …………..             ۶۴

جدول ۳-۱۶ . توزیع فراوانی ارزیابی پاسخ گویان نسبت به میزان سن……………….         ۶۵

جدول ۳-۱۷. توزیع فراوانی ارزیابی پاسخ گویان نسبت به میزان سابقه کاری……………………………     ۶۶

   شکل ۲-۱هفت شاخص عملکرد ……………………………………………………………………….      ۱۵       

شکل ۲-۲ . ماتریس ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………     ۱۶

شکل ۲-۳ .هرم عملکرد   …………………………………………………………………..  .         ۱۷

شکل ۲-۴ . مدل تحلیل ذی نفعان…………………………………………………………..            ۱۸

شکل ۲-۵ .متد ممیزی و ارتقاءسیستم عملکرد………………………………………….  ………    .۱۹

شکل ۲-۶ . نمای کلی معیارها  …………………………………………………………………..            ۲۱

شکل ۲-۷ .هرم تعدیل یافته کانجی………………………………………………………………..        ۲۲

شکل ۲-۸ . مقایسه سیستم های اندازه گیری عملکرد …………………………………….         ۲۵

شکل ۲-۹ .رابطه علت و معلولی درارزیابی متوازن…………………………………………..     ۲۷

شکل ۲-۱۰ . مدل عمومی روش امتیازی متوازن ……………………………………                 ۲۵

شکل ۲-۱۱ .موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی………………………………………..  ۳۲

شکل ۲-۱۲. نقشه استراتژی ..……………………………………………………………………..     ۳۷

شکل۲-۱۳. سیستم مدیریتی جامع:متصل ساختن استراتژی به عملیات……………………       ۴۰

شکل ۳-۱. نمودار ستونی پاسخ گویان نسبت به متغیر جنسیت …………………………….          ۶۳

شکل ۳-۲. نمودار ستونی پاسخ گویان نسبتبه سطح تحصیلات  ……………………………..              ۶۴

شکل۳-۳. نمودار ستونی پاسخ گویان نسبت به میزان سن  …………………………………….                ۶۵

شکل ۳-۴. نمودار ستونی پاسخ گویان نسبت به میزان سابق کاری  ……………………….            ۶۶

قسمتی از منابع فارسی:

پرهیزگار، محمد مهدی،«مطالعه ارزیابی عملکرد پروژه های کلان با رویکرد کارت امتیازی متوازن(موردی پروژه های سد سازی)»، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه،۱۳۸۹

[۲] بهمن پور ،محمد،«ارزیابی عملکرد شرکت تولیدی و صنعتی ساحل مازند گاز با استفاده از مدل تعالی سازمان»، اولین همایش ملی مدیریت،۱۳۸۹

[۳] «ارزیابی فضای کسب وکار صنعتی ایران در حمایت از بخش خصوصی با رویکرد کارت امتیازی متوازن»، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)، جلد ۲۱ شماره ۲، صفحات ۳۷-۵۲

[۴]  شاهبندرزاده ،محمد ،« تدوین مدلی به منظور شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های ارزیابی استراتژیک سیستم بانکی با استفاده از رویکرد جدید به مدل کارت امتیاز متوازن »، نشریه: فرهنگ مدیریت  ،دوره: ۵، شماره: ۱۶ ،۱۳۸۸

 

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *