پرشیا فایل | ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام

 • تعداد دانلود : 0
 • فرمت فایل : doc
 • حجم فایل : 1.61mb

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی

با عنوان:

ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران: با استفاده از تئوری ارزش حدی

ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام

خلاصه پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

اندازه‌گیری ریسک بازار مسأله‌ای است که از دیرباز ذهن محققان را به خود مشغول ساخته است. در این زمینه رویکردهای مختلفی ارائه شده است. این رویکردها را می‌توان بر اساس تکنیک‌های آماری مورد استفاده در سه طبقه رویکردهای پارامتریک، نیمه‌پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم‌بندی نمود به‌ طوری ‌که اغلب سنجه‌های ریسک[۱] در قالب این رویکردها، ریسک را انداه‌گیری می‌نمایند. در میان سنجه‌های مختلف ریسک، ارزش در معرض خطر[۲] ، یک سنجه‌ای نوظهور است. در این تحقیق عملکرد ارزش در معرض خطر پارامتریک در پیش‌بینی ریسک شاخص بازدهی نقدی بورس اوراق بهادار تهران و سکه بهار آزادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نتایج حاصل از پس‌آزمایی[۳] مدل‌های ارزش در معرض خطر در این مطالعه حاکی از اینست که اولاً مدل‌هایی که پویایی‌های بازده و نوسانات بازده را در نظر می‌گیرند، نسبت به سایر مدل‌ها عملکرد بهتری دارند. در تحقیق پیش روی، این مدل‌ها به ترتیب شامل مدل‌های خودبازگشتی- میانگین متحرک[۴] و مدل‌های خودبازگشتی مشروط بر ناهمسانی واریانس[۵] می‌باشد. ثانیاً مدل‌هایی که در برازش توزیع پارامتریک به داده‌ها دارای انعطاف می‌باشند عملکرد بسیار بهتری نسبت به سایر مدل‌ها از خود نشان می‌دهند. در این مطالعه مدل فراتر از آستانه[۶] در شمار این مدل‌ها قرار دارد.

از طرفی متوسط زمان انتظار برای یک شاخص که نشانگر بازدهی روزانه پایین‌تر از آستانه ۰۱/۰ می‌باشد ۳ روز و همچنین برای یک دوره زمانی ثابت، احتمال مشاهده حداقل بازدهی روزانه بالا‌تر از آستانه ۰۱/۰- برای یک روز آینده حدود ۲۷% می‌باشد.

کلید واژه: متوسط زمان انتظار، بازدهی حدی، تئوری ارزش فرین، ارزش در معرض خطر، رویکردهای پارامتریک، ریسک،بازار سکه بهار آزادی،بازار سهام.

 

فهرست مطالب گرداوری شده در این پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

چکیده تحقیق.. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسأله اساسی تحقیق ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶

۱-۴- اهداف تحقیق ۷

۱-۵- هدف کاربردی ۸

۱-۶- سؤالات تحقیق ۸

۱-۷- فرضیه‏های تحقیق ۸

۱-۸- متغیرهای تحقیق ۹

۱-۹- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) ۹

۱-۱۰- محدودیت‌های تحقیق ۹

۱-۱۱- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۹

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۲

۲-۱-۱- مفهوم ریسک… ۱۲

۲-۱-۲- مدیریت ریسک… ۱۳

۲-۲- ارزش در معرض ریسک ۱۳

۲-۲-۱- دلایل استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR) 15

۲-۲-۲- سطح اطمینان و افق زمانی.. ۱۶

۲-۳- مدل‌سازی ریسک ۱۹

۲-۳-۱- مدل‌های پیش‌بینی بازده‌ و تلاطم بازده ۱۹

۲-۳-۲- رویکردهای مدل‌سازی ریسک… ۳۱

۲-۴- رویکردهای پارامتریک ۳۲

۲-۴-۱- مشخصه‌ها و مفروضات.. ۳۳

۲-۴-۲- مدل‌های پارامتریک… ۳۴

۲-۵- محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش حدی ۳۸

۲-۵-۱- مبانی آماری روش سنتی مدل سازی داده‌‌های حدی.. ۴۰

۲-۵-۱-۱- برآورد پارامترهای توزیع ارزش حدی تعمیم یافته. ۴۳

۲-۵-۱-۲- محاسبه ارزش در معرض ریسک… ۴۵

۲-۶- متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین تر از یک آستانه خاص ۴۷

۲-۶-۱- مبانی آماری روش نوین مدل‌سازی داده‌های حدی (رویکرد فراتر از آستانه) ۴۹

۲-۶-۲- تکامل رویکردهای مقدار حدی.. ۶۲

۲-۷- پس‌آزمایی ارزش در معرض خطر ۶۳

۲-۷-۱- پس‌آزمایی چیست؟. ۶۳

۲-۷-۲- روش‌های پس‌آزمایی.. ۶۴

۲-۸- سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین ۷۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ۸۰

۳-۱-۱- نحوه انتخاب نمونه. ۸۰

۳-۱-۲- فرضیه‌ها: ۸۱

۳-۲- انتخاب مدل‌ها ۸۱

۳-۲-۱- انتخاب مدل‌های ارزش در معرض خطر. ۸۱

۳-۲-۱-۱- انتخاب فرض توزیعی.. ۸۲

۳-۲-۱-۲- انتخاب مدل‌های پیش‌بینی بازده ۸۲

۳-۲-۱-۳- انتخاب مدل‌های پیش‌بینی نوسان. ۸۲

۳-۲-۱-۴- انتخاب افق پیش‌بینی.. ۸۴

۳-۲-۱-۵- انتخاب سطح اطمینان. ۸۵

۳-۲-۲- انتخاب مدل‌های‌ پس‌آزمایی.. ۸۵

۳-۳- نحوه برآورد پارامترها و محاسبه ارزش در معرض خطر ۸۵

۳-۳-۱- نحوه برآورد پارامترهای مدل‌های پیش‌بینی بازده ۸۶

۳-۳-۲- نحوه برآورد پارامترهای مدل‌های پیش‌بینی نوسان. ۸۷

۳-۳-۴- محاسبه ارزش در معرض خطر. ۸۹
۳-۳-۳- استخراج و یا برآورد صدک توزیع مفروض… ۸۸

۳-۳-۵- نحوه پس‌آزمایی مدل‌های ارزش در معرض خطر. ۸۹

۳-۴- نحوه محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین‌تر از یک آستانه خاص ۹۴

۳-۵- سایر مشخصات تحقیق ۹۵

۳-۶- نرم‌افزارهای مورد استفاده ۹۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- تحلیل داده‌ها و برآورد پارامترها ۹۹

۴-۱-۱- تحلیل‌های پیش از برآورد. ۹۹

۴-۱-۲- برآورد پارامترها ۱۰۵

۴-۱-۳- تحلیل‌های پس از برآورد. ۱۱۳

۴-۲- محاسبه ارزش در معرض خطر ۱۱۹

۴-۳- پس‌آزمایی مدل‌های ارزش در معرض خطر ۱۲۱

۴-۴- نحوه محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین‌تر از یک آستانه خاص ۱۲۵

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۱۲۷

۵-۲- نتایج حاصل از بررسی ویژگی‌های شاخص بورس تهران و سکه بهار آزادی ۱۲۷

۵-۳- نتایج حاصل از برآورد پارامترها و تحلیل آن‌ها ۱۲۷

۵-۴- نتایج حاصل از  پس‌آزمایی مدل‌های ارزش در معرض خطر ۱۲۸

۵-۵- نتایج حاصل از محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی حدی ۱۲۹

۵-۶- محدودیت‌های تحقیق ۱۲۹

۵-۷- پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۳۰

۵- ۸- توصیه‌های کاربردی ۱۳۰

منابع فارسی.. ۱۳۱

منابع انگلیسی.. ۱۳۳

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۱- نمودار تغییرات قیمت یک اونس طلا در شش ماه گذشته (طلا نیوز، ۱۳۹۰) ۵

نمودار ۱-۲- نمودار تغییرات قیمت شاخص کل بازار سهام در شش ماه گذشته (بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۹۰) ۶

نمودار ۲-۱- ارزش در معرض ریسک با فرض غیرنرمال بودن توزیع ارزش سبد. ۱۴

نمودار ۲-۲- ارزش در معرض ریسک با فرض نرمال بودن توزیع ارزش سبد. ۱۵

نمودار ۲-۳- ارزش در معرض ریسک در سطح اطمینان ۵ درصد  (مؤسسه عالی بانک‌داری ایران، ۱۳۸۵؛www.ibi.ac.ir ) 16

نمودار ۲‑۴- ارزش در معرض خطر نرمال و سطح اطمینان (کریستوفرسن، ۲۰۰۴) ۱۷

نمودار ۲‑۵- ارزش در معرض خطر نرمال و دوره نگهداری (کریستوفرسن، ۲۰۰۴) ۱۸

نمودار ۲‑۷- میانگین متحرک انحراف معیار برای داده‌های بورس تهران. ۲۵

نمودار ۲‑۸- عدم تقارن اثر اخبار خوب و بد در نوسان (انگل و ان جی، ۱۹۹۳) ۲۹

نمودار ۲‑۹- ارزش در معرض خطر نرمال و ارزش در معرض خطر یک توزیع با دنباله متراکم  (گلوستن و همکاران، ۱۹۹۳) ۳۶

نمودار ۲-۱۰- تابع چگالی احتمال توزیع ارزش حدی تعمیم یافته (فیشر و تیپ، ۱۹۲۸) ۴۲

نمودار ۲‑۱۱- توزیع تعمیم یافته پرتو (بالکما، دی‌هان، ۱۹۷۴) ۵۰

نمودار ۲‑۱۲- نمودار صدک- صدک توزیع تی- استودنت در برابر توزیع نرمال (پیکاندس، ۱۹۷۵) ۵۴

نمودار ۲‑۱۳- تابع میانگین فزونی بر اساس تغییرات آستانه برای داده‌های بورس تهران. ۵۵

نمودار ۲‑۱۴- نمودار هیل و نحوه انتخاب آستانه. ۵۶

نمودار ۴‑۱- نمودار صدک صدک توزیع بازده شاخص در مقابل توزیع نرمال. ۱۰۰

نمودار ۴‑۲- هیستوگرام بازده شاخص و مقایسه آن با توزیع نرمال. ۱۰۰

نمودار ۴‑۳- شاخص سود نقدی و قیمت.. ۱۰۱

نمودار۴‑۴- سری بازده شاخص سود نقدی و قیمت.. ۱۰۲

نمودار ۴‑۵- خودهمبستگی بازده شاخص سود نقدی و قیمت.. ۱۰۲

نمودار ۴‑۶- خودهمبستگی جزئی بازده سود نقدی و قیمت.. ۱۰۲

نمودار ۴‑۷- خودهمبستگی مجذور بازده‌های شاخص سود نقدی و قیمت.. ۱۰۳

نمودار ۴‑۸ -خودهمبستگی جزئی مجذور بازده‌های شاخص سود نقدی و قیمت.. ۱۰۳

نمودار ۴‑۹- سری باقیمانده‌ها و انحراف‌معیارهای شرطی مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1) و بازده‌های شاخص     ۱۱۳

نمودار ۴‑۱۰- خودهمبستگی باقیمانده‌های مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1) 114

نمودار ۴‑۱۱- خودهمبستگی مجذور باقیمانده‌های مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1) 114

نمودار ۴‑۱۲- سری باقیمانده‌های استاندارد شده مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1) 115

نمودار ۴‑۱۳- خودهمبستگی سری باقیمانده‌های استاندارد شده مدل  Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1) 115

نمودار ۴‑۱۴- خودهمبستگی مجذور باقیمانده‌های استاندارد شده مدل  Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1) 116

نمودار ۴‑۱۵- نمودار هیل برای سری باقیمانده‌های استاندارد شده مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1) 117


فهرست جداول

جدول ۳‑۲- روش برآورد پارامترهای مدل‌های نوسان (کاظمی، ۱۳۹۰) ۸۸

جدول ۴‑۱- آزمون نرمال بودن توزیع بازده شاخص…. ۱۰۱

جدول ۴‑۲- آزمون خودهمبستگی سری بازده شاخص سود نقدی و قیمت ((Q-test 104

جدول ۴‑۳- آزمون خودهمبستگی سری بازده شاخص سود نقدی و قیمت (Arch test) 104

جدول۴‑۴- آزمون خودهمبستگی سری مجذورات بازده شاخص سود نقدی و قیمت ((Q-test 104

جدول۴‑۵- آزمون خودهمبستگی سری مجذورات بازده شاخص سود نقدی و قیمت (Arch test) 104

جدول ۴‑۶- بازده مورد انتظار و انحراف معیار تخمینی مدل Normal SMA برای K=300. 106

جدول ۴‑۷- بازده مورد انتظار و انحراف معیار تخمینی مدل t-student EWMA با  ۵۰ و …….. ۱۰۸

جدول ۴‑۸- پارامترهای برآوردی مدل Normal GARCH (1,1) 109

جدول ۴‑۹- پارامترهای برآوردی مدل Normal ARMA (1,1) ARCH (1) 109

جدول ۴‑۱۰- پارامترهای برآوردی مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1) 109

جدول ۴‑۱۱- پارامترهای برآوردی مدل t-student ARMA (1,1) GARCH (11), 110

جدول ۴‑۱۲- پارامترهای برآوردی مدل Normal ARMA (1,1) TGARCH (1,1) 110

جدول ۴‑۱۳- پارامترهای برآوردی مدل Normal ARMA (1,1) EGARCH (1,1) 110

جدول ۴‑۱۴- پارامترهای برآوردی مدل Normal AR (1) GARCH (11), 110

جدول ۴‑۱۵- پارامترهای برآوردی مدل Normal ARMA (2,2) GARCH (2,2) 111

جدول ۴‑۱۶- بازده مورد انتظار و انحراف‌معیار تخمینی مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1) 112

جدول ۴‑۱۷- آزمون خودهمبستگی سری باقیمانده‌های مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1)  ((Q-test 114

جدول ۴‑۱۸- آزمون خودهمبستگی مجذور باقیمانده‌های مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1) ((Q-test 115

جدول ۴‑۱۹- آزمون خودهمبستگی باقیمانده‌های استاندارد شده مدل  Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1) 116

جدول ۴‑۲۰- آزمون خودهمبستگی مجذور باقیمانده‌های استاندارد شده مدل  Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1) 116

جدول ۴‑۲۱- پارامترهای توزیع تعمیم‌یافته برای سری باقیمانده‌های استاندارد شده ۱۱۸

جدول ۴‑۲۲- پارامترهای تخمینی توزیع تعمیم‌یافته پرتو به‌همراه مقدار آستانه برای باقیمانده‌های استاندارد شده  مدل‌های مختلف    ۱۱۸

جدول ۴‑۲۳- صدک آلفای توزیع تعمیم‌یافته پرتو. ۱۱۸

جدول ۴‑۲۴- ارزش در معرض خطر بر اساس مدل   Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1)و بازده‌های متناظر. ۱۲۰

جدول ۴‑۲۵- تعداد تخطی‌های مورد انتظار و مشاهده شده برای مدل‌های SMA و EWMA.. 121

جدول ۴‑۲۶- تعداد تخطی‌های مورد انتظار و مشاهده شده برای مدل‌های شامل GARCH.. 122

جدول ۴‑۲۷- تعداد تخطی‌های مورد انتظار و مشاهده شده برای مدل‌های CPOT. 122

جدول۴‑۲۸- نتایج پس‌آزمایی برای مدل‌های SMA و EWMA.. 123

جدول ۴‑۲۹- نتایج پس‌آزمایی برای مدل‌های شامل GARCH و CPOT. 124

جدول ۴-۳۰- نتایج حاصل از محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی.. ۱۲۵

فهرست شکل

شکل ۲‑۱- دو بخش مدل‌سازی ریسک (انگل، ۲۰۰۴) ۲۰

شکل ۲‑۲- رویکردهای مدل‌سازی ریسک (پیکاندس، ۱۹۷۵) ۳۲

شکل ۲– ۳- تعیین داده‌های حدی. سمت چپ: رو ش ماکسیمم بلوک‌ها. سمت راست: روش مقادیر فراتر از آستانه. ۳۹

شکل ۲‑۴- رویکردهای پس‌آزمایی (کریستوفرسن و پلتیر ، ۲۰۰۴) ۶۵

شکل ۳‑۱- ابعاد مدل‌های ارزش در معرض خطر (رادپور، ۱۳۸۷) ۸۲

شکل ۳‑۲- ترتیب مراحل محاسبه و پس‌آزمایی VaR (رادپور، ۱۳۸۷) ۸۶

بخشی از منابع فارسی:

 • بورس اوراق بهادار تهران.۱۳۹۰. نمودار شاخصگروه‌ها.
  Available from:http://www.talanews.com .10 بهمن ۱۳۹۰.
 • حجازی ر، فاطمی م. ۱۳۸۷. سهام ارزشی و سهام رشدی، فصلنامه تحلیلی اطلاع‌رسانی پژوهشی سازمان حسابرسی، شماره ۴۲، ۶۱-۵۴.
 • راعی ر ، سعیدی ع. ۱۳۸۳. مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران: انتشارات سمت.
 • راعی ع، شوخی‌زواره ع. ۱۳۸۵. بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، ۲۱، ۹۶-۷۵.
 • شاه‌بندی م. ۱۳۸۵. مقایسه شرکت‌های دارای سهام رشدی و قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، مازندان.
 • طالب‌نیا ق، احمدی‌نظام‌آبادی ف. ۱۳۸۹. بررسی قدرت پیش‌بینی مدل مجله تحقیقات اقتصادی
  شماره ۷۹، بررسی قدرت پیش‌بینی مدل سه عاملی فاماو فرنچ (F&F) و مدل ارزش در معرض خطر (VaR) در انتخاب پرتفوی بهینه سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، واحد علوم و تحقیقات تهران، مجله حسابداری مدیریت شماره ۶، ۶۸-۶۴.
 • طلا نیوز. ۱۳۹۰. نمودار لحظه ای تغییرات قیمت طلا در بازارهای جهانیAvailablefrom:http://www.talanews.com.10 بهمن ۱۳۹۰.
 • عبده تبریزی ح، رادپور م. ۱۳۸۸. اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار. تهران: انتشارات آگاه،
  ۴۲۰ صفحه.

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *