پرشیا فایل | ارتش و دولـت دکتر مصـدق -پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ انقلاب اسلامی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

ارتش و دولـت دکتر مصـدق -پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ انقلاب اسلامی

  • تعداد دانلود : 1
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 302kb
  • تعداد برگه: 134

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ انقلاب اسلامی

با عنوان : 

ارتش و دولـت دکتر مصـدق

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ انقلاب اسلامی

چکیده

  هدف پژوهش حاضر آشنایی با مواضع و عملکرد نیرو های نظامی و انتظامی (به طورکلی ارتش) در قبال دولت دکتر محمد مصدق  و تأثیر آن در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ می باشد. دکتر مصدق فردی میهن پرست و مشـروطه خواه بود و خواستـار این بود که شاه تنهـا در کشــور سلطنت کند و نه حـکومت. امـا بعد از مخالفت هایی که بین شاه و دکتر مصدق  صورت گرفته شاه در صدد برکناری مصدق برآمد و در این راستا شاه توانست از افسران تصفیه شده استفاده کند و علیه دکتر مصدق وارد عمل شد. دکتر مصدق با تصدی پست وزارت جنگ و تبدیل آن به وزارت دفاع ملی تا حدودی توانست بر سلطه شاه بر ارتش جلوگیری کند اما به دلیل وابستگی فرماندهان به شاه در این راه موفق نبود. ولی در فرآیند شکل گیری کودتا، سرانجام شاه دستور برکناری دکتر مصدق را از نخست وزیری صادر کرد . به طور کلی کودتای ۲۸ مرداد حاصل هم اندیشی دولت آمریکا و انگلستان؛ همکاری نزدیک با افسران تصفیه شده ارتش و ارتباط مستقیم با افسران  طرفدار دربار و شاه بود و این ائتلاف زمینه ساز کودتا و سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق بود.

 کلید واژه

مصدق، ارتش، شاه، افسران تصفیه شده.

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل اول – کلیات

۱-۱-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۲-سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۳- فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۴- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۵- روش کار……………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۶-  نقد وبررسی منابع…………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۶-۱- اسناد………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۶-۲-روزنامه ها و مجلات……………………………………………………………………………………… ۹

۱-۶-۳- خاطرات………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۶-۴- تحقیقات جدید……………………………………………………………………………………………. ۱۲

فصل دوم- نگاهی کوتاه به وضع نیروهای نظامی ایران در اواخر دوره قاجار و دوره پهلوی اول

۲-۱-تأسیس ارتش نوین………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲- واحدهای نظامی قبل از کودتای ۱۲۹۹…………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲-۱- ژاندارمری………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۲- بریگاد مرکزی………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۳- بریگاد قزاق……………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۴- نیروی نظامی بیگانگان………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۳- تشکیل قشون متحدالشکل…………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۳-۱- ارتش نوین و دو گرایش در آن……………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۳-۲- سازمان ستاد و لشکرها………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۳-۳- تحصیلات و آموزش نظامیان…………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۳-۴- نظام وظیفه (سربازگیری)…………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۳-۵- تسلیحات و تجهیزات……………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۳-۶- منابع مالی(بودجه)……………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۳-۷- امنیه………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۳-۸- نظمیه (شهربانی)……………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۴- تقویت و توسعه ارتش……………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۴-۱- سازمان ستاد و لشکرها………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۴-۲-نفرات و بودجه…………………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۴-۳- آموزش و تسلیحات……………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۴-۴- نیروی هوایی……………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۴-۵- نیروی دریایی…………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۴-۶- امنیه………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۴-۷- نظمیه…………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

فصل سوم- نظامیان، فترت و احیای دولت مطلقه ۱۳۳۰-۱۳۲۰

۳-۱-تهاجم روس و انگلیس……………………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۱-۱- فروپاشی ارتش………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۱-۲- اشغال پایتخت وکناره گیری رضاشاه………………………………………………………………… ۵۰

۳-۲-بازسازی ارتش……………………………………………………………………………………………… ۵۲

۳-۲-۱- سازمان لشکرها، ستاد و آموزش…………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۲-۲- ژاندارمری………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۲-۳- نیروی دریایی و نیروی هوایی……………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۲-۴- مستشاران آمریکایی در ایران………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۳- بحران آذربایجان و کردستان…………………………………………………………………………….. ۵۸

۴-۳-  رزم آرا در صحنه سیاست………………………………………………………………………………. ۵۹

فصل چهارم- سازمانهای نظامی در دوره نخست وزیری دکتر مصدق

۴-۱-نخست وزیری مصدق……………………………………………………………………………………… ۶۲

۴-۲- حزب کبود، نهضت ملی، گروه رزم آرا……………………………………………………………….. ۶۴

۴-۳- سازمان افسران حزب توده……………………………………………………………………………….. ۶۵

۴-۳-۱- ساختار و تشکیلات سازمان افسران حزب توده……………………………………………………. ۸۰

۴-۳-۲- اساسنامه(آیین نامه) سازمان افسران حزب توده…………………………………………………… ۸۵

۴-۴- کانون افسران بازنشسته…………………………………………………………………………………… ۸۹

۴-۵- سازمان افسران ناسیونالیست…………………………………………………………………………….. ۹۱

فصل پنجم- دکتر مصدق و ارتش

۵-۱-دکترمصدق و تسلط بر ارتش……………………………………………………………………………… ۹۶

۵-۲- واقعه ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱…………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۵-۳- تصفیه ارتش………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

۵-۴- واقعه ۹ اسفند ۱۳۳۱…………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

۵-۵-توطئه، ربودن و قتل سرتیپ افشار طوس…………………………………………………………….. ۱۱۳

فصل ششم- ارتش و فروپاشی دولت ملی دکتر مصدق

۶-۱-ارتش و کودتا……………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۶-۲- ارتش و کودتای نظامی ۲۵ مرداد ۱۳۳۲……………………………………………………………. ۱۱۵

۶-۳- ارتش و کودتای نظامی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲……………………………………………………………. ۱۱۶

۶-۴- نقش و عملکرد افسران حزب توده در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲…………………………………. ۱۱۷

۶-۵- نقش و عملکرد طرفداران سلطنت در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲…………………………………. ۱۱۷

۶-۵-۱-  سران کودتا…………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۶-۵-۱-۱- سرلشکر فضل الله زاهدی………………………………………………………………………… ۱۱۸

۶-۵-۱-۲- سرهنگ نعمت الله نصیری………………………………………………………………………. ۱۱۹

۶-۵-۱-۳- سرهنگ عباس فرزانگان………………………………………………………………………… ۱۱۹

۶-۵-۱-۴- سرتیپ هدایت الله گیلانشاه……………………………………………………………………….. ۱۲۱

۶-۶-نقش و عملکرد افسران ناسیونالیست در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲……………………………….. ۱۲۳

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۰

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *