پرشیا فایل | احساس امنیت و رابطه آن با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه هرمزگان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

احساس امنیت و رابطه آن با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه هرمزگان

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 4mb
  • تعداد برگه: 135

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی
با عنوان:

احساس امنیت و رابطه آن با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه هرمزگان در سال ۱۳۹۴

احساس امنیت و رابطه آن با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه هرمزگان

چکیده پژوهش احساس امنیت و رابطه آن با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه هرمزگان :

جهان در حال وارد شدن به دوره ای است که مسائل انصاف و عدالت در اشکال مختلف و متفاوت به صدر موضوعات و مطالعات مطرح در حوزه تعالی سازمانی صعود خواهند کرد. سازمان های هزاره جدید، سازمان هایی فراصنعتی و دانش بنیان هستند که موفقیت و بقای آنها مبتنی بر خلاقیت و نوآوری است. براین اساس تحقیق حاضر با هدف بررسی نحوه تأثیرگذاری عدالت سازمانی بر رفتارهای نوآورانه فردی کارکنان صورت گرفت.

پس از انجام مطالعات نظری، مدل ساختاری پژوهش برپایه مدل رفتار برنامه ریزی شده آیزن، با ارائه چگونگی برهمکنش ۴ متغیر عدالت سازمانی، رفتار نوآورانه فردی، جو نوآوری و انگیزش درونی، تدوین و با استفاده از پرسشنامه های مرجع در این حوزه ها نسبت به برازش مدل با داده های جمع آوری شده از ۲۰۳ نفر از کارکنان یکی از پژوهشکده های سازمان فضایی ایران با روش PLS اقدام شد. که در پایان با محاسبه مقدار شاخص GoF برابر ۰,۲۶۴ ، برازش مدل ساختاری پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و در سطح اطمینان ۹۵ % تمامی فرضیه های ساختاری مدل تأیید شد.

براساس یافته های این پژوهش نشان داده شد وجوه سه گانه عدالت سازمانی)رویه ای، توزیعی، تعاملی( مستقل از سایر عوامل نظیر جونوآوری و انگیزش درونی، یکی از عوامل موثر و پیشبین در بروز پنج عملکرد رفتار نوآورانه(فرصتیابی، خلق راه حل، تحقیقات سازنده، حمایت و پشتیبانی، و کاربرد) در سازمان هستند.

کلیدواژگان: امنیت ، مشارکت سیاسی ، دانشجویان ،احساس امنیت و رابطه آن با مشارکت سیاسی .

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده…………………………………….. ۱۵

مقدمه…………………………………….. ۱۶

-۱ فصل اوّل کلیات تحقیق……………………….. ۱۷

۱-۱- تشریح ابعاد مسئله……………………… ۱۹

۱-۱-۱- سازمان پژوهشی………………………. ۱۹

۱-۱-۲- عدالت……………………………… ۱۹

۱-۱-۳- نوآوری…………………………….. ۲۶

۱-۱-۴- عدالت سازمانی و رفتار نوآورانه کارکنان… ۳۵

۱-۱-۵- مدل مفهومی و متغیرهای پژوهش………….. ۳۸

۱-۱-۶- فرضیات پژوهش……………………….. ۴۰

۲- فصل دوم مروری بر پیشینه تحقیق……………… ۴۲

۲-۱ پیشینه پژوهش در حوزه رابطه عدالت سازمانی و نوآوری ۴۳

۲-۲- جنبه های نوآوری پژوهش………………….. ۴۹

۳- فصل سوم روش اجرای پژوهش…………………… ۵۱

۳-۱- روش و طرح تحقیق……………………….. ۵۲

۳-۱-۱- تحقیقات کاربردی…………………….. ۵۲

۳-۱-۲- تحقیق توصیفی……………………….. ۵۳

۳-۱-۳- جامعه آماری تحقیق…………………… ۵۵

۳-۱-۴- نمونه آماری………………………… ۵۶

۳-۱-۵- روشهای جمع‌آوری اطلاعات……………….. ۵۶

۳-۱-۶- معرفی ابزارهای پژوهش………………… ۵۸

۳-۱-۷- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه………… ۶۰

۳-۲- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‏ها…………….. ۶۱

۳-۲-۱- الگوی معادلات ساختاری………………… ۶۲

۳-۲-۲- مزایای روش مدل یابی معادلات ساختاری……. ۶۴

۳-۲-۳- حوزه کاربرد روش مدل یابی معادلات ساختاری.. ۶۵

۳-۲-۴- روش حداقل مربعات جزئی(PLS)……………. 66

۳-۲-۵- مراحل اساسی تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری۶۶

۳-۲-۶- الگوریتم تحلیل داده ها در روش PLS……… 68

۳-۲-۷- حجم نمونه لازم در روش PLS……………… 69

۳-۲-۸- ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری(مدل اندازه گیری) در PLS………… 70

۳-۲-۹- روایی همگرا………………………… ۷۱

۳-۲-۱۰- روایی واگرا……………………….. ۷۲

۳-۳- معیارهای ارزیابی برازش مدل اندازه گیری، ساختاری و کلی۷۲

۳-۳-۱- معیارهای ارزیابی برازش بخش مدل های اندازه گیری ۷۲

۳-۳-۲- معیارهای ارزیابی برازش مدل ساختاری……. ۷۳

۳-۳-۳- معیارهای ارزیابی برازش بخش کلی……….. ۷۴

۳-۳-۴- نکاتی اساسی در مورد مدل یابی معادلات ساختاری۷۵

۳-۳-۵- متغیرهای موحود در مدل معادلات ساختاری….. ۷۵

۳-۳-۶- گام های اجرای این پژوهش……………… ۷۶

۴- فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها……………. ۸۰

۴-۱- چگونگی جمع آوری داده ها………………… ۸۱

۴-۲- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری…. ۸۲

۴-۲-۱- جنسیت……………………………… ۸۲

۴-۲-۲- تحصیلات…………………………….. ۸۲

۴-۲-۳- سابقه کار………………………….. ۸۳

۴-۲-۴- گروه شغلی………………………….. ۸۴

۴-۲-۵- سن………………………………… ۸۵

۴-۲-۶- نوع قرارداد………………………… ۸۶

۴-۳- تحلیل آماری مدل پژوهش به روش حداقل مربعات جزئی(PLS) 88

۴-۳-۱- برازش مدل پژوهش…………………….. ۸۹

۵- فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات……………. ۱۰۵

۵-۱- بررسی یافته های پژوهش…………………. ۱۰۶

۵-۲- مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین. ۱۰۷

۵-۳- محدودیت های تحقیق…………………….. ۱۱۱

۵-۴- نتیجه گیری…………………………… ۱۱۱

۵-۵- پیشنهاد برای تحقیقات آتی………………. ۱۱۲

۶- فهرست منابع……………………………… ۱۱۴

۷- پیوست ها………………………………… ۱۱۹

۷-۱- پیوست ۱ – پرسشنامه عدالت سازمانی……….. ۱۲۰

۷-۲- پیوست ۲ – پرسشنامه رفتار نوآورانه فردی….. ۱۲۲

۷-۳- پیوست ۳- پرسشنامه انگیزش شغلی درونی…….. ۱۲۴

۷-۴- پیوست ۴- پرسشنامه جو نوآوری(KEYS)………… 126

۷-۵- پیوست ۵- جدول تسهیل کننده های نوآوری……. ۱۳۳

۷-۶- پیوست ۶- پرسشنامه اصلی مورد استفاده در این پژوهش ۱۳۴

چکیده انگلیسی…………………………….

به همراه جداول ، نمودار و شکل ها

متون فارسی قابلیت کپی برداری دارد

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *