پرشیا فایل | اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر و کودک | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر و کودک

  • تعداد دانلود : 2
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 2mb

دانلود پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی روانشناسی بالینی
با عنوان:
اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر و کودک و نشانه های اختلال نقص توجه – بیش
فعالی در کودکان

اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر و کودک

چکیده پژوهش به شرح ذیل میباشد:

ادبیات پژوهشی بر اهمیت نشانه‌های بیش فعالی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی و همچنین نوع رابطه مادر- کودک صحه می‌گذارد. در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر ورابط مادر- کودک از دید کودک و نشانه های اختلال نقص توجه- بیش فعالی در کودکان پسر پرداخته شده است. در این مطالعه دو گروه آزمایش و کنترل وجود داشت که گروه کنترل ۳۰ نفر و گروه آزمایش ۳۳ نفر، به مدت ۱.۵ ماه در موقعیت مدرسه تحت آموزش قرار گرفتند.

همچنین از پرسشنامه‌های علائم مرضی کودکان (CSI-4)، گزارش کودک از رفتار والدین (CRPBI-C) و سبک‌ها و ابعاد فرزندپروری (رابینسون و همکاران) استفاده شد. روش تحقیق شبه آزمایشی و نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردید. یافته‌ها نشان داد که در پس‌آزمون، نمرات گروه آزمایش و کنترل در نشانه‌های بیش فعالی، شیوه فرزندپروری و روابط مادر- کودک از دید کودک تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. به علاوه در نمره نشانه‌های بیش فعالی و نمره‌ی کل شیوه فرزندپروری و گزارش کودک از رفتار مادر، گروه آزمایش نمره‌ی کمتری در پس‌آزمون نشان داد. اما در دو زیر مقیاس شیوه فرزندپروری (زیر مقیاس‌های غیر استدلالی / تنبیهی و استقلال)، گروه آزمایش در پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود نداشت. در کل به نظر می‌رسد که آموزش گروهی فرزندپروری مثبت یک مداخله معنادار و کارآمد است. همچنین نتایج نوید تعمیم این آموزش در زندگی واقعی خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه – بیش فعالی را می دهد.

کلید واژه: اختلال نقص توجه- بیش فعالی، فرزندپروری مثبت، رابطه مادر – کودک

بخشی از مقدمه:

ایجاد رابطه ی مثبت والدین و فرزندانشان می شود؛ و کمک می کند تا والدین راهبردهای مؤثر
مدیریت را در برخورد با مسائل رشدی – رفتاری کودک بیاموزند. برنامه ساده ای که می تواند
تغییرات بزرگی در خانواده ها ایجاد کند و به والدین کمک می کند تا دریابند که وقتی به
روش های جدیدی حرف بزنند، فکر کنند و عمل کنند، نتایج عملی بهتری در خانواده خواهند
داشت. به عبارتی دیگر این برنامه شامل محیطی امن، تقویت رفتار مثبت، ایجاد محیط مثبت
یادگیری، داشتن انتظارات واقع گرایانه و مراقبت از خود به عنوان والد است .
هدف این برنامه: افزایش دانش، مهارت ها، اطمینان و خودکارآمدی والدین؛ ایجاد محیطی
پرورش دهنده ایمن، تشویق کننده، عاری از خشونت و تعارض پایین برای کودکان، ارتقاء
کارایی اجتماعی، هیجانی، کلامی، هوشی و رفتاری کودکان از طریق اقدامات فرزندپروری
مثبت می باشد…

بخشی از بیان مسئله:

این تحقیق به اثربخشی آموزش گروهی برنامه شیوه فرزندپروری مثبت بر ارتباط مادر-کودک
از دید کودک و نشانه های اختلال نقص توجه – بیش فعالی و نیز بهبود شیوه ی فرزندپروری
مادر پرداخته است. علامت اساسی، یک الگوی مستمر بی توجهی و یا بیش فعالی- تکانشگری
است که در کودکان مبتلا به این اختلال نسبت به همسالان عادی آنها از شدت و فراوانی
بیشتر برخوردار است. بعضی از علائم بیش فعالی- تکانشگری یا بی توجهی باید قبل از سن
هفت سالگی ظاهر شوند. هر چند ممکن است بعد از گذشت چند سال که فرد دارای این علائم
است تشخیص داده شود. بر طبق ملاک های راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی
(DSM-IV) این اختلال بر حسب اینکه کدام الگوی رفتاری بی توجهی و یا بیش فعالی-
تکانشگری در فرد غالب باشد، دارای انواع فرعی زیر می باشد…

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اول: مقدمه
۱-۱- کلیات ۲
۱-۲- بیان مسأله ۸
۱-۳- اهداف تحقیق ۱۴
۱-۴- ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۴
۱-۵- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۶
۱-۵-۱- اختلال نقص توجه – بیش فعالی ۱۶
۱-۵-۲- شیوه های فرزندپروری ۱۷
۱-۵-۳- ارتباط مادر-کودک ۱۸
۱-۵-۴- برنامه شیوه فرزندپروری مثبت ۱۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مبانی نظری ۲۱
۲-۱-۱- اختلال نقص توجه- بیش فعالی ۲۱
۲-۱-۱۱- تاریخچه اختلال نقص توجه – بیش فعالی ۲۱
۲-۱-۱-۲- ملاک های تشخیص اختلال نقص توجه – بیش فعالی ۲۵
۲-۱-۱-۳- انواع اختلال نقص توجه – بیش فعالی ۲۶
۲-۱-۱-۴- همه گیری شناسی ۲۶
۲-۱۱-۵- سبب شناسی ۲۷
۲-۱-۱-۵-۱- بعد زیست شناختی ۲۸
۲-۱-۱-۵-۱-۱- عوامل ژنتیکی ۲۹
۲-۱-۱-۵-۱-۲- عوامل عصبی – فیزیولوژی ۳۰
۲-۱-۱-۵-۱-۳- عوامل عصبی – شیمیایی ۳۲
۲-۱-۱-۵-۲- بعد روانشناختی ۳۴
۲-۱-۱-۵-۳- بعد جامعه شناختی ۳۵
۲-۱-۱-۶- مشکلات همراه با اختلال نقص توجه – بیش فعالی ۳۸
۲-۱-۱-۶-۱- مشکلات رفتاری ۳۸
۲-۱-۱-۶-۲- مشکلات در روابط والد و فرزندی ۳۹
۲-۱-۱-۷- مدل‌های نظری اختلال نقص توجه – بیش فعالی ۴۱
۲-۱-۲- شیوه‌های فرزندپروری ۵۱
۲-۱-۲-۱- تاریخچه شیوه فرزندپروری ۵۱
۲-۱-۲-۲- مدل های شیوه فرزندپروری ۵۲
۲-۱-۲-۲-۱- مدل شیوه فرزندپروری بامرید ۵۴
۲-۱-۲-۲-۲- مدل شیوه فرزندپروری شیفر ۵۴
۲-۱-۲-۲-۳- مدل ترکیبی ۵۵
۲-۱-۳- برنامه فرزندپروری مثبت ۵۷
۲-۱-۴- روابط مادر- کودک ۵۸
۲-۱-۴-۱- دیدگاه‌های نظری مربوط به روابط مادر – کودک ۵۹
۲-۱-۴-۱-۱- نظریه روانکاوی ۶۰
۲-۱-۴-۱-۲- نظریه یادگیری اجتماعی ۶۲
۲-۱-۴-۱-۳- نظریه کردارشناسی ۶۲

۲-۲- پیشینه پژوهش ۶۴
۲-۲-۱- تحقیقات مربوط به شیوه فرزندپروری و روابط مادر – کودک ۶۴
۲-۲-۲- تحقیقات مربوط به برنامه فرزندپروری مثبت
و اختلال نقص توجه-بیش فعالی ۶۷
۲-۳- فرضیه های پژوهش ۷۳
۲-۳-۱- فرضیه های اصلی ۷۳
۲-۳-۲- خرده فرضیه ها ۷۳
۲-۴- سؤالات پژوهش ۷۴
۲-۵- خلاصه ۷۴

فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۷۶
۳-۲- روش تحقیق، بیان متغیرها و نحوه کنترل آنها ۷۶
۳-۳- جامعه، نمونه و روش تحقیق ۷۷
۳-۳-۱- جامعه آماری ۷۷
۳-۳-۲- نمونه و روش نمونه گیری ۷۷
۳-۳-۳- ملاک های ورود در پژوهش ۷۷
۳-۴- ابزار های پژوهش ۷۸
۳-۴-۱- پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) 78
۳-۴-۲- پرسشنامه گزارش کودک از رفتار والدین( CRPBI-C)(فرم مادر) ۸۰
۳-۴-۳- پرسشنامه سبکها و ابعاد فرزندپروری ( رابینسون و همکاران) ۸۷
۳-۵- روش اجرا ۸۸
۳-۵-۱- خلاصه جلسات فرزندپروری مثبت ۸۸
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹۱

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
۴-۱- مقدمه ۹۳
۴-۲- آمار توصیفی ۹۳
۴-۳- آمار استنباطی ۹۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱- مقدمه ۱۰۶
۵-۲- بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۶
۵-۲- ۱-بحث یافته‌ی اول ۱۰۶
۵-۲-۲- بحث یافته‌ی دوم ۱۰۹
۵-۲-۳- بحث یافته‌ی سوم ۱۱۲
۵-۳- نتیجه‌گیری کلی ۱۱۷
۵-۴- محدودیت های پژوهش ۱۱۸
۵-۵- پیشنهادهای پژوهش ۱۱۹
۵-۶- کاربرد نتایج پژوهش ۱۲۰

فهرست منابع
منابع فارسی ۱۲۱
منابع انگلیسی ۱۲۷

پیوست ها
پیوست یک: پرسشنامه بیش فعالی CSI-4))- فرم معلم ۱۴۰
پیوست دو: پرسشنامه بیش فعالی CSI-4))- فرم والد ۱۴۲
پیوست سه: پرسشنامه شیوه فرزندپروری رابینسون ۱۴۴

پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر و کودک
در ۱۵۹ صفحه به صورت pdf میباشد.

۷,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *