پرشیا فایل | بررسی آلودگی های زیست محیطی در تولید شکر استان خوزستان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی آلودگی های زیست محیطی در تولید شکر استان خوزستان

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 4mb
  • تعداد برگه: 93

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی
با عنوان:
بررسی آلودگی های زیست محیطی در تولید شکر استان خوزستان

بررسی آلودگی های زیست محیطی در تولید شکر استان خوزستان

بخشی از مقدمه پژوهش بررسی آلودگی های زیست محیطی در تولید شکر استان خوزستان :

با رشد روز افزون جمعیت جهان و بالا رفتن سطح زندگی و تمایل به سمت مصرف بیشتر، نیاز به مواد غذایی در حال افزایش است. نقش و اهمیت بخش کشاورزی به عنوان مهمترین بخش در تامین مواد غذایی به خوبی روشن میباشد. تامین نیاز غذایی و سایر احتیاجات این جمعیت در حال رشد سریع، فقط از طریق افزایش تولید محصولات در واحد سطح و واحد زمان امکانپذیر خواهد بود و رسیدن به این هدف نیاز به مدیریت و برنامه ریزی دقیق دارد.

امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به نیاز غذا برای جمعیت رو به رشد کره زمین و فراهم کردن مواد غذایی کافی و مناسب، به میزان زیادی وابسته به مصرف انرژی میباشد. توجه به منابع طبیعی محدود و اثرات سوء ناشی از عدم استفاده نامناسب از منابع مختلف انرژی روی سلامتی انسان و محیط زیست، لزوم بررسی الگوهای مصرف انرژی را در بخش کشاورزی حیاتی ساخته است (هاتریلی و همکاران ۲۰۰۵). با توجه به بحران انرژی و انتشار گازهای گلخانهای ناشی از مصرف بیرویه سوختهای فسیلی تمام تلاشها بر آن است که مصرف انرژی تا حد امکان کاهش یابد. بخش کشاورزی نیز از این موضوع مستثنی نیست. اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، انرژی وارد شده در واحد سطح برای تولید محصولات مختلف کشاورزی را بررسی و با محاسبه شاخص کارایی انرژی سعی کرده اند سیستم کشاورزی خود را از نظر مصرف انرژی بهینه کنند (نصیری و همکاران ،۱۳۸۷).
بخش کشاورزی هر چند در مقایسه با صنعت به لحاظ مصرف انرژی سهم کمتری در کل انرژی کشوردارد ،ولی با اندکی تامل و دقت مشخص میشود که میزان انرژیهای ورودی در آن بسیار بالا و چشمگیر بوده و بهدلیل فراوانی و ارزان بودن نسبی انرژی در ایران متاسفانه توجه چندانی به استفاده بهینه از آن نمیشود …

کلیدواژگان: تولید شکر ، آلودگی های زیست محیطی .

فرضیه ها:

  • واحدهای تولیدی شکر علیرغم یکسان بودن مراحل تولید از نظر مصرف انرژی در واحد تولید یکسان نمیباشند.
  • واحدهای تولیدی شکر مطالعه شده از نظر میزان آلودگی زیست محیطی متفاوت میباشند .

اهداف اصلی:

  • بررسی برخی آلودگیهای زیستمحیطی درتولید شکر استان خوزستان
  • شناخت چگونگی مصرف انرژی و تعیین متوسط انرژی مصرفی فرایند تولید شکر در استان خوزستان
  • مقایسه واحدهای تولیدی از دیدگاه مصرف انرژی و آلایندگی های زیست محیطی

اهداف فرعی:

  • تعیین شاخصهای انرژی تولید شکر

ارزیابی میزان برخی آلودگیهای زیست محیطی در سیستمهای مختلف تولید شکر از مزرعه تا تولید شکر درکارخانه

فهرست مطالب گرداوری شده:

    فصل اول: مقدمه و کلیات            
فصل اول: مقدمه و کلیات ۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………….۱
۱-۲ اهمیت شکر………………………………………………………………………………………………………..۳
۳-۱ عملیات مختلف سیستم تولید شکر در استان خوزستان……………………………………………………….۴
۴-۱ اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………. ۸
۵-۱ فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۶-۱ اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………۱۱
۷-۱ اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۸-۱ نوآوری……………………………………………………………………………………………………………۱۱
 فصل دوم: مروری بر پیشینه موضوع 
۱-۲ مفاهیم و تعاریف…………………………………………۱۳
۱- ۱-۲ انرژی…………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲- ۱۲ پیامدهای زیست محیطی تولید مزرعه ای نیشکر……………………………………………………………….۱۳
۲-۲  فاکتورهای زیست محیطی……………………………………………………………………………………….۱۵
۱- ۲-۲ فاکتورهای آلوده کننده هوا…………………………………………………………………………………….۱۶

۲- ۲-۲ گازهای گلخانه ای……………………………………………………………………………………………..۱۸

۳- ۲-۲ ذرات…………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۴- ۲-۲ مطالعات انجام شده در زمینهی مصرف انرژی در کشاورزی جهان……………………………………….۲۰
۵-۲-۲ مطالعات انجام شده در زمینه مصرف انرژی درکشاورزی ایران……………………………………………….۲۳
۶- ۲-۲ مطالعات انجام شده انرژی تولید نیشکر در جهان……………………………………………………………..۲۶
۷- ۲-۲ مطالعات انجام شده انرژی تولید نیشکر در ایران……………………………………………………………..۲۸
۸- ۲-۲ مطالعات زیست محیطی نیشکر در جهان…………………………………………………………………….۳۰
۹- ۲-۲ مطالعات زیست محیطی در کشاورزی ایران………………………………………………………………….۳۵
۱۰- ۲-۲ مطالعات زیست محیطی تولید نیشکر در ایران……………………………………………………………..۳۵
 فصل سوم: مواد و روشها
۳-۲ موقعیت تحقیق………………………………………………………………………۳۷
۴-۲ روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..۳۷
۱- ۴-۲مجموع انرژیهای ورودی………………………………………………………………………………………۳۸
۲- ۴-۲ آلودگی های زیست محیطی………………………………………………………………………………………۴۵
فصل چهارم: نتایج 

۱-۳ نتایج مجموعه انرژیهای ورودی…………………………………………………………۵۰
۱-۱-۳ انرژی مصرفی ماشین…………………………………………………………………………………………..۵۰
۳-۱-۲ انرژی سوخت مصرفی…………………………………………………………………………………………..۵۱
۳-۱-۳ انرژی برق……………………………………………………………………………………………………….۵۳
۳-۱-۴ انرژی غیرمستقیم مصرف شده جهت آبیاری……………………………………………………………………۵۴
۵- ۱-۳ انرژی کود شیمیایی…………………………………………………………………………………………….۵۵
۶- ۱-۳ انرژی سموم مصرفی……………………………………………………………………………………………۵۶
۷- ۱-۳ انرژی قلمه نیشکر……………………………………………………………………………………………..۵۷
۸- ۱-۳ انرژی نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………..۵۸
۹- ۱-۳ بودجه انرژی در طول دوره مورد بررسی………………………………………………………………………۵۹
۱۰- ۱-۳ جریان انرژی خروجی از مزارع و صنعت……………………………………………………………………..۶۲
۱۱-۱-۳ نسبت انرژی…………………………………………………………………………………………………..۶۳
۱۲- ۱-۳ بهره وری انرژی………………………………………………………………………………………………..۶۴
۱۳- ۱-۳ خالص انرژی…………………………………………………………………………………………………..۶۴
۳-۲ نتایج شاخصهای آلودگی زیست محیطی مورد مطالعه………………………………………………………۶۵
۱- ۲-۳ آلودگیهای ناشی از مصرف سوختها………………………………………………………………………….۶۵
۲- ۲-۳ گازهای حاصل از آتش زدن  نیشکر…………………………………………………………………………….۶۶
۳- ۲-۳ خطر آلودگی ناشی از مصرف کود………………………………………………………………………………۶۷
۴- ۲-۳ آلودگی مصرف سموم…………………………………………………………………………………………..۶۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات نتیجه گیری……………………………………………………..۷۰
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………..۷۳
فصل ششم: منابع منابع ……………………………………………………………………………………………. ۷۵

متون فارسی قابلیت کپی برداری دارد

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *